Курсова робота «Соцiально-психологiчний клiмат в колективi», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 12.03.2009 11:21 · від Jony · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретичнi основи формування соцiально-психологiчного клімату у колективі 1.1. Сутність і роль соціально-психологічного клімату у життєдіяльності особистості і колективу 5 1.2. Структура і форми прояву соціально-психологічного клімату у колективі 9 1.3. Процеси і критерії розробки методики визначення соціально- психологічного клімату 12 1.4. Вплив ціннісно-орієнтаційної єдності на діяльність колективу 16 2. Оцiнка впливу соцiально-психологiчного клімату в ор-ганiзацiї на результати її дiяльностi (на прикладі підпри-ємства „донбасводбуд”) 2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства ВАТ трест “Дон-басводбуд” та аналіз структури управління підприємст-вом 19 2.2. Оцінка соціально-психологічного клімату у колективі 23 2.3. Вплив соціально-психологічного клімату на діяльність підприємства 31 2.4. Пропозиції щодо поліпшення соціально-психологічного клімату у колективі організації 33 Висновки 35 Список використаної лiтератури 37 Додатки 39

Висновок

Отже, головна мета роботи досягнута, тобто розглянуто теоретичні та практичні аспекти впливу існуючого соціально-психологічного клімату у колективі на діяльність організації.

У теоретичній частині роботи було розглянуто сутність та роль соціально-психологічного клімату у життєдіяльності особистості і колективу, структуру і форми прояву СПК, процеси й критерії розробки методики ви-значення соціально-психологічного клімату та вплив ціннісно-орієнтаційної єдності на діяльність колективу.

Соціально-психологічний клімат колективу є дійсно важливим інструментом, який керівнику організації треба враховувати щоб правильно скоординувати діяльність робітників для отримання значних результатів.

Необхідно враховувати істотні практичні аспекти поставлених тут пи-тань із погляду перспектив розвитку колективу й необхідності удосконалю-вання СПК.

У цьому зв'язку велику актуальність одержує задача розробки дослід-ницьких програм вивчення реальних соціально-психологічних тенденцій фо-рмування й діяльності трудового колективу, їхній прогнозування і науково обґрунтованого моделювання СПК.

Безсумнівно, що в міру усе більш повного освітлення різноманітних сторін багатогранного процесу формування СПК на основі його дослідження соціальна практика буде одержувати й усе більш якісний засіб подальшого підвищення економічної й соціальної ефективності трудового колективу. Практичні аспекти впливу соціально-психологічного клімату на діяль-ність колективу розглядалися на базі економічного відділу Донбасводбуд.

Згідно зі соціометричною методикою було застосовано декілька спосо-бів визначення статусу кожного члену колективу в економічному відділі Донбасводбуд, але всі вони підтвердили той факт, що є два лідера групи, та “відкинутий”. Та незважаючи на те, що є “відкинутий”, колектив Донбасво-дбуд має достатньо сприятливий СПК, тому що більшість його членів мають сприятливий статус, отже почувають себе часткою колективу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?