Курсова робота «Дитяча музична творчість як метод музичного виховання», 2009 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 06.03.2009 17:01 · від Виталий · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Філософські та психолого-педагогічні аспекти сутності поняття „музично-творчий розвиток” 9 1.1. Формування творчої особистості у контексті розвитку дитячої музичної творчості 9 1.2. Сутність поняття „дитяча музична творчість” 10 2. Методи активізації учнів у різноманітній музичній діяльності 13 2.1. Педагогічний зміст розвитку музичної творчості школярів 13 2.2. Сутність методів активізації учнів у різноманітній музичній діяльності 15 2.3. Застосування методу наступності і послідовності у процесі навчання дітей музики. 16 2.4. Міжпредметні зв’язки - один із засобів творчої активності учнів у різноманітній музичній діяльності. 18 2.5. Музикування - необхідний етап формування активної музичної діяльності. 20 2.6. Активізація сприймання музики – важливий фактор розвитку музичних здібностей та творчої активності учнів. 22 3. Практичне використання методів музичної творчості в процесі музичного виховання дітей 24 3.1. Методика використання наочності на уроках музики як шлях розвитку творчої активності. 24 3.2. Музично-дидактична гра на уроках музики. 25 Висновки 28 Список використаної літератури 31

Висновок

У перебігу аналізу літературних джерел було теоретично обґрунтовано сутність поняття „музично-творчий розвиток молодших школярів” відповідно до розглянутих теорій розвитку творчої особистості. На основі узагальнення результатів, зроблено висновок, що визначення дефініції “музично-творчий розвиток” є досить варіантним, багатоаспектним, оскільки творча особистість учителя і учня є категорією кількох теорій: теорії особистості, теорії діяльності, теорії творчості.

Доведено, що музично-творчий розвиток молодших школярів – це процес формування творчих якостей особистості дитини молодшого шкільного віку в ході пізнавальної, навчально-ігрової діяльності, організованої на основі взаємодії різних видів художньої творчості з домінантою музичного мистецтва.

Ретроспективний аналіз педагогічних моделей, в яких реалізована ідея розвитку учнів, підтвердив високу ефективність музично-виховних систем вітчизняної та зарубіжної педагогіки, а саме: В.Верховинця, Е.Далькроза, З.Кодая, М.Монтессорі, К.Орфа, Б.Яворського та ін.

Ці ідеї покладено в основу сучасних концепцій творчого розвитку учнів засобами мистецтв, що знайшли відображення у нових освітніх технологіях, навчальних програмах і методичних посібниках.

Особливість педагогіки мистецтва в тому, що творчості навчити не можна. Можна лише створити умови для пробудження, активізації в дітей творчих імпульсів, для пізнання радості творення. Чим раніше розпочати таку роботу з дітьми, тим більше шансів, що творчі можливості дітей не згаснуть, а розвинуться, щоб виявитися згодом у всіх сферах діяльності.

Саме в дошкільному дитинстві закладаються основи музичного виховання, естетичного відношення до життя, основна навичка культури слухання, яка формується в цей віковий період. Слухання музики в повній тиші від початку до кінця є дуже важливим для розвитку особистості.

На відміну від інших видів мистецтва: графіки, живопису, скульптури, архітектури – музика має часовий характер, адже подібно до мистецтва слова вона розгортається в часі.

Повноцінне сприймання є необхідною передумовою виховання у дітей любові та зацікавленості в музиці, формування у них музичного смаку. Воно збагачує їхні музичні враження, досвід. Адже діти здатні сприймати й складніші музичні твори, які поки що не можуть ні проспівати, ні зіграти на інструменті, ні передати рухами.

Видатний композитор і педагог Д.Кабалевський наголошує: ”Музика стане професією небагатьох, але полюбити, навчитись слухати її і розуміти повинні всі”.

Для реалізації кожного питання теми необхідна активна робота самих школярів, адже пасивного, байдужого учня музично грамотним і естетично вихованим зробити неможливо. Тому величезне значення як на уроці музики, так і в позаурочний час має розкриття проблеми, яким шляхом залучити учня до активної діяльності у спілкуванні з учителями. Використовуючи вищезгадані методи діяльності, вчитель зможе на протязі всього заняття тримати учнів в атмосфері зацікавленості і активності.

Процес пізнання дитиною об’єктивного світу виключає чуттєве і раціональне начала, які перебувають в органічних взаємозв’язках. Розвиток відчуттів і сприймань – передумова до складніших процесів розумового, естетичного виховання, – тому важливо щоб на уроці завжди була активність сприймання, що сприяє ефективному засвоєнню музичного матеріалу.

Важливе місце у вихованні – зацікавленості до музичного мистецтва займає метод музичного узагальнення, в основі якого лежить узагальнення знання про музику. Щоб у дітей склалося цілісне уявлення про музичне мистецтво, в цьому допоможе метод забігання вперед і повернення до пройденого, а на активізацію емоційних відносин школярів до музики направлений метод емоційної драматургії.

Велике значення у навчальному процесі надається методу послідовності та здійсненню між предметних зв’язків, що сприяє розширенню світогляду, формуванню вмінь і навичок самостійного мислення. Для формування самостійної музичної діяльності необхідно застосувати музикування, як важливий метод активізації навчання. Не слід забувати про використання наочності та дидактичних ігор на уроці, що підносить емоційність дітей, захопленість, цікавість, стимулює мислення, уяву.

Нерідко, проте, уроки музики проводяться ще на неналежному низькому художньому і педагогічному рівні, а набутий досвід передових учителів ще не достатньо узагальнений. У боротьбі за поліпшення результативності уроку музики слід всебічно поглибити, з одного боку педагогічну основу його – дидактичні принципи а з другого – максимально спеціалізувати ці загальні принципи, творчо застосувати їх у галузевій методиці, використовуючи ефективні методи навчання.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?