Курсова робота «Бюджет України:актуальні проблеми», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 09.03.2009 19:30 · від Олег · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 РОЗДІЛ 1. Зміст бюджету України та його роль у розвитку суспільства 1.1. Сутність державного бюджету України та його роль у соціально економічному розвитку суспільства 6 1.2. Практика розроблення бюджетних резолюцій 8 1.3. Бюджетний дефіцит України 10 РОЗДІЛ 2. Аналіз державного бюджету України по роках 2.1. Оцінка виконання державного бюджету України та фінансування дефіциту 14 2.2. Аналіз розроблення бюджетних резолюцій в Україні 19 РОЗДІЛ 3. Напрями формування нової моделі бюджетної політики,орієнтованої на розвиток 3.1. Практичні засади розвитку бюджетної політики та їх реалізації.24 Висновки 3о Список використаної літератури 33

Висновок

В сучасних умовах бюджет - це складне економічне і багатогранне явище, без якого не може існувати держава. Об'єктивна необхідність бюджету зумовлена діяльністю держави, необхідністю перерозподілу валового внутрішнього продукту між сферами діяльності, територіями країни внаслідок нерівномірності їхнього розвитку, між окремими верствами населення для забезпечення найбільш вразливих його категорій фінансовими ресурсами.

Бюджет як центральна ланка всієї фінансової системи України є складним явищем. Він являє собою складну економічну форму планомірного утворення й використання централізованого фонду фінансових ресурсів для забезпечення соціально-історичного розвитку суспільства. 3а економічною природою бюджет відображає грошові відносини, які склалися між державою, з одного боку, та суб'єктами господарювання усіх форм власності і фізичними особами - з іншого. Він являє собою затверджений у законному порядку документ у формі обліку доходів і видатків держави на відповідний термін.

Роль бюджету у державі визначається насамперед тим рівнем забезпечення фінансовими ресурсами, потреб економічного і соціального розвитку суспільства, який здійснюється на основі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту. При цьому бюджет служить важливим засобом вирішення завдань, передбачених економічною політикою держави.

Бюджетний дефіцит є важливим інструментом державної фінансової політики й може справляти значний вплив на економічне та соціальне становище країни, а також бути чинником прискорення стримування поступального розвитку. Бюджетна політика спрямовується на забезпечення такого фінансування бюджету, яке сприяє економічному зростанню, створенню належних фінансових умов для розвитку країни та розв'язанню складних соціальних проблем.

У 2007 році проводиться активніша політика фінансування державного бюджету: значно збільшено його обсяги; запроваджено раціональнішу його структуру; визначено конкретні напрями використання коштів, залучених за умов дефіциту, зокрема на збільшення соціальних витрат і прискорення темпів економічного зростання. До 2010 року в Україні прогнозується збільшення фінансування державного бюджету із збереженням його частки у відсотках до ВВП на рівні 2,55%. Такий підхід націлює на активніше використання дефіциту.

Доцільно визначити та забезпечити цільове використання ресурсів залучених за умов бюджетного дефіциту: запозичень, коштів від приватизації, здійснення активних операцій. Відповідні положення треба детально викласти як у Бюджетній декларації, так і в самому тексті закону про держбюджет із переліком основних об'єктів державних інвестицій.

На 2007 рік передбачено цільове використання коштів від приватизації державного майна на підтримку паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та соціально-економічного розвитку регіонів, агропромислового комплексу, оборонної промисловості, будівельної галузі.

Формування дефіциту бюджету пов'язане також із певними обмеженнями розвитку місцевих бюджетів щодо використання позик. Загальна частка дефіциту бюджетної системи з прийнятими граничними параметрами в 2008-2009 роках становитиме близько 3% ВВП; стосовно державного бюджету вона сягатиме 2,55%. За таких умов місцеві бюджети будуть затверджуватися з дефіцитом у 0,45—0,50 % ВВП. Через брак ресурсів для фінансування видатків розвитку можливості місцевих бюджетів у використанні позикових коштів обмежені. Слід зазначити, що такий стан був характерним і для попередніх періодів.

Збільшення дефіциту державного бюджету на 2007 рік супроводжується обмеженням його частки у ВВП на рівні 2,55 %. Темпи збільшення бюджетного дефіциту відставатимуть від темпів економічного зростання.

Забезпечення оптимальних параметрів дефіциту бюджету (як за обсягами, так і за термінами та інструментами) потребує поглибленого дослідження. За останні роки підходи до використання такого важливого інструмента державної фінансової політики часто змінювалися, що помітно вплинуло на її результати.

Удосконалення бюджетного процесу в контексті формування демократичного суспільства в Україні потребує суттєвого поліпшення практики розроблення бюджетних резолюцій, повнішого врахування їхніх вимог у процесі складання, розгляду і прийняття закону про державній бюджет.

В процесі подальшого удосконалення наявної практики розроблення бюджетних резолюцій передусім необхідно домогтися дотримання вимог Бюджетного кодексу України щодо змісту основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період і переліку тих обов'язкових елементів і показників, які вона має містити.

Аналіз текстів бюджетних резолюцій, починаючи з 2003 року, тобто за час дії Бюджетного кодексу України, свідчить, що найповніше вимоги кодексу щодо змісту основних напрямів бюджетної політики були додержані у бюджетній резолюції на 2003 рік. У бюджетних резолюціях, прийнятих у наступні роки, спостерігається поступовий відхід від цих вимог.

Для того щоб бюджетна політика забезпечила економічне зростання, орієнтоване на підвищення якості життя громадян, потрібні відповідні важелі, а саме: забезпечення проведення структурної перебудови господарського комплексу з метою формування його раціональної структури, що відповідає вимогам розвитку соціальної ринкової економіки; створення адекватної матеріальної бази, яка є основою підвищення конкурентоспроможності бізнесу; зміцнення потенціалу вітчизняного товаровиробника й посилення його конкурентоспроможності; підвищення якості людського капіталу, залученого до виробничої та посередницької діяльності; творення адекватної розвиткові ринкової економіки інфраструктури; формування справедливих відносин між бізнесом і найманими працівниками стосовно умов праці, участі в управлінні підприємствами та розподілі доходів; підвищення стимулюючої ролі оплати праці; послаблення децентралізації економічного розвитку й посилення економічного потенціалу регіонів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення