Курсова робота «Соціальна політика держави в ринковій економіці», 2007 рік

З предмету Макроекономіка · додано 15.03.2009 14:09 · від youllow · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 1.Суть та основні причини соціальної політики держави в ринковій економіці. 5 2.Основні напрями соціального захисту населення в умовах ринку (соціальне страхування, соціальна допомога, регулювання та індексація доходів). 13 3.Сучасна соціальна політика української держави. 3.1. Основні проблеми соціальної політики України. 25 3.2. Тенденції розвитку та здійснення соціальної політики в Україні. 28 Висновок. 36 Список використаних джерел. 39

Висновок

Соціальна політика держави, в тому числі держави з ринковою економікою, спрямована на вирішення соціальних проблем шляхом гарантування членам суспільства мінімального доходу; підтримання і розвиток здібностей членів суспільства до праці; забезпечення їх прийнятним рівнем соціальних послуг. Способами реалізації соціальної політики є соціальний захист і соціальні гарантії. У межах соціальної політики забезпечується необхідний мінімум споживання, перерозподіляються доходи, обмежується безробіття, гарантується підтримка сім'ї, забезпечення житлом, підвищення рівня освіти та культури.

Найбільш соціалізована модель, в якій економіка найбільшою мірою працює на задоволення потреб членів суспільства, - шведська.

Командна економічна система розв'язує проблему джерел суспільних фондів споживання, по суті, методом розриву у обсягах створеного необхідного продукту і рівнях отриманої заробітної плати. В країнах, де панують ринкові відносини, система соціального забезпечення побудована на інших принципах.

В економічно розвинених ринкових країнах система соціального забезпечення втілюється у дві основні форми: соціальне страхування та трансфертні виплати; в них, крім державної, існує приватна система соціального страхування.

Особливою формою соціального захисту є індексація доходів населення та застосування дотацій і компенсацій. Спільним для них є те, що вони використовуються як форма державного захисту населення від соціально болючих наслідків інфляції.

Найбільшого поширення у світі набув метод індексації доходів. Він грунтується на застосуванні індексу цін (Ір) на товари і послуги, які складають "кошик споживача".

Міру нерівності доходів можна визначити, будуючи криву Лоренца (або "лук Лоренца"). Область між лінією абсолютної рівності та кривою Лоренца вказує на ступінь нерівності у розподілі доходів. Чим більшою є ця область, тим більша нерівність розподілу доходів у суспільстві.

Для оцінки реального стану життєвої спроможності людей у кожній розвиненій країні визначається так звана межа бідності. Це робиться для того, щоб знати, яка частина населення країни потребує соціальної допомоги.

Сьогодні загальновизнано: за часткою витрат сім'ї на харчування можна судити про рівень добробуту (і межу бідності) різних груп населення однієї країни і порівнювати добробут громадян різних країн.

На розвиток соціальної інфраструктури впливають національні традиції, структура господарства, кліматичні особливості, щільність населення, співвідношення сільського і міського населення.

В свою чергу розвиток соціальної інфраструктури впливає на розвиток економіки, стан державних фінансів, рівень життя населення, розмір матеріального та духовного багатства нації.

Політика доходів, державний механізм регулювання доходів різних соціальних груп населення повинні вирішувати складні та болючі проблеми соціальної безпеки.

Функціонуюча система соціального забезпечення України значною мірою вичерпала можливості подальшого розвитку в умовах ринкових економічних відносин. Реалізація стратегічного курсу на досягнення в Україні європейських стандартів життя має ґрунтуватися насамперед не на екстенсивному збільшенні обсягів соціальних видатків бюджету та розширенні спектру напрямків соціального забезпечення, а на радикальному підвищенні якості та ефективності надання послуг соціальної сфери.

Слід констатувати, що перехід до ринкових методів господарювання в Україні досі майже не поширювався на реформування системи послуг соціальної сфери. Головним недоліком наявної системи є відсутність ринкової конкуренції. Споживачі послуг соціальної сфери позбавлені можливості вибору постачальника, сам постачальник позбавлений стимулів підтримання послуг на належному рівні і підвищення їхніх доступності і якості.

Стовідсотково у 2006 році в Україні було профінансовано: чорнобильські соціальні програми; компенсація заощаджень населення; пенсійне забезпечення військовослужбовців; придбання медикаментів, перев'язувальних матеріалів, продуктів харчування, протезно-ортопедичних виробів; будівництво житла для військовослужбовців та інші заходи. В повному обсязі профінансовано підвищення заробітної плати в бюджетній сфері.

Міністр праці та соціальної політики Михайло Папієв в ході прес-конференції, 18 вересня 2007р, в м. Сімферополі, АР Крим, зазначив, що проголошена урядом Віктора Януковича політика соціальних пріоритетів дала свої результати, забезпечення економічного зростання дало можливість гарантувати підвищення соціальних стандартів для всіх верств населення.

Проект бюджету на 2008 рік продовжує взятий курс на соціально орієнтоване інноваційно-інвестиційне оновлення економіки, що демонструє послідовність та стабільність політики Уряду. При цьому, головний акцент бюджету-2008 – це підвищення рівня життя громадян, стимулювання народжуваності та підтримка молоді.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали