Курсова робота «Облік орендних операцій», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 11.03.2009 17:18 · від afrodita88 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Теоретичні аспекти організації обліку орендованих основних засобів.6 Економічна сутність, призначення і оцінка основних засобів.6 Класифікація основних засобів. .11 Оренда та її види. .13 Законодавча і нормативна база регулювання обліку орендних операцій. .19 Методика визначення орендної плати 21 1. Облік орендних операцій. .26 Організація обліку операційної оренди. .26 2.1.1. Облік і документальне оформлення операційної оренди у орендодавця.26 2.1.2. Облік і документальне оформлення операційної оренди у орендаря.29 2.1.3. Облік витрат необоротних активів ремонт і поліпшення орендованих основних засобів. .33 2.2. Організація обліку фінансової оренди. 35 2.2.1. Облік і документальне оформлення фінансової оренди у орендодавця36 2.2.2. Облік і документальне оформлення фінансової оренди у орендаря.38 2.3. Відображення орендних операцій основних засобів в регістрах бухгалтерського обліку і фінансової звітності40 Практична частина. 43 Висновок Список використаних літературних джерел

Висновок

В заключенні до даної роботи можна зробити висновок, що оренда і орендні операції в нашій країні одержують все більший розвиток, перш за все тому, що оренда є особливою формою підтримки малого бізнесу.

Оренда – це угода, за якою орендар набуває права користування необоротними активами за плату протягом погодженого з орендодавцем строку.

Оренда буває операційна і фінансова.

Операційна оренда — це господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними засобами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов'язковим поверненням таких основних засобів їх власнику після закінчення строку орендної угоди. При цьому право власності на орендовані основні засоби залишається в орендодавця протягом всього строку дії договору оренди.

Фінансова оренда — оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків і вигід, пов'язаних з правом користування та володіння активом. Оренда вважається фінансовою, якщо орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди.

До недавнього часу в нашій країні оренда, в порівняно невеликих об'ємах, застосовувалася лише в міжнародній торгівлі, але зараз за наслідками статистики приймає більш крупні масштаби. Це пов'язано з тим, що споживачі відчувають необхідність в залученні машин і устаткування і іншій техніці на умовах оренди. Відбувається утворення спеціалізованих орендних компаній і спільних підприємств. Також спостерігається активне включення комерційних банків у виконання цих операцій.

Що стосується віддзеркалення в бухгалтерському обліку операцій за договором оренди, то Наказом Мінфіну затверджені Вказівки про віддзеркалення в бухгалтерському обліку операцій за договором оренди, які відмінили раніше діючий порядок. Новий механізм обліку орендних операцій в орендодавця і орендаря викликав необхідність внести істотні зміни в План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств і інструкцію по його застосуванню.

Переваги оренди в порівнянні з іншими способами інвестування полягають в тому, що підприємець може почати справу, маючи в своєму розпорядженні лише частину (приблизно 1/3) засобів, необхідних для придбання приміщень і устаткування (майна). Підприємствам надаються не грошові кошти, контроль за обґрунтованою витратою яких не завжди можливий, а безпосередньо засоби виробництва, необхідні для оновлення і розширення виробничого апарату. При цьому лізинг стимулює акумуляцію засобів приватних інвесторів.

Лізинг володіє високим потенціалом економічного співробітництва із зарубіжними країнами, у зв'язку з чим міжнародний лізинг набуває все більш широке поширення.

Галузева структура лізингу характеризується відмінністю розподілів засобів в об'єкти виробничого і невиробничого призначення приблизно в два рази. Серед об'єктів виробничого призначення найбільша частка лізингу доводиться на промислове устаткування, а також на засоби транспорту і зв'язку. Це підтверджується і аналізом тенденцій розвитку лізингу в європейських країнах.

В осяжному майбутньому оренда внесе необхідний внесок в Українську економіку.

Коментар модератора

РОБОТА НЕ МІСТИТЬ ДОДАТКІВ

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення