Курсова робота «Аналіз власного капіталу та ефективність його використання», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 10.03.2009 17:53 · від Марина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 1. Показники ефективності й інтенсивності використання капіталу. Методика їх розрахунку. 2. Значення, завдання і джерела аналізу. 3. Фінансова характеристика підприємства: 3.1. Організаційно-правова характеристика підприємства. 3.2. Аналіз основних фінансових показників. 3.3. Експрес-аналіз фінансового стану. 3.4. Аналіз платоспроможності. 3.5. Аналіз фінансової стійкості. 4. Факторний аналіз рентабельності сукупного й операційного капіталу. 5. Аналіз обіговості капіталу. 6. Оцінка ефективності використання позичкового капіталу. Ефект фінансового важеля. 7. Аналіз дохідності власного капіталу. 8. Шляхи підвищення ефективності й інтенсивності використання капіталу підприємства. Висновки. Робота не містить додатків. В теоретичній частині є посилання на літературу

Висновок

Провівши аналіз основних фінансових показників даного підприємства, можна зробити висновок, що загальний фінансовий стан підприємства ДПДГ «Степне» є стабільним.

Відомо, що капітал у цілому є сумою коштів, основних фондів, нематеріальних активів. Поняття "капітал" звичайно асоціюється з поняттям "власність". У момент створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах, інвестованих засновниками, і становить вартість майна підприємства.

Підприємство створюється для здійснення підприємницької діяльності і в процесі цієї діяльності використовує як власний капітал, так і позичкові кошти.

Основу функціонування капіталу даного підприємства становить власний капітал, який займає 96% структури сукупного капіталу.

За даними форми 1 сума сукупного капіталу підприємства становить на початок року 35605 тис. грн., а на кінець року - 335609 тис. грн. Це відбулося за рахунок збільшення власного капіталу.

Наступним етапом аналізу використання капіталу є аналіз ефективності його використання.

Ефективність капіталу найліпше характеризується його рентабельністю.

Рівень рентабельності капіталу вимірюється відсотковим відношенням балансового прибутку до величини капіталу. З метою аналізу рентабельності капіталу складається аналітична таблиця, яка дає можливість визначити загальні зміни рентабельності капіталу і розрахувати вплив основних факторів на ці зміни.

Провівши аналіз рентабельності капіталу, можна зробити висновок, що в даного підприємства спостерігається негативна тенденція до зменшення обсягів рентабельності. Це відбувається за рахунок впливу певних факторів, розглянутих у попередніх розділах курсової роботи.

Треба зазначити, що результати проведених аналітичних розрахунків не є єдиним і безумовним критерієм для прийняття управлінських рішень, спрямованих на поліпшення фінансового стану. Треба враховувати ще й інші моменти, які впливають на управлінські рішення, зокрема, особисті якості особи, яка приймає такі рішення, її знання, інтелект, досвід роботи, тобто ті неформальні ознаки, котрі, проте, справляють великий вплив на якість управлінських рішень.

Для того, щоб підвищити рентабельність сукупного капіталу ДПДГ «Степне» та ефективність його використання, необхідно встановити оптимальні для даного підприємства пропозиції використання власного та залученого капіталу.

Тільки оптимальне поєднання формалізованих (аналітичних) розрахунків і неформалізованих процедур прийняття управлінських рішень забезпечить підприємству перемогу в боротьбі з конкурентами.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення