Курсова робота «Модель рівноваги "Витрати-Випуск" та її використання», 2009 рік

З предмету Макроекономіка · додано 04.03.2009 18:08 · від Тоня · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 1. Основні поняття і особливості моделі та таблиць «Витрати-випуск». 4 1.1. Поняття макроекономічної моделі «Витрати-випуск». 4 1.2. Загальна характеристика таблиць "витрати-випуск"(міжгалузевого балансу) 5 1.3. Історичні особливості виникнення та використання 6 1.4. Економіко-математична модель таблиць „витрати-випуск” (міжгалузевого балансу) 7 1.5. Практика складання звітних таблиць "витрати-випуск" (міжгалузевого балансу) в Україні 8 1.6. Практичне застосування економіко-математичної моделі таблиць "витрати-випуск" 14 2. Економічна модель 15 2.1. Тотожності: таблиця трансакцій 15 2.2. Технічні умови: таблиця безпосередніх потреб 17 2.3. Умова рівноваги: пропозиція дорівнює попиту 18 2.4. Рішення системи: таблиця повних потреб 19 3. Економічні зміни в моделях “витрати-випуск” 24 3.1. Причини і наслідки змін 24 3.2. Структурні зміни 24 3.3. Зміни в кінцевому попиті 25 Висновок. 27 Список використаної літератури 29 Додаток. 30

Висновок

Таблиця „ витрати – випуск ” показує, як продукт, вироблений у галузях економіки, використовується для проміжного та кінцевого споживання, нагромадження та вивезення. Вона також відображає структуру витрат (товарів та послуг), основні компоненти ВВП за видами економічної діяльності.

Звітні таблиці "витрати-випуск" розробляються по 38 видах економічної діяльності і публікуються Державним комітетом статистики не раніше, ніж через рік після звітного періоду.

Методологічно сучасні таблиці "витрати-випуск" (міжгалузевого балансу) є невід’ємною складовою частиною системи національних рахунків (СНР) і тією ланкою, яка поєднує вартісні показники по видах економічної діяльності з макроекономічними агрегатами (валовим внутрішнім продуктом, інфляцією, обсягами експорту, імпорту, зайнятістю населення тощо). Таблиці „витрати – випуск ” дозволяють аналізувати взаємозв’язки між галузями економіки та виявляти макроекономічні диспропорції.

Можливості практичного застосування моделі "витрати-випуск" (міжгалузевого балансу) досить широкі, підтвердженням чого може бути регулярна розробка звітних таблиць "витрати-випуск" як у країнах із централізованою економікою (колишній СРСР та республіки), так і в розвинутих країнах (насамперед, Японія, Канада і США).

Аналіз показників таблиць "витрати-випуск" надає комплексну характеристику процесів, що відбуваються в економічній системі в цілому і в окремих її складових. Це дає підстави вважати модель "витрати-випуск" могутнім інструментом для проведення різних аналітичних розрахунків з метою перевірки можливості реалізації варіантів розвитку економіки та обґрунтуванні на урядовому рівні рішень з реалізації основних соціально-економічних заходів.

Хоча звітні таблиці "витрати-випуск" відстають від реального економічного процесу принаймні на один рік, але використання їх структурних співвідношень дозволяє отримати цілу низку важливих для економічного управління розрахунків.

Модель “витрати-випуск” призначена, щоб досліджувати результати змін в економіці, що була представлена в таблиці “витрати-випуск”. Такі моделі показують наслідки зміни в термінах потоків сум грошей через економіку й у термінах доходів первинних власників ресурсів. Самі моделі не показують причини зміни; ці причини позасистемні.

Додавання цілком нового виробництва в систему додає новий ряд і стовпець до міжгалузевої таблиці, щоб представити нове виробництво.

Щоб пояснювати структурні зміни, що викликані змінами в технології чи в маркетингу, потрібний перегляд міжгалузевих потоків таблиці, і краще це виконати, коли зроблений перегляд даних за два і більше років.

Визначення структурних змін у моделі “витрати-випуск” вимагає з боку аналітика істотних навичок і дружніх відносин із механікою моделі.

Логіка моделей “витрати — випуск” аналогічна логіці моделей економічної бази, і вимагає тільки розширення математичної складності від простої алгебри до матричної алгебри. Головні складності моделей витрати — випуск перебувають у розробці схем управління масивними наборами даних, що вимагаються для побудови цих моделей.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення