Дипломна робота «Податкова система України та шляхи її удосконалення», 2007 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 13.03.2009 12:16 · від Darius · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретичні аспекти адміністрування податків, що справляються із юридичних осіб 7 1.1. Економічна сутність, роль та значення податків що справляються із юридичних осіб 7 1.2. Ретроспективи нормативно-законодавчого регламентування адміністрування податків юридичних осіб 20 2. Стан та перспективи адміністрування юридичними особами непрямих податків 31 2.1. Податок на додану вартість 31 2.2. Акцизний збір 41 2.3. Державне мито 46 3. Стан та перспективи адміністрування юридичними особами прямих податків 52 3.1. Податок на прибуток 52 3.2. Податок на землю 62 3.3. Фіксований сільськогосподарський податок 76 Висновки та пропозиції 84 Список використаних літературних джерел. 88 Додатки 93 Статистична інформація до 2005 року, тема розкрита, зустрічаються посилання на літературу

Висновок

Фінансова наука, з огляду на певні ознаки, поділила податки на групи. Такий поділ необхідний, бо окремі групи податків потребують відповідних умов оподаткування і стягнення, відповідних адміністративно-фінансових заходів. Таким чином, структура, яка може охопити всі види податків, складається з прямих і непрямих податків.

Базою дослідження в дипломній роботі є дані Уманської державної податкової інспекції, що входить до складу Державної податкової адміністрації.

Непрямі податки, до них належить – ПДВ, акцизний збір та державне мито, відіграють значну роль у формуванні доходів бюджету. Однак це не значить, що вони не виконують регулюючої функції. При вмілому використанні непрямі податки можуть бути дієвим фінансовим інструментом регулювання економіки. Що стосується ПДВ, який стягується в Україні, то він більш ефективний у фіскальному аспекті, завдяки широкій базі оподаткування, кількості платників та кількості операцій, що оподатковуються.

Аналізуючи доходи держбюджету в динаміці за 5 років слід зазначити що з кожним роком частка ПДВ в доході держбюджету змінюється. Так, якщо в 2001 році частка податку на додану вартість в загальних доходах бюджету по Україні в цілому становила 27,6 відсотки, то уже у 2005 році лише 28,4 відсотки або на 0,8 пункти більше. Таке положення пояснюється в основному скороченню деяких пільг з оподаткування податком на додану вартість, що сприятиме збільшенню надходжень коштів до бюджету.

Досліджуючи застосування акцизного збору необхідно відмітити взаємозв’язок цього податку з податком на додану вартість.

У багатьох країнах при переважанні універсальних акцизів розрив між частками обох видів податків становить 1,5—2 рази. В Україні ж цей показник становить 4,8 разу (за підсумками виконання зведеного бюджету у 2005 році).

В середньому за досліджуваний період підприємства Уманського району сплатили до бюджету 1504,8 тис. грн. акцизного збору. Найбільшу питому вагу в структурі сплаченого акцизного збору займає реалізація алкогольних напоїв.

Дослідивши недоліки функціонування податку на додану вартість та акцизного збору вважаємо за можливе запропонувати напрямки вдосконалення механізму справляння ПДВ:

1) Зменшити ставку податку на додану вартість до 15 відсотків від обороту.

2) при визначені доданої вартості потрібно зменшувати виручку на суму всіх матеріальних витрат, включаючи амортизаційні витрати. Тим більше, якщо з прийняттям Податкового кодексу буде введений податок на майно, то амортизаційні відрахування будуть оподатковуватись двічі;

3) спростити механізм справляння податку на додану вартість, а саме – виключити з бази оподаткування інші податки і збори та обов'язкові платежі; - змінити дату виникнення податкового зобов'язання і відповідно податкового кредиту; - посилити контроль за здійсненням відшкодування ПДВ з бюджету;

4) відновити пільги з податку на додану вартість для сільськогосподарських товаровиробників хоча б тих, які були до впровадження Закону „Про Державний бюджет України на 2004 рік”.

5) В підприємствах району, на нашу думку, необхідно запровадити обов’язковий аудит, що сприятиме покращенню аналітичної і бухгалтерської роботи за справлянням і перерахуванням податків і зборів.

Щодо державного мита, то Уманське відділення Черкаської об’єднаної податкової інспекції за аналізований період забезпечило зростання надходження мита до місцевого бюджету. Якщо в 2002 році державне мито по аналізованому об’єкту складало 58,8 тис. грн. або 1,9 відсотка від загальних надходжень по області то уже в наступні роки намітилася стійка тенденція його росту. В 2003 році державне мито становило 2,0 відсотки, а в 2005 році – 204 або зросло відповідно до 202 року на 2,4, а до 2004 року на 6,5 відсотки. Зростання надходження по державному миту свідчить про ціле направлену роботу податкової інспекції по мобілізації коштів до бюджету, пошуку резервів шляхом залучення додаткових коштів і платників до сплати цього податку.

До прямих податків належать – податок на прибуток, податок на землю та ФСП.

Також в дипломній роботі ми розробили схему щодо удосконалення системи прибуткового оподаткування підприємств в Україні.

Щодо удосконалення пропонуємо:

• підсилення регулюючої функції податку шляхом використання детального структурного аналізу дії податку на прибуток з урахуванням структури виробничого процесу й основних аспектів господарської діяльності;

• подальше впровадження інвестиційної й соціальної політики;

• реформування складу валового доходу й валових витрат на основі виявлення природи механізму локальної і глобальної дії податку з прибутку на результати господарської діяльності підприємств;

• застосовування касового методу при визначенні виникнення доходів та витрат підприємств;

• введення прогресивної шкали ставок або застосування диференційованих ставок в залежності від об’єкту оподаткування,

• ліквідація податкових пільг, які сприяють перерозподілу доходів,

• удосконалення адміністрування податку, а саме, спрощення декларації про прибуток підприємства;

• реформування умов оподаткування прибутку, які мають бути прості й зрозумілі платникові, податок має сплачуватися у зручний для платника час і прийнятим методом.

Земельне оподаткування має особливе значення, оскільки є не лише обов’язковим атрибутом системи оподаткування, а й прибутковим оподаткуванням, центральним стрижнем підсистеми прямого оподаткування.

Кількість зареєстрованих платників податку на землю із числа юридичних осіб по інспекції зросла на 20. Кількість платників плати за землю по відношенню до загальної кількості платників в 2005 році склала 37,9 % або на 5,9 пункти менше по відношенню до 2001 року. Кількість платників, що користуються пільгою при сплаті цього податку в 2005 році порівняно з 2001 роком скоротилося до 2 проти 4.

На нашу думку популярність фіксованого сільськогосподарського податку в Україні зумовлена переважно справедливим протестом проти дійсно надмірно складного і заплутаного податкового законодавства.

Оподаткування за фіксованим сільськогосподарським податком є вигідним для тих, сільгоспвиробників, які мають чи орендують невелику кількість сільськогосподарських угідь.

Отже, на нашу думку необхідно:

- побудувати стабільну, зрозумілу та прозору податкову систему;

- сформувати єдину податкову правову базу;

- створити раціональну податкову систему, яка забезпечить збалансованість загальнодержавних та приватних інтересів;

- встановити рівні умови оподаткування для всіх категорій платників податків та скасування пільг з оподаткування.

Вирішення цих питань позитивно вплине на підвищення економічної ефективності підприємств як в цілому, так і в окремо взятих по Уманському району Черкаської області. Верховна Рада вже почала розглядати Податковий кодекс. Це має бути комплексний законодавчий акт, правові норми якого врегулюють взаємовідносини платників і податківців у процесі справляння податків, зборів з усіх суб'єктів економічних відносин.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення