Курсова робота «Управління та організація природоохоронної діяльності», 2004 рік

З предмету Екологія · додано 13.03.2009 13:15 · від Рудь Людмила · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Характеристика виробництва та інформація про продукцію 5 2. Диференційна оцінка території 6 3. Планування природоохоронної діяльності 10 3.1. Водні ресурси 12 3.2. Охорона атмосферного повітря 14 3.3. Проектування полігону для твердих відходів 15 4. Організація природоохоронної діяльності 18 4.1. Інформаційне забезпечення. 18 4.2. Вибір типу організації. 19 4.3. Поділ праці. 20 5. Мотивація прийнятих рішень 22 5.1. Мотивація природо-охоронних рішень на рівні підприємства 22 5.2. Мотивація роботи природоохоронного відділу підприємства 23 6. Контроль виконання планів робіт 24 6.1. Норматив часу 24 6.1.1. Перевірка з питань дотримання природоохоронного законодавства 24 6.1.2. Перевірка з питань дотримання повітряохоронного законодавства. 27 6.1.3. Перевірка з питань утворення, транспортування, розміщення та знешкодження відходів. 30 6.2. Перевірка дотримання заходів з охорони водних ресурсів 31 6.3. Перевірка дотримання заходів з охорони атмосферного повітря 32 6.4. Перевірка дотримання законодавства з питань утворення, транспортування, розміщення та знешкодження відходів 32 Висновки 34 Література 37

Висновок

В атмосферу управління осушувальних систем викидається такі шкідливі речовини як сажа, оксид вуглецю, оксид азоту, золу

З диференційної оцінки території, на якій розташоване підприємство випливає:

• Територія на якій розміщений місто Ізмаїл відноситься до відносно стійкої морфологічної основи.

• Сила впливу селища на навколишнє природне середовище послаблена, і дорівнює 1 бал.

• Для даної території характерний рекреаційний вид використання ландшафтів.

• На даній території розповсюджені території ПЗФ.

Для здійснення планування водоохоронної діяльності необхідно:

- налагодити лабораторний контроль скидів;

- регулярно вести облік забрудненої та використаної води;

- вирішити питання проектування та будівництва очисних споруд;

- розрахунок лімітів по забору води.

В технології водовідведення необхідно запланувати:

- очисні споруди промислових і побутових стоків;

- каналізаційну мережу;

- самостійні випуски стічних вод;

- створення проектно-технічної документації на них;

- отримання і затвердження лімітів ГДС;

- тимчасово погоджених скидів;

- лабораторний контроль діяльності і природоохоронних споруд;

- зливову каналізацію;

- первинний облік стічних вод;

- статичну звітність.

Для запобігання короткотривалого збільшення концентрації шкідливих речовин у приземному шарі повітря при аномальних несприятливих метеорологічних умов по вимозі органів охорони природи і місцевих санітарних служб повинна бути знижена інтенсивність викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Заходи носять в основному організаційно-технічний характер із врахуванням існуючого стану:

- Проведення позачергового контролю автотранспорту на вміст забруднюючих речовин в вихлопних газах.

- Скорочення роботи двигунів на холостому ходу на території підприємства.

- Припинення зварювальних робіт на відкритому повітрі.

Для захисту населення від негативного впливу ЗР, що викидаються в атмосферу передбачено створення СЗЗ навколо підприємства.

Для очищення повітря від ЗР пропонується застосувати скрубер Вентурі.

Відходи накопичуються у приміщенні на території підприємства, і розміщується на спеціально обладнаному полігоні.

Полігон запроектований на 20 років, після чого складування відходів повинно припинитись, а ділянка, що була відведена під полігон засіяна багаторічними травами.ділянка складається з промислової і допоміжної зони, відстань між будівлями цих зон повинна бути не менше 25 м.

Відпрацьовані нафтопродукти утворюються при роботі транспорту у допоміжному виробництві, мають ІІ клас небезпеки. Накопичуються у відстійнику на території підприємства. Транспортуються спеціалізованим автомобільним транспортом і зберігаються у спецтарі.

На даному управління осушувальних системі необхідно запланувати:

- затвердження лімітів на розміщення відходів та відповідність їх фактичному обсягу;

- відповідність класу небезпеки наявних відходів;

- дотримання санітарних норм в місцях складування відходів.

Інформація являє собою зв’язуючу основу процесу управління і тому вона містить відомості для оцінки ситуації прийняття рішень. Будь-яке управління передбачає вплив на об’єкт через управлінську команду, яка розроблена на основі інформаційних характеристик.

Лінійна організація є найбільш простою у зв’язку з тим, що на чолі кожної структури стоїть керівник. Кожен член колективу і організації в цілому підпорядковуються цьому керівнику.

Функціональний поділ праці полягає у закріплення конкретних функцій управління за підрозділами чи окремими працівниками, при якому вони зайняті встановленням мети, плануванням і розробкою рішень, мотивацією, контролем. Подальша спеціалізація і поділ праці в межах функцій відбувається конкретизацією окремих складових конкретної функції та закріплення їх за працівниками.

В галузі охорони НПС мотиваційні принципи висвітлені в законі України “ Про охорону НПС” ст49.

В наш час застосування екологічно-допустимих норм ведення господарства повинна базуватися на економічних методах регулювання та управління, застосованих переважно на ринкових методах стимулювання. Розробка їх повинна забезпечити формування цілісної системи оподаткування за забруднення довкілля та випуск екологічно-небезпечної продукції, а також системи податкових пільг та кредитів за ресурсозберігаючі методи ведення господарства та випуск екологічно-чистої продукції.

Типові норми часу на проведення робіт по державному контролю за додерженням природоохоронного законодавства призначені для нормування праці і визначення чисельності інспекторського складу обласних (регіональних) та республіканської екологічних інспекцій.

В цих рекомендаціях приведені нормативи часу при здійсненні робіт по державному контролю за додержанням вимог Закону України “ Про охорону навколишнього природного середовища”, водоохоронного, повітроохоронного і земельного законодавства.

Звіт з інвентаризації викидів забруднюючих речовин проводиться для подальшої розробки проекту ГДВ.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?