Курсова робота «Аналіз прибутку підприємств статистичними методами, його вплив на собівартість виробництва», 2007 рік

З предмету Статистика · додано 09.03.2009 17:18 · від Вікторія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 РОЗДІЛ 1. Прибуток підприємства. Його вплив на собівартість виробництва 5 РОЗДІЛ 2. Застосування статистичних методів у дослідженні діяльності підприємства 13 2.1. Метод групування 13 2.2. Середні величини. Показники варіації 27 2.3. Метод статистичного вивчення зв'язку явищ 43 2.4. Аналіз динамічних рядів 53 2.5. Індексний метод 66 Висновок 72 РОЗДІЛ 3. Складання статистичної звітності (вимоги до звітності, її структура, розшифровка кодів) 75 Висновок 88 Використана література 90

Висновок

Статистика є основним методом обліку суспільних явищ, основним джерелом інформації цих суспільних явищ. За допомогою неї здійснюється керівництво економікою країни, соціальними процесами держави, на її базі розробляється довгострокові плани і прогнози розвитку суспільства. З її допомогою збираються дані у цифровому вигляді, аналізуються, впроваджуються в життя, контролюються.

Предметом статистики є вивчення кількісної сторони масових суспільних явищ у нерозривному зв’язку з її якісною стороною.

Метою виконання даної курсової роботи було закріплення і поглиблення теоретичних знань, отриманих при вивченні курсу “Статистика”, а також оволодіння методами статистичних досліджень: статистичним методом групування, методом середніх величин та показників варіації, кореляційно-регресійним методом, рядами динаміки та індексним метод. Указані методи використовуємо при аналізі статистичних показників, що характеризують роботу підприємств.

У кожному розділі дала опис теоретичної частини та зробила відповідні розрахунки.

У першому розділі курсової роботи дала опис прибутку підприємства та його вплив на собівартість виробництва.

У другому розділі описала метод групування, зробила первинне групування підприємств за ознакою прибуток, побудувала графіки інтервального ряду (гістограму, полігон розподілу, кумуляту, огіву). Провела вторинне групування, визначила інтервали нових груп дольовим методом у відсотках до розмаху варіації 30, 40, 30%. Розрахувала середні величини і показники варіації, зробила дисперсійний аналіз. По даних завдання визначила кореляційний зв'язок між собівартістю і прибутком, графічно відобразила емпіричну та теоретичну лінії регресії, розрахувала тісноту зв'язку. Побудувала ранжирований ряд основної ознаки, знайшла показники ряду динаміки та провела згладжування ряду методом коротких періодів, ковзної середньої та аналітичне вирівнювання ряду, побудувала графіки. Провела аналіз статистичних даних основної ознаки індексним методом.

У третьому розділі описала вимоги до звітності, її структуру, розшифровку кодів. Навела прилад звітності №1-П (підприємництво) та описала вимоги до її складання.

В кінці роботи вказала всю використану літературу.

Виконавши курсову роботу я навчилася збирати, обробляти і аналізувати статистичну інформацію, що дало мені змогу набути навички застосування статистичних методів при розв’язанні конкретних питань економіки підприємств.

При виконанні курсової роботи глибоко ознайомилася з навчально-методичною літературою, періодичними виданнями із статистики.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення