Реферат «Страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів», 2008 рік

З предмету Страхування · додано 06.03.2009 16:48 · від nimble · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1: теоретична частина 1.1. Загальна характеристика страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів перед третіми особами 4 1.2. Проблематика страхування авто цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів 1.3. Реалізація страхування авто цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів на страховому ринку 20. Розділ 2: практична частина 28 Висновки 40 Перелік використаної літератури 43

Висновок

Останнім часом ситуація на вітчизняних дорогах виглядає лякаючи. Величезна кількість ДТП, яка зумовлена як свавіллям водіїв, бездіяльністю правоохоронних органів та незадовільним станом доріг вимагає рішучих кроків у напрямку подолання цієї проблеми. Одним з напрямків є автоцивільне страхування відповідальності водіїв наземних транспортних засобів. Але пасивність багатьох власників автомобілів, яка характеризується багатьма факторами, спричинила з боку законотворчих органів прийняття Закону про обов’язковість даного виду страхування. Який переслідує мету зменшення матеріального навантаження на власників транспортних засобів після скоєння ДТП, так і стратегічне завдання скоротити кількість самих інцидентів на дорогах.

Але при впровадженні цієї норми існує багато перешкод, які заважають ефективній реалізації послуги на страховому ринку:

невідповідність інфраструктури страхових компаній, страхового ринку тій масовості страхувальників, які вимушені були страхувати свої автомобілі. Це виражається перш за все в відсутності централізованої бази даних;

пасивність страхувальників при настанні страхового випадку, яке зумовлене бюрократизмом встановленим страховими компаніями при відшкодуваннях;

монополізація ринку даної страхової послуги великими страховими компаніями, інтереси яких лобіюють виконавчі і законотворчі органи;

невідповідність контролю за належність страхових полісів правоохоронними органами по причині мінімізацією стягнень.

Для більш ефективного функціонування “автоцивілки” необхідно в першу чергу вдосконалювати інфраструктури завдяки активним діям МТСБУ. По-друге, не намагатися страховим кампаніям будь за що максимізувати прибуток, встановляючи своє монопольне становище на ринку, спростити бюрократизм отримання відшкодувань та ін. По-третє, ввести нову систему стягнень за відсутність страхових полісів – в декілька разів збільшити штрафи за це правопорушення, що змусить водіїв більш поважно ставитись до цієї норми.

І це лише базові аспекти ефективної реалізації послуги на страховому ринку, необхідно зробити ще багато для реалізації стратегічних цілей.

Висновки за розрахунково-практичною частиною

За результатами аналізу першої ситуації треба підкреслити, що брутто-ставка складається з навантаження та нетто-ставки, яка розраховується за допомогою середньої страхової суми та середнього відшкодування по одному договору та ймовірності настання страхового випадку, в даній ситуації кількість страхових випадків в 34 рази менша кількості укладених договорів страхування, що безумовно вплинуло на новий страховий тариф, який дорівнює 1,9371.

За результатами аналізу другої ситуації необхідно відмітити, що вартість кредиту збільшилася на суму страхового платежу – 43,391 тис. грн. Також треба врахувати нарощені проценти в розмірі 240 тис. грн. та самого кредити 2 млн. грн. Банк може отримати збиток у разі неповернення суми кредити більшої за ліміт відповідальності страхової кампанії у розмірі 85%. А максимальний збиток банку буде дорівнювати у разі неповернення повної суми кредиту 336 тис. грн.

У відповідності з результатами контролю за платоспроможністю страхової кампанії необхідно зробити наступні висновки, згідно зі статтею 30 Закону України “Про страхування” страховикам необхідно виконувати наступні умови:

1.Сплаченого статутного капіталу, який повинен перевищувати 1 млн. євро. У страхової компанії “Аврора” сплачений статутний капітал дорівнює 3,75 млн. євро.

2. Наявність гарантійного капіталу, який включає резервний та додатковий капітал, а також і нерозподілений прибуток. В даній страховій компанії він становить 1526,3 тис. грн.

3.Наявність страхових резервів для можливості майбутніх відшкодувань. В страховій компанії “АВРОРА” страхові резерви на кінець звітного періоду склали 967, 4 тис. грн.

4.Перевищення фактичного рівня платоспроможності над нормативною склала 690,96 разів.

При оцінці показників фінансової стабільності страхова компанія отримала оцінку задовільно, в розрізі показників із семи в чотирьох страховик отримав найвищий бал та лише один найгірший.

В цілому дану компанія визнається платоспроможною та фінансово стабільною.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?