Реферат «Утворення комерційних банків», 2007 рік

З предмету Банківська справа · додано 09.03.2009 11:16 · від Дімонович · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 1. Поняття комерційного банку. Законодавство про банківську діяльність. 2. Створення комерційного банку. 3. Особливості державної реєстрації банків з іноземним капіталом. 4. Ліцензування комерційних банків. Висновки. Список використаних джерел.

Висновок

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити наступні висновки.

Банк - це юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії НБУ здійснювати в сукупності такі операції: залучення у вклади коштів фізичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Комерційні банки - основна ланка кредитної системи країни, у яку входять кредитні установи, що здійснюють різноманітні банківські операції для своїх клієнтів на засадах комерційного розрахунку.

Порядок створення і діяльності комерційних банків регламентується законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про підприємництво", "Про аудит", "Про іноземні інвестиції" і іншими, а також "Положенням про порядок створення і реєстрації комерційних банків", затвердженим Постановою Правління НБУ від 31 серпня 2001 р.

Комерційні банки класифікуються за різними ознаками: за набором послуг, за формою власності, за територіальною ознакою, за походженням капіталу, за організаційною формою та іншими ознаками.

Комерційний банк вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з часу його реєстрації НБУ в Державному реєстрі банків,.

Для реєстрації уповноважені засновниками банку особи подають Національному банку України для державної реєстрації документи, перелік яких визначений Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Рішення про державну реєстрацію банку або про відмову в державній реєстрації банку приймається Національним банком України не пізніше тримісячного строку з моменту подання повного пакета документів.

Якщо у діючому банку відбулися зміни в установчих документах, то вони повинні бути зареєстровані в НБУ. Процедура реєстрації змін і доповнень аналогічна процедурі реєстрації банку.

Комерційні банки можуть відкривати філії, представництва та територіальні відокремлені безбалансові відділення, які мають бути зареєстровані в НБУ.

Комерційні банки мають право здійснювати операції тільки після отримання відповідної ліцензії НБУ.

Без отримання банківської ліцензії не дозволяється здійснювати одночасно діяльність по залученню вкладів та інших коштів, що підлягають поверненню, і наданню кредитів, а також вести рахунки. Особи, винні у здійсненні банківської діяльності без банківської ліцензії, несуть кримінальну, цивільну чи адміністративну відповідальність згідно із законами України.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали