Курсова робота «Особливості територіальної організації виробництва у Донецько-Придніпровському районі», 2008 рік

З предмету РПС · додано 04.03.2009 19:53 · від Рома · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретичні аспекти дослідження Донецько-Придніпровського району 5 1.1. Сутність поняття «район 5 1.2. Ієрархія економічних районів та їх мережа 10 1.3. Характеристика Донецько-Придніпровського району 14 2. Оцінка розвитку та територіальної організації Донецько-Придніпровського району України 17 2.1. Оцінка розвитку та розміщення виробництва в районі 17 2.2. Основні елементи територіальної структури Донецько-Придніпровського району 22 2.3. Фактори впливу на територіальну організацію виробництва Донецько-Придніпровського району 26 3. Проблеми та перспективи розвитку Донецько-Придніпровського економічного району 29 3.1. Проблеми розвитку району 29 3.2. Перспективи розвитку району 32 Висновки 36 Список використаних джерел 39

Висновок

Виходячи з поставленої мети дослідження, можна зробити висновок, що виділення економічних районів країни ґрунтується на подібності (територіальній, природно-ресурсній, соціально-економічній), і без всебічного врахування внутрішніх відмінностей та регіональних особливостей розвитку її окремих територій не можливий ефективний розвиток економіки країни як єдиного національного господарського комплексу.

Територія України неоднорідна за природними умовами і ресурсами., чисельністю і складом населення, історико-географічними умовами освоєння, рівнем і структурою розвитку господарства. Все це є передуовою поділу її на соціально-економічні райони. спеціалізація району означає, що він є ланкою національного комплексу України внаслідок участі населення у виробництві товарів і послуг для інших регіонів. комплексний розвиток господарства передбачає максимальне задоволення потреб населення і господарства району за рахунок місцевих ресурсів. економічні райони не мають органів управління, але в їх межах складаються прогнози подальшого розвитку, програми науково-технічного прогресу, цільові програми.

Донецько-Придніпровський соціально-економічний район, виробничий комплекс якого був об’єктом вивчення, займає перше місце в Україні за рівнем розвитку промисловості, яка спирається на власні мінерально-сировинні ресурси, вигідне економіко-географічне положення, висококваліфіковані трудові ресурси.

Його частка у виробництві промислової продукції країни становить майже 53%. На нього припадає майже 90% видобутку кам’яного вугілля, переважна частина видобутку залізної й 100% марганцевої руди, майже вся виплавка сталі, переважна більшість виплавки чавуну й виготовлення прокату. Район дає значну частину металомісткого устаткування, в першу чергу, металургійного й гірничошахтного; тут виробляють автомобілі, локомотиви, верстати. Важка промисловість визначає профіль економіки району.

Легка, харчова промисловості, сільське господарство перебувають у «затінку» важкої індустрії, але й вони дають значний внесок в економіку країни: район посідає перше місце за виробництвом трикотажу (34%), взуття (28%).

Проаналізувавши виробництво продукції основних галузей промисловості Донецько-Придніпровського району за 2005-2007рр. спостерігаються певні тенденції їх розвитку. За ці роки скоротився видобуток вугілля на 5,3%. Зросло виробництво електроенергії, що є позитивним, так як, електроенергетика є однією з галузей, що визначають НТР. Зросло виробництво продукції чорної металургії (чавуну, сталі, прокату, труб), що пояснюється експортною спеціалізацією галузі. В хімічній промисловості спостерігається збільшення виробництва азотних добрив, зменшення соди та шин. Зросла частка всіх галузей машинобудівної промисловості.

Отже, район представлений всіма основними галузями виробництва досить вагомо. Донецько-Придніпровський район – лідер і за узагальнюючими показниками: за валовим продуктом (41%) і за основними фондами (понад 31%). У районі є потужний потенціал висококваліфікованих кадрів робітників, інженерів, науковців. Він має густу транспортну мережу.

Територіальна концентрація виробництва Донецько-Придніпровського району зумовлена сприятливими природними умовами, вигідним економіко-географічним положенням, загальною економічною ситуацією, історико-економічними особливостями розвитку територій. Це чітко проявляється у формуванні промислових утворень – центрів, вулів. Найбільшими промисловими вузлами району є: Донецько-Макіївський, Горлівсько-Єнакієвський, Дніпропетровсько-Дніпродзержинський. Основні проблеми Донецько-Придніпровського району пов’язані з сильним забрудненням навколишнього середовища, нераціональною галузевою та територіальною структурою, нерівномірністю розвитку окремих частин району.

Виходячи з основних факторів розміщення та тих умов, що склалися в Донецько-Придніпровському районі переважають галузі, що орієнтуються потужну сировинну базу та трудові ресурси, водний, транспортний чинники, при цьому недостатньо врахований екологічний чинник.

Тому надзвичайно гостро в районі постають екологічні проблеми – такі, як забруднення повітря, грунтів, вод у річках та Азовському морі. З інших проблем – територіальна нерівномірність розвитку, реконструкції промислового виробництва, особливо в середині чорної та кольорової металургії, ресурсозбереження, зменшення матеріаломісткості виробництва, соціальні проблеми.

Тому удосконалення галузевої та територіальної структури виробництва району слід здійснювати в напрямі обмеження спеціалізації на енергомістких галузях важкої промисловості, зокрема важкого машинобудування, подальшої реструктуризації і технічного переоснащення вугільної, металургійної та нафтохімічної галузей промисловості, зниження їх територіальної концентрації і техногенного навантаження на територію, нарощування потужностей високотехнологічних виробництв шляхом удосконалення технологій та їх оптимального поєднання; поліпшення територіальної структури виробництва з урахуванням вирішення проблем зайнятості населення і зростання ролі соціальної сфери; підвищення рівня самозабезпеченості району продуктами харчування.

Вирішення екологічної проблеми передбачає охорону навколишнього середовища і комплексне використання мінерально-сировинних, паливно-енергетичних ресурсів, утилізацію відходів.

Отож, основним напрямом діяльності обласних держадміністрацій Донбассу та Придніпров’я є створення регіональної економіки з високою ефективністю, конкурентоспроможністю продукції, високими доходами, низьким рівнем безробіття та високою якістю життя, характерною для країн з високорозвиненою ринковою економікою. А це можливо лише за умов ведення свідомої національної політики в Україні, як на регіональному, так і на загальнодержавному рівні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення