Курсова робота «Проблеми розвитку майнового та особистого страхування в Україні», 2007 рік

З предмету Страхування · додано 11.03.2009 15:33 · від Алина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Сутність, класифікація і роль майнового та особистого страхування 5 2. Стан і розвиток майнового та особистого страхування в Україні 13 3. Шляхи подолання проблем у розвитку майнового та особистого страхування в Україні 21 Висновки 29 Список викориснаних джерел 33 Робота не містить посилань на літературу

Висновок

На основі даної роботи можна зробити висновки:

1) Страхування водночас є засобом залучення грошових ресурсів і способом відшкодування збитків. А у ринковій економіці страхування виступає, з одного боку, як фактор стабілізації економіки, як засіб захисту господарської діяльності та добробуту членів суспільства, з іншого боку, як вид діяльності, що приносить дохід.

Метою страхування — захист майнових інтересів фізичних і юридичних осіб.

Страхування поділяється на добровільне й обов'язкове.

Особисте страхування може бути, як обов’язковим так і добровільним. Особисте страхування є формою захисту від ризиків, що загрожують життю, здоров’ю та працездатності людини, а також однією із галузей страхування, що законодавчо закріплюються в Україні.

Необхідність особистого страхування зумовлюється як ризиковим характером відтворення робочої сили, так і підвищенням ступеню ризику життя у зв'язку з урбанізацією, погіршенням довкілля, а також зростанням питомої ваги людей похилого віку в загальній чисельності населення.

Майнове страхування є формою захисту від ризиків, що загрожують майну чи групі речей від втрати (знищення) чи пошкодження, а також підприємницьких ризиків, однією із галузей страхування, закріпленої законодавчо. Але захист від зазначених ризиків здійснюється за умови, що вони не носять навмисний характер.

2) Позитивними тенденціями розвитку особистого страхування в Україні є:

— збільшення обсягів страхових резервів на один договір;

— вирівнювання темпів зростання страхових премій та страхових резервів;

— збільшення рівня страхових виплат як свідчення зростання повноти виконання своїх зобов’язань перед страхувальником;

— пожвавлення конкуренції між страховими компаніями, які здійснюють особисте страхування.

Розвиваються особисті види страхування внаслідок зростання платоспроможності населення, відновлення довіри до фінансових інституцій та усвідомлення більшою частиною населення необхідності захисту свого життя і здоров'я від наслідків непередбачуваних обставин, а також забезпечення додаткового доходу після виходу на пенсію.

Суттєвим стимулом для розвитку ринку майнового страхування є посилення зацікавленості власників, а також розпорядників майна в його збереженні, що пов’язано з масовою приватизацією в Україні і поступовим подоланням стереотипу про те, що держава відшкодує завданий збиток.

У майновому страхуванні розвиток відбувається в напрямку створення нових програм, що включають декілька видів страхування по іпотечному страхуванню, страхуванню лізингових операцій, страхуванню банківських ризиків, страхування втрати прибутку унаслідок вимушеної зупинки виробництва, страхування права власності на об'єкти нерухомості, страхуванню автомобільного транспорту, програми по страхуванню технічних ризиків: будівельно-монтажних робіт, страхуванню машин і устаткування.

3) Досягнення високої якості страхових послуг повинно проводитися не лише в сфері майнового та особистого страхування, а й у всіх сферах без винятку. Цього можна досягти по-перше, шляхом постійного вдосконалення класичних страхових продуктів із метою залучити клієнта і запропонувати договір страхування, котрий підходить саме йому. По-друге, постійно поліпшуючи сервісну складову страхової послуги.

Низька популярність страхування у населення пояснюється недовірою до цієї фінансової послуги, а також дуже низьким рівнем знань про неї. Щоб залучити пересічного українця до лав страхувальників, страховим компаніям потрібно діяти в двох напрямах — надавати послуги високої якості та активно популяризувати їх серед населення. Суттєве зниження рівня інфляції, вплине на довіру страхувальникв до реальності відшкодування збитків.

Ще однією з найважливіших передумов успішного розвитку страхової справи є забезпечення її висококваліфікованими кадрами.

Ефективним напрямком роботи щодо вирішення проблем в сфері майнового та особистого страхування є запровадження реальних заходів, які б знизили можливості для корупції та бюрократичних перепон, розробка ефективних механізмів захисту інтересів страхувальників.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?