Курсова робота «Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства», 2007 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 11.03.2009 09:39 · від Nataly · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретичні основи стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства 4 1.1. Особливості стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства 4 1.2. Характеристика напрямків розвитку підприємства у нестабільному ринковому середовищі 7 1.3. Характеристика стадій стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства 11 2. Аналіз системи стратегічного управління інноваційним розвитком ТзОВ ТВК «Львівхолод» 16 2.1. Загальна характеристика господарської діяльності ТзОВ ТВК «Львівхолод» 16 2.2. Оцінка рівня нестабільності середовища ТзОВ ТВК «Львівхолод» та вибір методології управління 19 2.3. Аналіз стратегічного рівня ТзОВ ТВК «Львівхолод» за результатами анкетувань 21 3. Обґрунтування вибору напрямів інноваційного розвитку ТзОВ ТВК «Львівхолод» 24 3.1. Сучасні тенденції розвитку галузі гуртової та дрібногурптової торгівлі продуктами харчування 24 3.2. Обґрунтування об‘єктів аналізу та побудова поточного господарського портфелю 30 3.3. Генерація і аналіз стратегічних альтернатив інноваційного розвитку ТзОВ ТВК «Львівхолод» 32 3.4. Перегляд стратегічних альтернатив та вибір інноваційної стратегії 37 Висновок 43 Список використаної літератури 44 Додатки 45

Висновок

В цьому курсовому проекті відповідно до поставленої мети сформульовано пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку підприємства та описано можливі сценарії розвитку подій у майбутньому за трьома методами: екстраполяції існуючих тенденцій, припущення про сприятливий розвиток подій та на основі песимістичних очікувань можливого скорочення підприємства.
Аналізу поточного господарського портфелю та формуванню цільового передувала діагностика поточного стратегічного рівня підприємства. При цьому було виявлено, що за характером своєї діяльності ТзОВ ТВК «Львівхолод» є стратегічно орієнтованим: оцінка стратегічного рівня становить 8,11 бала. Однак оцінка деяких параметрів (зокрема ступеня гнучкості стратегії підприємства) потребує додаткового аналізу і уточнення.
В ході проведеного портфельного аналізу виявлено, що найбільш бажаним для підприємства є реалізації оптимістичного сценарію його розвитку, який передбачає виведення з ринку найменш ефективного та продуктивного СГЦ3 (магазини роздрібної торгівлі) та освоєння нового виду діяльності − торгівлі сільськогосподарським інвентарем та мікробіологічними препаратами − СГЦ4. За таких умов підприємство зможе досягти своєї стратегічної цілі − зростання обсягу доходів на 45%.
При перегляді стратегічних альтернатив з використання матриці вибору стратегій Томпсона і Стрікленда визначено, що найоптимальнішим вибором для СГЦ1 та СГЦ4 буде продовження стратегії концентрації, а для СГЦ2 − стратегії концентричної диверсифікації. При СГЦ2 виступатиме джерелом фінансових ресурсів для розвитку СГЦ1 та СГЦ4.
SWOT-аналіз інноваційних можливостей підприємства показав, Що ТзОВ ТВК «Львівхолод» володіє достатнім внутрішнім інноваційними потенціалом, який в поєднанні з можливостями та сприятливими обставинами зовнішнього середовища дасть змогу успішно реалізувати обрану інноваційну стратегію.

Коментар модератора

видалити

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення