Курсова робота «Аналіз виробничої діяльності ВАТ «Івано-Франківськцемент»», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 03.03.2009 14:30 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика підприємства 5 1.1. Загальна характеристика ВАТ «Івано-Франківськцемент» 5 1.2. Виробничо-організаційна структура 9 Розділ 2. Аналіз ресурсного потенціалу 17 2.1. Аналіз матеріальних ресурсів 17 2.2. Аналіз трудових ресурсів 26 2.3. Аналіз складу майна підприємства та джерел його формування 28 Розділ 3. Ефективність діяльності підприємства та напрямки її покращення 31 3.1. Оцінка ефективності діяльності підприємства 31 3.2. Напрямки вдосконалення ефективності господарської діяльності 35 Висновок 49 Список використаної літератури 52 Додатки 57

Висновок

Аналізуючи основні показники господарської діяльності ВАТ „Івано-Франківськцемент” можна зробити висновки:

Підприємство в основному отримує доходи від операційної діяльності, більшою мірою від реалізації продукції. Чистий дохід підприємства за досліджуваний період збільшився на 55863,6 тис.грн, або на 131,9%.

Інші операційні доходи мають тенденцію до зменшення. Зокрема за останній рік відбулося їх зменшення на 6719,3 тис.грн, а за досліджуваний період на 30572,4 тис.грн, що складає 64,9% даного показника 2005 року.

Інші доходи підприємства складають незначну частку в загальній сумі доходів.

Найбільшу частку витрат складає собівартість реалізованої продукції. Даний показник за досліджуваний період збільшився на 42449,0 тис.грн, або на 132,3%. Адміністративні витрати підприємства також збільшилися за останній рік на 1814,5 тис.грн, а за період з 2005 по 2007 рік на 4699,9 тис.грн.

Витрати на збут також зросли, пропорційно росту чистого доходу. Так за останній рік дані витрати збільшилися на 1517,4 тис.грн, або на 112,9%, а за досліджуваний період на 2539,4 тис.грн, або на 123,6%.

Інші операційні витрати зменшилися відповідно до зменшення інших операційних доходів. За останній рік вони зменшилися на 7670,2 тис.грн, а за досліджуваний період на 31519,9 тис.грн.

Фінансові витрати за досліджуваний період збільшилися на 6567,5 тис.грн. Підприємство отримало в 2007 році 10 831,7 тис.грн чистого прибутку, що на 8807,3 тис.грн. більше показника 2006 року, або на 4451,7 тис.грн більше отриманого прибутку в 2005 році.

За досліджуваний період витрати паливно-енергетичних ресурсів збільшилися на 17625,3 тис.грн, або на 140,1%, в тому числі за останній рік на 16 364,3 тис.грн, або на 136,2%.

Витрати сировини та матеріалів за період з 2005 по 2007 роки збільшилися на 63066,0 тис.грн, або на 229,6%, в тому числі за останній рік на 49784,9 тис.грн, або на 180,4%.

Витрати купованих напівфабрикатів та комплектуючих за 2 роки збільшилися на 14368,8 тис.грн, або на 536%, в тому числі за 2006-2007 рік на 12 276,7 тис.грн., або на 327,9%.

Загальна матеріаломісткість продукції складає в 2007 році 0,5, що є на 0,03 менше показника попереднього року. Сировиномісткість продукції за досліджуваний період збільшилася на 0,20, матеріаломісткість залишилася практично незмінною.

До основних організаційно-економічних напрямків покращення господарської діяльності належать: комплекси заходів, зв'язаних з підвищенням наукового рівня нормування і планування матеріалоємності промислової продукції, розробкою і впровадженням технічно обґрунтованих норм і нормативів витрати матеріальних ресурсів; комплекси заходів, зв'язаних із установленням прогресивних пропорцій, що полягають у прискореному розвитку виробництва нових, більш ефективних видів сировини і матеріалів.

На підприємстві ВАТ „Івано-Франківськцемент” є резерв зниження матеріальних витрат на виробництво запланованого випуску основних видив продукції за рахунок упровадження нових технологій і інших заходів і складає більше 5600 тис. грн.

Основні шляхи зниження матеріаломісткості продукції пов'язані з підвищенням якості сировини і матеріалів, застосуванням прогресивних і безвідходних технологій, зниженням втрат від браку, розширенням використовування вторинних ресурсів, посиленням контролю за використовуванням матеріальних ресурсів.

Керуючись вище приведеним аналізом ефективності господарської діяльності в ВАТ „Івано-Франківськцемент” та використовуючи вищенаведену оцінку можливих резервів економії матеріальних ресурсів, можна запропонувати впровадити заходи з метою раціональнішого і ефективнішого використання матеріальних ресурсів і покращення ефективності виробництва в цілому:

1. При виготовленню цементу вищої марки застосувати технологію з використанням розширяючої домішки ДР-1.

2. Впровадження інноваційних технологій зберігання і розробки сировини

3. Створення гарантійного запасу постачання матеріальних запасів.

Керуючись проведеним аналізом забезпеченості і використання матеріальних ресурсів, а також наведеною оцінкою можливих резервів зниження матеріальних витрат з’ясувалось, що значні витрати несе підприємство через незадовільну роботу матеріально-технічного постачання. Значні простої, а значить і втрати виникають через відсутність необхідних матеріалів, несвоєчасність їхнього поступлення. Таким чином, порушується безперервність виробництва. Щоб запобігти такій ситуації на підприємстві, пропоную створити гарантійний запас матеріальних запасів. За рахунок ліквідації простоїв, що виникли через відсутність сировини знизяться матеріальні витрати, що безперечно веде до зменшення собівартості і внаслідок збільшення прибутку, зросте комерційна швидкість, що веде до збільшення проходки. Все це позитивно вплине на ефективність виробництва в цілому.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення