Дипломна робота «Управління оплатою праці на підприємстві», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 11.03.2009 14:48 · від vitan · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 7 1. Теоретичні засади управління оплатою праці на підприємстві 9 1.1. Сутність, функції та принципи організації заробітної плати в сучасних умовах 9 1.2. Форми і системи оплати праці в сучасних умовах 17 1.3. Обгрунтування методики розрахунку та аналізу фонду оплати праці на підприємстві 29 1.4. Висновки 39 2. Аналітичне дослідження стану оплати праці на ВАТ „Вінницький завод тракторних агрегатів” 42 2.1. Характеристика ВАТ “Вінницький завод тракторних агрегатів” 42 2.2. Аналіз організаційно-технічного та техніко-технологічного рівня виробництва 50 2.3. Аналіз фонду оплати праці на підприємстві 56 2.4. Аналіз існуючої системи управління ВАТ “Вінницький завод тракторних агрегатів” 65 2.5. Висновки 67 3. Розробка заходів щодо удосконалення управління оплатою праці на підприємстві 70 3.1. Розробка пропозицій з підвищення організаційно-технічного та техніко-технологічного рівня виробництва 70 3.2. Розробка заходів щодо удосконалення організаційної системи управління підприємством 73 3.3. Пропозиції по вдосконаленню державного регулювання оплати праці 77 3.4. Пропозиції щодо організації управління заробітної плати та контролю стану розрахунків з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки 81 3.5. Розрахунок загального плану заходів, які пропонуються для впровадження на ВАТ “ВЗТА” 84 4. Охорона праці 86 4.1. Аналіз потенційних небезпечних та шкідливих виробничих факторів на ВАТ „ВЗТА” 86 4.2. Заходи по забезпеченню безпеки проектуємого об’єкту 87 4.3. Санітарно-гігієнічні заходи 87 4.4. Протипожежні заходи 90 4.5. Управління охороною праці на ВАТ „ВЗТА” 90 4.6. Фінансування охорони праці 93 Висновки 95 Список літератури 99 Додатки відсутні

Висновок

В період переходу економіки України на ринкові засади питання удосконалення методів оплати праці є надзвичайно актуальним. Це пов'язано з тим, що з одного боку власники підприємств намагаються знизити витрати на виробництво товарної продукції за рахунок витрат на оплату праці, а з іншого - втратою заробітною платою головних своїх функцій -відтворювальної, стимулюючої, соціальної та ін. Тому надзвичайно важливим є знаходження оптимального співвідношення між інтересами власників підприємств та державою і безпосередньо працівниками.

В даній роботі нами в першому розділі було розкрито теоретико-методологічні питання оплати праці на підприємстві. Нами було з'ясовано, що заробітна плата відповідно до законодавства України - це винагорода або заробіток, обчислений у грошовому виразі, який за трудовим договором роботодавець сплачує працівникові за роботу, яку виконано або має бути виконано.

Основними функціями заробітної плати є відтворювальна, стимулююча, регулююча та соціальна. Нами з'ясовано, що на сьогоднішній день умовах заробітна плата в Україні повною мірою не виконує жодну із зазначених функцій.

Значна частина даного розділу присвячена вивченню питань форм та систем оплати праці на підприємствах України. І з'ясовано, що розрізняють дві основні форми заробітної плати: почасову і відрядну. Також розкрито питання тарифної та безтарифної системи оплати праці, планування фонду та ролі державного регулювання.

В другому розділі була визначена характеристика об’єкту дослідження – ВАТ “Вінницький завод тракторних агрегатів”. Проведений аналіз основних показників діяльності підприємства за 2003 - 2005 роки. Узагальнюючи висновки про роботу підприємства можна відмітити негативне зниження в 2005 році кількісних показників роботи підприємства і отримання збитку. Отже, підприємство стало збитковим, виробництво продукції є нерентабельним. Дана ситуація досить негативна для підприємства і повинна сигналізувати керівництву підприємства про необхідність дослідження причин такої ситуації та вжиття необхідних заходів щодо підвищення прибутку та рентабельності продукції підприємства.

Проаналізований організаційно-технічний та техніко-технологічний рівень виробництва на підприємстві. Аналізуючи показники, що характеризують організаційно-технічний та техніко-технологічний рівень виробництва можна зробити висновки, що розрахунки свідчать про підвищення організаційно-технічного рівня виробництва на підприємстві.

Аналіз фонду оплати праці є складовою частиною аналізу ефективності системи мотивації і використання персоналу підприємства. Загальновідомо, що одним із найважливіших джерел зниження собівартості продукції є більш швидке зростання продуктивності праці порівняно із середньою оплатою праці. Тому аналізу витрат на оплату праці на кожному підприємстві слід приділити першочергову увагу.

На підприємстві використовуються практичні всі на сьогодні відомі стандартні форми оплати праці: 1) відрядна- пряма відрядна, непряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, акордна;

2) погодинна - проста погодинна, почасово-преміальна, за посадовими окладами.

В основному відрядна пряма, прогресивна та преміальна використовується для оплати праці основних робітників, для яких виконуються такі умови:

• можливість точного кількісного обліку результатів праці;

• відсутність впливу на результати чинників, які не залежать від трудових зусиль працівника;

• реальна можливість працівника своїми зусиллями збільшувати результати роботи;

• необхідність стимулювати зростання обсягів виробництва або скорочувати чисельність працівників за рахунок інтенсифікації праці;

• відсутність негативного впливу відрядної оплати на рівень якості продукції, дотримання технологічних режимів і вимог техніки безпеки, раціональність використання сировини, матеріалів, енергії.

В той же час переважна більшість адміністративно-управлінського персоналу, службовців, інженерів та МОП одержуються заробітну плату за посадовими окладами та погодинно-преміальною системами оплати праці.

Одночасно для термінової ліквідації аварій та наслідків надзвичайних ситуацій оплата праці здійснюється на акордній основі.

Аналіз фонду оплати праці проведений за наступними напрямами: аналіз структури фонду оплати праці, аналіз використання фонду оплати праці, аналіз співвідношення темпів росту продуктивності праці та середньої заробітної плати.

Отже, на підприємстві в 2005 році фонд оплати праці значно зріс в порівнянні з попередніми періодами, але таке зростання є необгрунтованим. Проведений аналіз структури і використання фонду оплати праці довів, що даному підприємстві є недоліки в системі мотивації і оплати праці, які треба усунути.

Також розглянута система управління підприємством, при чому був визначений склад та охарактеризована організаційна структура управління, яка побудована за лінійно-функціональним (або змішаним) принципом.

В третьому розділі нами запропоновано ряд заходів щодо підвищення ефективності управління оплатою праці. Ми вважаємо, що для того або заробітна плата виконували основні свої функції необхідно:

1) удосконалювати процес тарифікації найманих робітників;

2) впроваджувати прогресивні форми та системи оплати праці;

3) перейти від організації оплати праці за принципом "забезпечення прожиткового мінімуму" до "соціальної заробітної плати". Обстеження підприємств і організацій різних форм власності показало, що існують різні підходи до організації оплати праці. У першу чергу це позначається на необгрунтованій диференціації рівня заробітної плати.

В ході проведеного дослідження можливих заходів щодо підвищення організаційно-технічного та техніко-технологічного рівня виробництва, удосконалення системи оплати праці та удосконалення системи управління підприємством, в дипломній роботі запропоновані такі пропозиції:

- впровадження механічного навантажувача;

- впровадження прогресивної технології;

- удосконалення організаційної структури управління підприємством;

Також розглянуті питання охорони праці на досліджуваному підприємстві.

На нашу думку, в перспективі розвиток розглянутих питань дозволить на практиці збільшити обсяг реалізованої промислової продукції, підвищити конкурентноздатність вітчизняної економіки і стимулювати розвиток промисловості, включаючи рівень оплати праці найманих працівників.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення