Курсова робота «Аналіз додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних витрат», 2007 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 11.03.2009 15:08 · від vitan · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Економічна сутність додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних витрат, їх склад та характеристика 6 1.1. Сутність та принципи організації додаткової заробітної плати в сучасних умовах 6 1.2. Склад та характеристика інших заохочувальних та компенсаційних виплат 17 Розділ 2. Аналіз складу додаткової заробітної плати 28 2.1. Характеристика об’єкту дослідження 28 2.2. Аналітичне дослідження складу додаткової заробітної плати 33 Розділ 3. Аналіз складу інших заохочувальних та компенсаційних виплат 41 Розділ 4. Пропозиції по вдосконаленню оплати праці на підприємстві 48 Висновки 52 Список використаних джерел 54 Додатки

Висновок

Проблема оплати праці виступила тепер на перший план при оцінці економічного та соціального розвитку України. У зв'язку з цим постає глобальне питання - удосконалити систему оплати праці, зробити її відповідною умовам перехідного періоду. Найголовніше - вирішити питання щодо погашення заборгованості із заробітної плати і стабілізувати процес її своєчасної виплати.

Одне з важливих місць посідає проблема вивчення додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, оскільки, витрати на оплату праці є складовою частиною елементів витрат, які відносяться на собівартість продукту і тому ця курсова робота присвячена саме цій проблемі.

В теоретичній частині курсової роботи надано економічну характеристику додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, вказано склад фонду додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, з'ясовано роль, вимоги та завдання заробітної плати.

В практичній частині проведено аналітичне дослідження складу додаткової заробітної плати і інших заохочувальних та компенсаційних виплат на досліджуваному підприємстві ВАТ „Погребищенський маслосирзавод”.

На підприємстві використовуються практичні всі на сьогодні відомі стандартні форми оплати праці: 1) відрядна- пряма відрядна, непряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, акордна;

2) погодинна - проста погодинна, почасово-преміальна, за посадовими окладами.

В основному відрядна пряма, прогресивна та преміальна використовується для оплати праці основних робітників, для яких виконуються такі умови:

• можливість точного кількісного обліку результатів праці;

• відсутність впливу на результати чинників, які не залежать від трудових зусиль працівника;

• реальна можливість працівника своїми зусиллями збільшувати результати роботи;

• необхідність стимулювати зростання обсягів виробництва або скорочувати чисельність працівників за рахунок інтенсифікації праці;

• відсутність негативного впливу відрядної оплати на рівень якості продукції, дотримання технологічних режимів і вимог техніки безпеки, раціональність використання сировини, матеріалів, енергії.

В той же час переважна більшість адміністративно-управлінського персоналу, службовців, інженерів та МОП одержуються заробітну плату за посадовими окладами та погодинно-преміальною системами оплати праці.

Одночасно для термінової ліквідації аварій та наслідків надзвичайних ситуацій оплата праці здійснюється на акордній основі.

На основі проведеного аналізу нами запропоновано ряд заходів щодо підвищення ефективності управління оплатою праці. Ми вважаємо, що для того або заробітна плата виконували основні свої функції необхідно:

1) удосконалювати процес тарифікації найманих робітників;

2) впроваджувати прогресивні форми та системи оплати праці;

3) перейти від організації оплати праці за принципом "забезпечення прожиткового мінімуму" до "соціальної заробітної плати". Обстеження підприємств і організацій різних форм власності показало, що існують різні підходи до організації оплати праці. У першу чергу це позначається на необгрунтованій диференціації рівня заробітної плати.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення