Курсова робота «Інноваційна політика на підприємстві», 2007 рік

З предмету Іноваційний менеджмент · додано 11.03.2009 18:33 · від Марина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Теоретичні основи інноваційної діяльності 1.1. Інновації: сутність та етапи розвитку 1.2. Розгляд інноваційної діяльності в економічній літературі 1.3. Нормативно-правова база регулювання інноваційної діяльності Розділ ІІ. Інноваційні процеси в господарській діяльності підприємства 2.1. Роль інноваційної діяльності підприємств в ринковій економіці 2.2. Статистико-економічний аналіз інноваційної діяльності в Україні 2.3. Інноваційна політика підприємств України Розділ ІІІ. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності 3.1. Стимулюючі чинники інноваційної діяльності 3.2. Шляхи удосконалення інноваційної діяльності 3.3. Зарубіжний досвід державного стимулювання інноваційної діяльності Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Підсумовуючи курсову роботу, слід зробити наступні висновки. Сьогодні у конкурентній боротьбі виграє той, хто не тільки створює нові знання і технології, а й той, хто швидше може втілювати їх у конкурентний продукт і виходити з ним на світовий продукт. Таким чином, не викликає сумнівів той факт, що інноваційна активність все більшою мірою стає основою для сталого економічного розвитку. Вибір на користь інноваційного шляху розвитку економіки обумовлений перш за все наступними факторами:

- інновації є одним з ключових факторів сталого соціально-економічного розвитку;

- інновації мають суттєвий вплив на конкурентоспроможність як бізнесу зокрема, так і економіки в цілому;

- інновації дозволяють вийти на існуючі світові ринки наукоємної продукції та створювати нові ринки.

Інноваційна діяльність підприємств України в період реформування економіки зазнала негативних змін, які обумовлені впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. До зовнішніх можна віднести:

- економічні (загальні кризові процеси, відсутність або недостатність державного фінансування освіти і науки);

- нормативно-правові (не впровадження в життя механізмів стимулювання інноваційної діяльності)

- соціальні (низький рівень оплати праці освітян та науковців, плинність кадрів та робота не за спеціальністю висококваліфікованих фахівців, що могли б активно працювати в академічному, науковому, інноваційному секторах за наявності такої можливості).

До внутрішніх факторів, які впливають на інноваційну діяльність, слід віднести скорочення показників зняття з виробництва застарілих видів техніки та введення в дію механізованих та автоматизованих ліній, недостатній обсяг проведених маркетингових досліджень, низький рівень інноваційної культури тощо.

Все вище наведене дає підстави стверджувати, що на сьогодні інноваційна політика повинна бути направлена на створення економічних, правових, організаційних основ для розвитку інноваційної діяльності в усіх секторах економіки, забезпечення ефективного використання результатів НТП, подолання енерго- та ресурсовитратного характеру виробництв та їхнє технологічне оновлення.

Для цього необхідно реалізувати такі важливі заходи:

- розробка і законодавче ухвалення засад та стратегічних орієнтирів розбудови в Україні економіки знань і суспільства знань;

- створення і удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази регулювання діяльності в інноваційній сфері і формування сприятливого для інновацій бізнес-середовища;

- удосконалення системи органів управління інноваційним розвитком;

- формування ефективної інноваційної інфраструктури впровадження інновацій, створення за участі держави венчурного інноваційного фонду і системи регіональних венчурних фондів;

Таким чином, ефективне функціонування інноваційної діяльності ґрунтується на відповідному інституційному забезпеченні, передбачає виважену державну інноваційну політику, поєднану з визначеними напрямами активізації інноваційної діяльності, дозволяє досягти поставлених цілей інноваційного розвитку і зайняти вищі посади у світовому постіндустріальному економічному просторі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення