Курсова робота «Облік та документальне оформлення розрахунків з соціальними фондами ВАТ”Волиньагрореммаш””», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 11.03.2009 20:45 · від юля · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І 1.1. Основна характеристика діяльності підприємства ВАТ ”Волиньагрореммаш”. 1.2. Показники фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства. 1.3. Організація обліку виробничо-господарської діяльності підприємства ВАТ “Волиньагрореммаш”. 1.4. Облік заробітної плати. Нарахування та утримання на соціальні фонди пов’язані з оплатою праці. Розділ іі 2.1. Особливості Пенсійного фонду України. 2.2. Державний фонд загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття. 2.3. Характеристика фонду соціального страування з тимчасової втрати працездатності. 2.4. Особливості фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності. Розділ ііі 3.1. Аналітичний і синтетичний облік по рахунку 65. 3.2. Звітність до Пенсійного фонду. 3.3. Звітність до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 3.4. Звіт до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. 3.5. Звітність до фонду соціального страхування на випадок безробіття. Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки

Висновок

Порядок подання звітності

У відповідності з п. 2 ст. 35 Закону № 1533 роботодавці - юридичні і фізичні особи, що використовують працю найманих працівників, зобов'язані подавати виконавчій дирекції Фонду звіт в установленому порядку:

- про прийом на роботу працівників;

- про заробітну плату працівників, використанні робочого часу і т. п.;

- про сплату страхових внесків, у тому числі застрахованими особами;

- про ліквідацію або реорганізацію підприємства, установи, організації, зміну юридичної адреси.

Роботодавці щокварталу складають в двох екземплярах розрахункову відомість про нарахування і перелік страхових внесків до Фонду, один екземпляр якої повинен бути поданий в центр зайнятості за місцем реєстрації платника до 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня і 25 січня. Тобто останнім днем подання звітності відповідно слід вважати 19 квітня, 19 липня, 19 жовтня і 24 січня. При цьому в Інструкції № 339 не міститься норм щодо можливості перенесення останнього дня подання звітності у випадку, якщо граничний термін її здачі доводиться на вихідний день.

Звітуємо до фонду зайнятості

Отже, у заголовній частині звіту відображаємо:

I.

код за ЄДРПОУ страхувальника;

II.

код галузі за ЗКГНГ;

III.

код основного виду діяльності за КВЕД;

IV.

реєстраційний номер платника страхових внесків;

V.

номер поточного рахунка, назву банку;

VI.

адресу, телефон та найменування платника страхового внеску - страхувальника;

VII.

період, за який складена Розрахункова відомість – „Рік”.

Таблиця 1. „Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески” Зазначаємо загальну суму виплат за ІІ квартал, на яку нараховуються і з якої утримуються страхові внески в розрізі кожного місяця. Як бачите, кожна графа розділена на дві колонки, в яких окремо, в розрізі місяців, зазначають суми фактичних витрат на оплату праці – для роботодавців, і суми оплати праці – для застрахованих осіб.

За даними прикладу у ІІ кварталі в колонках 1 та 2 вказуємо:

для роботодавців – 10 000; 10 300; 10 300 відповідно місяцям нарахувань

для застрахованих осіб – 10 000; 10 000; 10 000 відповідно місяцям нарахувань.

Сума, яка зазначається у колонці 2 „для застрахованих осіб” (травень та червень) визначається шляхом зменшення суми колонки 1 на заробітну плату інваліда: 10 300 – 300 = 10 000 грн. Оскільки при визначенні бази нарахувань страхових внесків слід враховувати те, що згідно зі ст.5 Закону України від 02.03.2000 р. № 1533 "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" не підлягають страхуванню на випадок безробіття працюючі пенсіонери та особи, в яких відповідно до законодавства України виникло право на пенсію. Так, до числа осіб, в яких виникло право на пенсію, належать також інваліди. Тому працюючих інвалідів звільнено від сплати внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття в розмірі 0,5% від сум оплати праці. А от роботодавці здійснюють нарахування цього внеску в загальному порядку - в розмірі 1,3% суми фактичних витрат на оплату праці.

Разом у колонках 1 та 2 вказуємо 30 600 для роботодавців та 30 000 для застрахованих осіб.

У графі „Усього з початку року” підсумовуємо загальні суми витрат, на які нараховуються внески окремо для роботодавців та для застрахованих осіб.

Таблиця 2. Розрахунок страхових внесків до Фонду (грн)

У рядку 1 „Заборгованість на початок року за платниками” вказуємо суму внесків із невиплаченої заробітної плати за 2005 рік станом на 1 січня 2006 р. Цей показник переноситься зі звіту за минулий рік із рядка 13 та залишається незміннім протягом поточного 2006 р.

У рядку 2 „Нараховано” слід зазначити нараховану суму страхового внеску за звітний ІІ квартал 2006 року окремо для роботодавців і застрахованих осіб. Перед цим необхідно вказати нараховані внески „На початок періоду”, які переносяться зі звіту за минулий квартал з гр. 2 „Разом” відповідно для роботодавців (1053,00 грн.) та застрахованих осіб (315,00 грн.). Далі заповнюємо нарахування „За звітний період (по місяцях)”:

У рядку „Разом” проставляємо підсумок з початку року:

У графі "Сума всього" вказуємо підсумок по графі „Разом”.

Рядок 3 "Донараховано при прийнятті звітності" заповнюється спеціалістами фонду при прийнятті звітності в разі виявлення помилок у Розрахунковій відомості.

У рядках 4 - 8 зазначаємо нараховані суми за актами за звітний період (в тому числі донараховані суми страхових внесків, пені, штрафу) та пеню, самостійно нараховану платником.

У рядках 9 та 10 „Списано заборгованості” та „Списано пені” відображаються суми заборгованості за страховими внесками та пені, списаної з початку року.

У рядку 11 „Усього до сплати”.

У рядку 12 „Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом” відображаємо суму коштів, надмірно перерахованих платником до Фонду (якщо сума рядка 20 перевищує суму рядка 11).

Рядок 13 „Заборгованість за Фондом на початок року” відповідає рядку 8 Розрахункової відомості за попередній 2005 рік і протягом поточного 2006 року залишається незмінним.

У рядку 14 „Перераховано” слід відобразити фактично перераховану суму страхових внесків за звітний ІІ квартал 2006 року окремо для роботодавців і застрахованих осіб. Перед цим необхідно вказати перераховані внески „На початок періоду”, які переносяться зі звіту за минулий квартал з гр. 14 „Разом 1-й місяць.;

У рядку "Разом" проставляємо підсумок з початку року:

У графі "Сума всього" вказуємо підсумок по графі "Разом"

У рядках 15 - 18 зазначаємо суми перерахованих внесків, виявлені під час перевірки платника з питань правильності нарахування та сплати страхових внесків, а також суми нарахованої пені та штрафу. У рядку 19 зазначаємо суму повернутих зайво перерахованих сум протягом поточного 2006 року.

У рядку 20 „Усього враховано і сплачено" У рядку 21 „Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками" вираховуємо різницю між фактичною сплатою і нарахуванням внесків (р. 11 – р. 20).

У таблиці 3 „Середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості (осіб)”

У таблиці 4 „Заборгованість з виплати заробітної плати з урахуванням заборгованості за минулі роки (без врахування суми невиплаченої заробітної плати останнього місяця звітного періоду)” проставляємо невиплачену заробітну плату станом на 1 січня 2006 року.

Усі примірники Розрахункової відомості підписуються керівником і головним бухгалтером підприємства або організації, виконавцем та завіряються печаткою. Другий примірник звіту, завірений центром зайнятості, залишається в бухгалтерії платника страхових внесків.

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Загальна побудова обліку зборів на соціальне страхування — Сопко В.В.