Дипломна робота «Методологічні аспекти обліку договірних відносин та розрахунків», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 12.03.2009 10:36 · від deadSam · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методологічні аспекти обліку договірних відносин та розрахунків 1.1. Економічний зміст облікових операцій та визнання дебіторської заборгованості 6 1.2. Нормативне забезпечення методології обліку розрахунків з покупцями і замовниками 13 РОЗДІЛ 2. Фінансово-економічна характеристика господарства 27 Розділ 3. Організація облікового процесу на підприємстві 3.1. Облікова політика підприємства 3.2. Проектування системи та розрахунок економічної ефективності від її впровадження 3.3. Побудова облікового апарату в умовах використання автоматизованих робочих місць РОЗДІЛ 4. Організація обліку розрахунків з покупцями і замовниками та його автоматизація 4.1. Організація обліку розрахунків з покупцями і замовниками в господарстві 4.2. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками 4.3. Організація комп’ютеризації обліку розрахунків з покупцями і замовниками. 4.4. Сучасні шляхи вдосконалення обліку розрахункових операцій 24 РОЗДІЛ 5. Аудит розрахунків з покупцями і замовниками 5.1. Мета й завдання аудиторської перевірки 5.2. Нормативне забезпечення аудиту 5.3. Методи проведення аудиту розрахунків з покупцями і замовниками та оформлення результатів 5.4. Аудит розрахунків з покупцями і замовниками в умовах комп’ютеризації обліку РОЗДІЛ 6. Охорона праці РОЗДІЛ 7. Екологічна експертиза Висновки Список використаної літератури Додатки Гарна робота. Містить додатки, посилання на літературу.

Висновок

В результаті проведених досліджень слід зробити такі висновки:

1. Значення і роль процессу реалізації суттєво зростає за умов переходу України до ринкових умов господарювання, за яких кожне господарство повинно власними силами завойовувати ринки збуту для своєї продукції, підвищувати її конкурентноздатність.

2. Однією з умов ефективної роботи підприємства є своєчасне визначення і запобігання утворенню заборгованості покупців продукції. Для покращення роботи кожного підприємства потрібно дотримуватись діючих правил розрахунків, не допускати прострочення, сприяти зменшенню дебіторської заборгованості.

3. Для полегшення фізичної праці та інтелектуальної діяльності широко використовується електронно-обчислювальна техніка. Автоматизовані системи забезпечують встановлення більш тісних планомірних взаємозв’язків з постачальниками сировини і матеріалів та покупцями.

4. Аналіз фінансових показників свідчить про те що фінансовий стан товариства в 2004-2005 роках можна було розцінювати як кризовий, а в 2006 році – як нестійкий. Тому керівництву слід докладати більше зусиль щодо зміцнення фінансового становища підприємства. Аналіз фінансових показників свідчить про те що фінансовий стан агрофірми в 2004-2006 роках можна розцінювати як стійкий, а в 2006 році – як нестійкий. Тому керівництву слід докладати більше зусиль щодо зміцнення фінансового становища підприємства.

5. Оборотна величина основних засобів за період, що аналізується, суттєво збільшилась, це стало основною причиною значного збільшення загальної вартості майна. Це можна пов’язати зі збільшенням головним чином запасів, а саме випуску готової продукції та із збільшенням грошових коштів на поточних рахунках в банках, як в національній, так і в іноземній валютах. Всі означені фактори вказують на те, що підприємство за 2004-2006 роки значно збільшило свої обсяги виробництва та реалізації.

6. Власний капітал підприємства в 2006 році порівняно з 2004 роком збільшився за рахунок збільшення статутного капіталу.

7. Збільшилась частина поточних зобов’язань, що можна оцінити негативно, так як це свідчить про збільшення короткострокових кредитів банків та збільшення кредиторської заборгованості. Але в той же час спостерігається збільшення частки поточної дебіторської заборгованості підприємству в 2006 році порівняно з 2004 роком на 3784 тис. грн (63,4 %).

8. Коефіцієнти платоспроможності та ліквідності господарства у 2006 році порівняно з 2004 роком скоротились що є негативною тенденцією.

9. Коефіцієнт автономії АФ «Вересень» не досить високий і показує скільки або яка частка в загальній сумі коштів інвестована в діяльність підприємства, тобто ми можемо констатувати, що у 2006 році ця частка зменшилась, це пояснюється тим, що у 2005 році у наше підприємство було вкладено менше коштів, ніж у 2004 році. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу в господарстві високий, і за останні роки він зріс на. Це пояснюється тим, що підприємство отримало кредит, який є у даному випадку залученим капіталом. Коефіцієнт фінансової залежності означає, що власники не повністю фінансують своє підприємство. Про низький рівень забезпеченості власними коштами свідчать зниження коефіцієнтів забезпеченості оборотних активів власними коштами і коефіцієнту забезпеченості запасів власними коштами. Отже, АФ “Вересень” має ознаки кризового фінансового стану.

10. Для бухгалтерського обліку розрахунків планом рахунків призначений рахунок 36.

11. Облікова робота є трудомістким процесом, а щоб полегшити його необхідне використання комп’ютерної техніки. Впровадження автоматизованої системи обліку передбачає перш за все вибір програмного забезпечення, яке б повністю задовольняло потреби господарства.

12. Найоптимальнішою бухгалтерською програмою для АФ «Вересень»є “1 С Підприємство” (ВЕРСІЯ 7.7). Комп’ютерні інформаційні технології дозволяють суттєво прискорити операції починаючи з підготовки документів і до їх архівного збереження.

13. В результаті отриманого прогнозу зміни обсягів кредиторської та дебіторської заборгованості вперед на один рік можна спланувати на обраний проміжок часу обсяг ресурсів необхідних для забезпечення резерву, що в свою чергу збільшить ліквідність підприємства.

14. Метод списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів відповідає принципу обачності, згідно з яким витрати не можна занижувати.

15. При автоматизації обліку ми можемо полегшити роботу не лише працівників, а й всього управлінського персоналу.

Для підвищення ефективності обліку розрахунків з покупцями та замовниками в АФ «Вересень» можна висунути ряд пропозицій:

1. Необхідне навчання працівників бухгалтерії АФ «Вересень»для роботи з комп´ютерною технікою.

2. Підвищити якість внутрішнього контролю і запровадити службу внутрішнього аудиту.

3. Використати маркетингову службу для збільшення кількості каналів реалізації своєї продукції.

4. Підвищити якість та швидкість доставки продукції до місця її реалізації та безпосередньо до замовників.

5. Використовувати для обліку розрахунків комп’ютерну техніку, що підвищить швидкість розрахунків та якість обліку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення