Дипломна робота «Методи калькулювання собівартості продукції на хлібопекарських підприємствах», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 11.03.2009 08:49 · від КАТЯ · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Методи калькулювання собівартості продукції на хлібопекарських підприємствах 1.1. Теоретичні аспекти обліку витрат на виробництво 1.2. Основні методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на хлібопекарських підприємствах 1.3. Аналіз виробничих витрат та калькуляції собівартості продукції 2. Управлінський облік витрат на виробництво на ТОВ ВКФ “Ольф” 2.1. Загальна характеристика ТОВ ВКФ “Ольф” 2.2. Організація обліку на ТОВ ВКФ “Ольф” 2.3. Аналіз фінансового стану ТОВ ВКФ “Ольф 2.4. Управлінське рішення для ТОВ ВКФ “Ольф 3. Шляхи удосконалення обліку витрат за центрами відповідальності на ТОВ ВКФ “Ольф Висновки Перелік використаних джерел Додаток А. Баланс на 31 грудня 2005 р. Додаток Б: Баланс на 31 грудня 2006р. Додаток В: Звіт про фінансові результати за 2005р. Додаток Г: Звіт про фінансові результати за 2006р.

Висновок

Отже у дипломній роботі „Методи калькулювання собівартості продукції на хлібопекарських підприємствах” розкрито такі основні питання:

1) Досліджено теоретичні аспекти методів обліку витрат на виробництво. Вибір об’єкта калькулювання в харчовій промисловості обумовлений особливостями окремих її галузей, а саме: особливостями технологічного процесу, характером перероблюваної сировини, характером виготовлюваної продукції, організаційною структурою підприємств тощо. В залежності від перерахованих особливостей об’єктами калькулювання можуть бути: стадії технологічного процесу; окремі вироби основного, допоміжного, побічного виробництв; групи виробів; сорти виробів; види робіт і послуг; напівфабрикати власного виробництва. Головним об’єктом калькулювання є готові вироби, які виробляються підприємством.

2) Проаналізовано методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на хлібопекарському підприємстві. У хлібопекарській промисловості при виборі методу калькулювання собівартості продукції необхідно базуватися на першочерговому впливі технологічних особливостей виробництва, які впливають і на формування техніко-економічних показників діяльності структурних підрозділів. В залежності від виду продукції, її складності, типу, характеру технологічного процесу і організації виробництва на промислових підприємствах можуть застосовуватися різні методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Основними методами є: простий; позамовний; попередільний; нормативний.

Існуюче типове відображення номенклатури калькуляційних статей недостатньо враховує особливості кожного конкретного виробництва та може бути удосконалено для організації управління витратами.

3) Розкрито особливості управлінського обліку витрат на виробництво на ТОВ ВКФ „Ольф”. Один із принципів управлінського обліку: різні витрати - для різних цілей. Собівартість можна рахувати за всіма витратами, виробничими витратами, частиною витрат, релевантними витратами.

Традиційний підхід до витрат у бухгалтерському обліку: витрати, які включаються до собівартості (їх називають витратами на продукцію або собівартість продукції) - це витрати, пов'язані з виробництвом або придбанням товарів. економічні умови і жорстока конкурентна боротьба за українські ринки збуту продукції з боку ведучих виробників, які стрімливо розвиваються, змушуючи ТОВ ВКФ “Ольф” постійно працювати над зниженням собівартості продукції, постійним поліпшенням її якості і стабільністю досягнутого рівня якості. На ТОВ ВКФ “Ольф” постійно удосконалюються процеси, ведеться робота по модернізації та розробці нових видів продукції. Головні проблеми, що негативно впливають на діяльність підприємства: високий рівень конкуренції на ринку, а також присутність на українському ринку аналогічної продукції інших виробників; високі % ставки кредитів.

Аналіз даних динаміки фінансових результатів ТОВ ВКФ “Ольф” – свідчить про те, що фінансові результати у 2005р. та 2006р. значно покращилися. Обсяг продаж збільшився у 2006р. Зростання цього показника забезпечило прибутковість господарської діяльності та збільшення доданої вартості товариства, а також прибутку з метою оподаткування.

4) Надано пропозиції щодо удосконалення обліку витрат за центрами відповідальності. Тому як на ТОВ ВКФ „Ольф” не було чіткого розподілу за центрами відповідальності, запропонована схема обліку по центрах відповідальності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення