Дипломна робота «Шляхи вдосконалення соціального пенсійного страхування на прикладі Любашівського управління Пенсійного фонду України Одеської області», 2007 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 13.03.2009 21:54 · від Darius · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1.Шляхи вдосконалення соціального пенсійного страхування в ринкових умовах та нормативно – правове його забезпечення 5 1.1. Огляд літературних джерел із проблем пенсійного страхування 5 1.2. Нормативно – правове забезпечення соціального пенсійного страхування та його вдосконалення 10 2. Природно – економічна характеристика підприємств Любашівського району та стан фінансової роботи. 15 2.1. Природно – економічна характеристика підприємств. 15 2.2. Стан фінансованої роботи та шляхи її вдосконалення. 22 3. Пенсійне страхування в аграрному секторі агропромислового комплексу, стан та перспективи його розвитку 29 3.1. Теоретичні та методологічні основи пенсійного страхування 29 3.2. Фінансовий механізм функціонування пенсійного страхування в аграрному секторі АПК 40 3.3. Пенсійна реформа, результати її запровадження на підприємствах аграрного сектору економіки 53 4. Формування та використання коштів Пенсійного фонду України на прикладі Любашівського районного відділення та шляхи його вдосконалення 60 4.1. Аналіз формування та використання коштів Пенсійного фонду Любашівського району 60 4.2. Формування фонду соціального пенсійного страхування платниками фіксованого сільськогосподарського податку – сільськогосподарських товаровиробників 67 4.3. Шляхи вдосконалення пенсійного страхування в Україні 73 5. Аналіз причин та рівня виробничого травматизму на прикладі ТОВ "Лан " Любашівського району 79 Висновки та пропозиції 82 Список використаних літературних джерел 85 Додатки 89

Висновок

Сучасний соціально-економічний стан в Україні значною мірою зумовлений кризовою ситуацією в агропромисловому комплексі. Надто низькі пенсії при великих рівнях страхових зборів доводять, що чинна система пенсійного забезпечення є соціально несправедливою. Ці та багато інших причин зумовили невідкладну потребу реформування пенсійної системи.
Сільськогосподарські формування Любашівського району, і інші подібні формування в Україні, знаходяться в скрутному фінансовому становищі. В останні роки в Україні ще має місце криза неплатежів при розрахунках сільськогосподарських підприємств з фінансово – кредитними установами в цілому і Пенсійним фондом зокрема. Це негативно відбилось на стані розрахунків сільськогосподарських підприємств по платежах до бюджету, фондів громадського споживання та соціального захисту населення.
Таким чином, першочерговим завданням нинішньої соціальної політики держави повинно стати зосередження значної уваги на питаннях підняття рівня освіченості наших співвітчизників щодо фінансового механізму пенсійної системи через впровадження системи моніторингу громадської думки, що дозволить громадянам свідомо впливати на рівень свого майбутнього матеріального становища в період життя на пенсії.
Робота написана на прикладі Любашівського управління України, Одеської області з використанням середньостатистичних даних за 2003–2006 рр.
У складі земельних угідь господарств Любашівського району сільськогосподарські угіддя за досліджуваний період, тобто 2003-2006 рр. займають 78,5%, в тому числі рілля, що є найінтенсивнішим видом земельних угідь станом на 1 січня 2004 року займає в загальній структурі земельних угідь – 78,2%, що свідчить про досить таки високий ступінь використання земель в сільськогосподарському виробництві. в 2006 році загальна площа зменшилася на 1689 га в порівнянні з 2003 р. Це зменшення пов’язане із вилученням з господарського обороту ріллі і передачі її фізичним особам для створення селянських господарств, які за останні роки почали інтенсивно створюватися.
Протягом досліджуваного періоду в підприємствах Любашівського району відбулося деяке зменшення кількості основних засобів, яке складає 11135 тис. грн. це є результатом як фізичного так і морального зносу цих засобів.
Серед усіх показників за допомогою яких визначається рівень використання трудових ресурсів, найважливішим слід визнати показник продуктивності праці. На протязі 2003-2006 рр. чисельність працюючих в господарствах району зменшилась на 276 чоловік. Якщо в 2003 р. на 1 працівника рослинницьких галузей за рік було вироблено 6107,7 грн. валової продукції рослинництва, а на працівника тваринництва – 4318,7 грн., то в 2006р. – відповідно 5949,3 грн. і 4693,6 грн.
В дипломній роботі проведено дослідження взаємовідносин сільськогосподарських підприємств Любашівського району з Пенсійним фондом. Провівши аналіз ми дослідили, що відношення пенсіонерів до працюючих як в цілому по Україні так і по Любашівському районі Одеської області досить таки невтішні. Зокрема, якщо в цілому по Україні пенсіонери в 2002 році по відношенню до всіх працюючих займали 61,2 відсотки, а по Любашівському району 69,8 відсотки, то уже через п’ять років, тобто станом на 1 січня 2005 року цей показник значно зріс і становив відповідно 63,7 і 76,7 відсотки.
По Любашівському районному управлінні ПФУ із загальної суми надходжень коштів за два роки, тобто 2002 рік – коли всі підприємства перейшли на сплату фіксованого сільськогосподарського податку і 2006 рік – до початку реформування соціального пенсійного страхування видно, що в 2002 році в структурі загальних надходжень дотації становили 74,47 всіх надходжень, то у 2006 році на 6,92 пункти менше або 67,55 %. Зменшення дотацій в 2002 році визвано зростанням відрахувань в пенсійний фонд за рахунок обов’язкового страхування на 5,33 % і то за рахунок розширення числа платників цього збору.
Питання пенсійного забезпечення надзвичайно серйозні і в них слід детально розібратися аби створити такі закони, які служили б людям, забезпечували їм безтурботну старість.
Проблеми Пенсійної системи України можна вирішувати наступними шляхами:
- поступовим перенесенням навантаження по сплаті внесків на працюючих з роботодавців, але досягнення відповідних позитивних зрушень неможливе без реформування оплати праці сільськогосподарських працівників;
- забезпеченням компенсації коштів пенсійного фонду з державного бюджету в сумі дефіциту коштів;
- сприянню розвитку корпоративного недержавного пенсійного страхування, що має широке застосування за кордоном, який буде позитивно впливати на розвиток фондового ринку та на поліпшення інвестиційного клімату в Україні.
Також для підняття рівня доходів і подолання бідності населення пенсійного віку рекомендується, по-перше, вдосконалити формулу розрахунку прожиткового мінімуму відповідно до міжнародних стандартів, і по-друге, забезпечити фінансування недостатньої до прожиткового мінімуму суми пенсії (пенсійного доходу) за рахунок розмежування джерел фінансування різних видів виплат із Пенсійного фонду з урахуванням коефіцієнту об'єктивності, який враховуватиме зв'язок між рівнями сплати пенсійних внесків та пенсійними виплатами в загальнодержавній пенсійній системі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Загальна побудова обліку зборів на соціальне страхування — Сопко В.В.