Курсова робота «Оптиміззація кормових раціонів і паланування структури посівних площ в СБК "Україна"», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 10.03.2009 15:38 · від Жека · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Актуальні питання планування структури посівних площ кормових культур та формування кормових раціонів 1.1. Кормова база і задачі збільшення виробництва продуктів тваринництва 1.2. Планування структури посівних площ кормових культур у СБК „Україна” Зінківського району Розділ 2. Шляхи визначення оптимальності кормових раціонів та структури посівних площ в СБК „Україна” Зінківського району області 2.1. Стисла організаційно-економічна характеристика СБК „Україна” 2.2. Аналіз стану кормовиробництва в господарстві на основі економіко-статистичних методів 2.3. Оптимізація кормовиробництва у СБК „Україна” 2.3.1. Модель оптимізації виробництва кормів та її реалізація на ЕОМ 2.3.2. Розв’язання задачі з оптимізації кормовиробництва з використанням графічного способу 2.3.3. Використання симплекс-методу зі штучним базисом для визначення оптимального кормового раціону 2.3.4. Застосування методів потенціалів для розподілу площ під кормові культури Розділ 3. Ефективність використання кормів 3.1. Визначення поживності раціону з використанням елементів теорії ігор 3.2. Застосування теорії масового обслуговування для раціонального використання техніки Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки

Висновок

Головною метою та завданням СБК „Україна” є виробництво високоякісної сільськогосподарської продукції для забезпечення потреб країни, а також реалізація сільськогосподарської сировини та готової продукції іншим юридичним та фізичним особам з метою отримання прибутку.

Землекористування господарства на протязі 2006 – 2007 років збільшилось на 1056 га, і становить 5207 га. В господарстві рівноправним є як рослинницький так і тваринницький напрям. Їхня продукція займає майже 50% виручки. Господарство має зерновий-молочний напрям – 37,7% виручки. Коефіцієнт спеціалізації становить 0,2, що дуже мало. Потрібно зменшувати кількість культур, якими займається господарство, в наслідок чого знизиться кількість необхідної техніки та знизяться витрати на автопарк.

Виробництво валової продукції, валового доходу та чистого доходу в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь в СБК „Україна” Зіньківського району Полтавської області за період 2005 – 2007 років зростає.Продуктивність праці також зростає, як наслідок – зростає і оплата праці. Врожайність деяких сільськогосподарських культур та продуктивність тварин за вказаний період скоротилися.

В СБК „Україна” Зіньківського району Полтавської області для ведення бухгалтерського обліку широко застосовуються комп’ютори. Використовується програма 1С бухгалтерія. Деякі з податкових звітів складаються в електронному вигляді (наприклад, звіт 1ДФ).

Після організації комп’юторів адмінастративної будівлі в одну мережу, значно полегшилося ведення бухгалтерського обліку та складання податкової та статистичної звітності в господарстві. Зараз йде мова про розширення існуючої мережі, приєднання до неї місць надходження первинних документів. Однак перепоною на цьому шляху є значні відстані від головної адміністративної бідівлі до виробничих підрозділів (до 25 км).

За період з 2003 по 2006 роки собівартість 1 ц соняшнику зросла на 105,79 грн, в тому числі внаслідок зниження урожайності – підвищилась на 51,60 грн, а внаслідок зростанн витрат на 1 га посіву – підвищилась на 54,00 грн. Не зважаючи на зростання витрат на один гектар посіву урожайність соняшнику знизилась, що і призвело до зростання собівартості. Потрібно звернути увагу на структуру собівартості.

Найбільшу питому вагу у структурі витрат на 1 ц кормових культур займають паливо – мастильні матеріали, також інші матеріальні витрати. Загалом прямі матеріальні витрати займають 84,8%. Оплата праці займає лише 10,1%, що дуже мало.

При вирощування цукрового буряку в 2006 році господарство взагалі не використовувало мінеральних добрив. Це і є головною причиною такої низької урожайності, і, що в підсумку призвело до припинення вирощування даної культури.

Підприємство при виробництві та реалізації цукрового буряку в 2006 році отримало збиток в розмірі 7,7 тис.грн, це відбулося внаслідок перевищення планової собівартості і недовиконання плану по виручці.

Відхилення фактичного прибутку від планового відбулося за рахунок: перевиконання плану по кількості реалізованої продукції, перевиконання плану по собівартості та недовиконання плану по середній ціні реалізації.

Важливим завданням аналізу господарської діяльності є визначення наявності резервів. В рослинництві основними резервами збільшення виробництва продукції можуть бути: розширення посівних площ, удосконалення їх структури та підвищення урожайності сільськогосподарських культур, покращення агрофону.

В останні роки знизилось кормовиробництво. Це відбулося за рахунок зменшення поголів’я ВРХ у 2.5 рази.

Важливим фактором для підвищення урожайності є застосування якісного посівного матеріалу. Підприємству потрібно переглянути свою спеціалізацію або удосконалити технології виробництва. Можна також познаходити альтернативні напрямки реалізації продукції.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення