Курсова робота «Резерви підвищення продуктивності праці на Управлінні Механізації №22», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 07.03.2009 16:01 · від Наташа · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Загальна характеристика Управління Механізації №22: 1.1. Характеристика виконуваних робіт і умов функціонування підприємства 1.2. Забезпечення підприємства ресурсами: матеріальними, технічними, трудовими і природніми 1.3. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства 2. Теоретичні та методичні питання аналізу продуктивності праці: 2.1. Економічна суть продуктивності праці 2.2. Характеристика показників та методів виміру продуктивності праці 3. Аналіз продуктивності праці в Управлінні Механізації№22: 3.1. Загальна оцінка рівня та динаміки продуктивності праці 3.2. Аналіз впливу організаційно-економічних факторів на рівень продуктивності праці 3.3. Аналіз впливу техніко-технологічних факторів на рівень продуктивності праці 4. Оцінка резервів підвищення продуктивності праці на Управлінні Механізації №22 Висновки і пропозиції Список використаної літератури

Висновок

Перед тим, як робити загальні висновки про загальний рівень та основні напрямки підвищення продуктивності раці на Управлінні Механізації №22, слід дати характеристику його фінансовому стану.

З динаміки основних ТЕП видно, що підприємство розвивається стабільно, щороку збільшуючи обсяги випуску продукції та одержуючи прибутки. Хоча рівень фондовіддачі хотів би бажати кращого. Це зумовлене низьким рівнем використання виробничих потужностей по всій номенклатурі.

Підвищення продуктивності праці є одним з факторів приросту обсягу продукції, а темпи її підвищення передбачають темпи розвитку виробництва в цілому на підвищення його ефективності.

Показники продуктивності праці характеризують якісний бік використання робочої сили на підприємстві. Навіть більше, цей показник є одним з найважливішим узагальнюючих показників діяльності підприємства. Це зумовлює необхідність дуже ретельного вивчення продуктивності праці під час будь-якого аналізу.

Отже, проаналізувавши рівень та динаміку продуктивності праці на аналізованому підприємстві, а саме УМ №22, ми можемо стверджувати, що воно забезпечене матеріально-технічними та трудовими ресурсами, що дозволяє якісно здійснювати технологічний процес.

Аналіз основних техніко-економічних показників дав змогу відмітити, що протягом 2004-2006 років, дане підприємство непогано розвивалося, хоча і були деякі коливання у розвитку. Так, наприклад, зростав обсяг виконаних робіт, фондовіддача.

Проте основний показник, на який було зосереджено особливу увагу, а саме продуктивність праці, зазнав коливань, хоча в загальному можна говорити про тенденцію зростання середньої продуктивності праці у підприємстві завдяки збільшенню обсягу виконаних робіт, а також скороченню середньооблікової чисельності працівників та загальної кількості відпрацьованих всіма робітниками людино-днів.

Проаналізувавши вплив організаційно-економічних факторів на рівень продуктивності праці, слід зазначити, що дане підприємство забезпечене кадрами для яких характерна нестабільна тенденція руху при зниженні рівня використання фонду робочого часу.

Говорячи про основні засоби, слід відмітити, що для УМ №22 характерна тенденція до нерівномірного оновлення, темпі зносу.

Оскільки діяльність підприємства є нерівномірною, важливу увагу слід звернути на можливі резерви підвищення продуктивності праці.

Проведений аналіз рівня та динаміки продуктивності показав, що середньорічний виробіток на одного працюючого і одного робітника щороку зростають. Це відбувається в основному за рахунок скорочення середньоспискової чисельності працюючих та робітників зокрема.

Позитивним також є те, що темпи росту продуктивності праці значно перевищують темпи росту середньої заробітної плати. Хоча негативним є те, що розрив у темпах росту продуктивності праці та середньої зарплати такий великий. Це свідчить про невідповідність оплати праці тим напрацюванням, а зокрема підвищення продуктивності праці, збільшення обсягів виробництва, враховуючи ще й те, що чисельність ПВП (в т.ч. робітників) щороку скорочується, а звідси, навантаження на кожного робітника збільшується.

З огляду на всі вище перелічені обставини мною були запропоновані наступні заходи щодо підвищення продуктивності праці на УМ №22:

1. Підвищення середньої зарплати робітникам і ПВП;

2. Вдосконалення системи мотивації та стимулювання праці, що призведе до скорочення плинності кадрів та більш ефективного використання трудових ресурсів на підприємстві;

3. Налагодження взаємозв’язків зі старими чи пошук нових постачальників, які б безперебійно постачали підприємству сировину, матеріали та комплектуючі вироби. Це дозволить скоротити число цілоденних простоїв;

4. Посилити контроль за виконанням своїх трудових обов’язків робітниками з метою скорочення та усунення внутрішньозмінних простоїв з вини робітника;

5. Підвищити рівень використання виробничих потужностей підприємства, що дозволить збільшити обсяги випуску продукції, підвищити фондовіддачу та фондорентабельність та зменшити фондоємність продукції. Збільшити питому вагу нових приладів на підприємстві.

Отже, найбільш важливим елементом продуктивних сил і фактором підприємства є люди – головне джерело розвитку економіки. Тому потрібно стимулювати правників до ефективної діяльності та забезпечити гідні умови праці.

Я вважаю, що в подальшій свої політиці керівництво УМ №22 повинно поставити в центр своєї уваги трудові ресурси. Зацікавивши людей у ефективній роботі, вони зможуть набагато покращити ефективність використання робочого часу, підвищити рівень продуктивності праці збільшуючи обсяги продукції, а цим самим збільшуючи прибутки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення