Курсова робота «Склад та характеристика власних фінансових ресурсів підприємств», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 06.03.2009 16:14 · від nimble · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Склад та характеристика власних фінансових ресурсів підприємств 1.1. Форми та джерела функціонування власних фінансових ресурсів 1.2. Прибуток 1.3. Амортизаційні відрахування Висновки до розділу 2. Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ТОВ «Ангел» Висновки до розділу Перелік використаної літератури Додатки

Висновок

Фінанси займають особливе місце в економічних відносинах. Їхня специфіка виявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають розподільний характер і відбивають формування і використання різноманітних видів прибутків і нагромаджень суб'єктів господарської діяльності сфери матеріального виробництва, держави й учасників невиробничої сфери.

Фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансових відносин, відбивають процес утворення, розподілу і використання прибутків на підприємствах різноманітних галузей народного господарства і тісно пов'язані з підприємництвом, оскільки підприємство є формою підприємницької діяльності.

Провівши аналіз фінансових результатів та оцінки ефективності діяльності ТОВ “Ангел”, необхідно підкреслити позитивну динаміку в збільшенні доходу та прибутку підприємства. На покращення показників фінансової діяльності впливали різні фактори:

- по-перше, підвищення ціни реалізації на халати на 11,11% при збільшенні обємів виробництва на 110 одиниць та за сорочками ціна була підвищена на 6,03 грн. за одиницю, але при зменшенні виробницива на 440 одиниць,

- по-друге, не дивлячись на збільшення абсолютної собівартості продукції, так за халатами з 91,486 грн до 95,8 грн. у звітному році (приріст 4,471%) та з 29,532 грн. до 31,733 грн. за сорочками (7,45%), відбувається компенсування за рахунок більш високої ціни реалізації приріст якої в пропорціональному відношенні перевищуюють зростання собівартості.

Необхідно відзначити, що при суттєвому підвищенні ціни реалізації об’єми виробництва зокрема за халатами виросли (основним джерелом прибутку підприємства). Це може свідчити про підвищенні якості продукції чи звернути увагу на темпи інфляції.

Не дивлячись на зростання доходу, прибутку та рентабельності підприємства необхідно визначити шляхи подальшого розвитку ТОВ “Ангел”. Існує можлість збільшення обє’мів виробництва за рахунок розширеного відтворення, тобто збільшення долі інвестування чистого прибутку в майбутнє виробництво, але все ж таки слід зберігати баланс між виплатою дивідендів та розширенним відтворенням. З іншої сторони, фінансові успіхи підприємства покращують інвестиційний клімат для зовнішніх кредиторів і залучення додаткових позик може покращити ефективність господарської діяльності. Також можливе подальше випередження збільшення ціни до виробничої собівартості, але даний шлях збільшення прибутку є найбільш ризиковими, адже більш висока ціна може послабити позиції на ринку підприємства.

Власні фінансові активи, на мій погляд, варто пропорційно інвестувати в обидва товари тому що приріст рентабельністі за сорочками випереджає даний показник за халатами на 3,12%, але треба взяти до уваги і те, що 74,48% валового прибутку ТОВ “Ангел” отримує з реалізації халатів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення