Курсова робота «Організація і перспективи розвитку виробництва кормових буряків в аграрному підприємстві», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 10.03.2009 15:31 · від Жека · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Організація і сучасний стан розвитку виробництва цукрових буряків в аграрному підприємстві 4 1.1. Місце розташування, розміри, спеціалізація і організаційна структура підприємства, розміри галузі рослинництва та її значення в економіці підприємства 4 1.2. Динаміка посівних площ, урожайності і валових зборів цукрових буряків та їх місце в сівозмінах підприємства 7 1.3. Організація основних трудових процесів, зберігання, переробки, використання та реалізації цукрових буряків 9 1.4. Економічна ефективність виробництва цукрових буряків 12 Розділ 2. Перспективи розвитку виробництва цукрових буряків в аграрному підприємстві 15 2.1. Обґрунтування планових розмірів виробництва цукрових буряків 15 2.2. Обґрунтування доцільності впровадження нових сортів та інтенсивних технологій виробництва цукрових буряків в підприємстві 17 2.3. Підвищення економічної ефективності виробництва цукрових буряків, потреба в додаткових капітальних вкладеннях та їх окупність 19 Висновки та пропозиції 23 Список літературних джерел 26 Додатки

Висновок

Цукробурякове виробництво України завжди мало важливе значення у забезпеченні населення цукром, формуванні та зміцненні населення цукром, формуванні та зміцненні експортного потенціалу, але нині цукробурякова галузь перебуває у стані стагнації, у фінансовому занепаді. Виробництво цукрових буряків та цукру зменшилося більше ніж у 3 рази, значно скоротилися площі посіву. Україна поступово перетворилася із провідного експортера цукру в його імпортера.

Що ж до досліджуваного господарства, то СК«Дружба» має великі можливості для розвитку бурякоцукрового виробництва: родючі землі (за підрахунками експертів СК«Дружба» належать значна частина чорноземів), сприятливі кліматичні умови і географічне розташування, висококваліфіковані кадри, наявність історичного досвіду вирощування буряків, як кормових так і цукрових. Проте внаслідок інфляційних процесів, входження в ринок та подорожчання матеріально-технічних засобів, намітилася тенденція до скорочення посівних площ і виробництва цукрових буряків. Так, посівні площі його зменшилися більше ніж у 2 рази у порівнянні з 2004 роком. Також знизилася рентабельність цукрових буряків на 4,1% і становить відповідно 13,4%.

Причини, які зумовили сучасний стан бурякоцукрової галузі, можна пов’язати з загальноекономічною кризою. За досліджувані 2004-2006 роки обсяги внесення мінеральних добрив скоротилися у 8-10 разів, органічних – у 3-4, а надходження технічних засобів для буряківництва – у 14 разів.

Використання застарілих вітчизняних бурякозбиральних комплексів призводить до втрат 15-25% урожаю проти 2-3% при застосуванні зарубіжних аналогів.

Не останню роль у занепаді галузі відіграє бартер, давальницька схема взаємовідносин між СК«Дружба» і «Пархомівським» та «Яреськівськуим» цукровими заводами, а також скорочення бюджетного фінансування аграрної сфери.

Тому, нині важливою умовою ефективного виробництва цукрових буряків в СК«Дружба» є широке застосування сучасних науково-обгрунтованих технологій вирощування цукрових буряків, спрямованих на підвищення їхньої врожайності та збільшення виходу цукру з 1 га посівної площі, підвищення рівня концентрації виробничих потужностей та їхнє технічне переоснащення. Основним напрямом розвитку цього підкомплексу є активізація створення засобів виробництва для бурякоцукрової галузі, а саме: закупівля сучасних машин для бурякосіяння, насіннєвого матеріалу, добрив, засобів захисту рослин.

Треба відмітити, що для вирощування цукрових буряків високої якості потрібно витратити 3600 грн. на 1 га. Досліджуване господарство вирощує буряки на площі 330 га, то для цього потрібно витратити 1 188 000 млн.грн., а таких коштів, зрозуміло, СК«Дружба» не має. Щоб затратити такі кошти, потрібно шукати шляхи їх залучення. Зрозуміло, що затративши їх, можна отримати 40т цукрових буряків з 1 га, тобто собівартість їх складатиме 90грн.

Для отримання екологічно чистої продукції було внесено такі пропозиції: застосувати комбіновану технологію грунту при вирощуванні цукрових буряків (вносити речовини, які забезпечують грунт органічними добривами), вносити 10т/га соломи разом з 27т/га сидерату, які можуть збагатити грунт і в той же час замінити 50-60 т/га гною. Їх внесення забезпечує підвищення урожайності цукрових буряків на 15%, зниження собівартості центнера його коренеплодів на 14,6% і підвищення чистого прибутку на 17,4%. Така продукція майже не містить стійких залишків пестицидів, нітратів, нітритів, нітросполук, важких металів та інших шкідливих речовин.

Пошук резервів збільшення виробництва цукрових буряків показав, що в СК«Дружба», за рахунок підвищення урожайності можна збільшити виробництво цукрових буряків на 14675ц, а за рахунок мінімізації втрат на збиранні на 1995ц.

Для удосконалення обліку та звітності в СК«Дружба» необхідно забезпечити бухгалтерський відділ комп’ютерною технікою, підвищити кваліфікацію працівників економічного, фінансового та бухгалтерського відділів.

Отже, в загальному можна зробити такі висновки, що по господарству простежується позитивна тенденція до зростання показників виробничо-фінансової діяльності, але для подальшого підвищення рентабельності, норми прибутку, фондозабезпеченості, необхідне додаткове залучення коштів (кредити в банку, залучення інвестицій).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення