Курсова робота «Фінансування підприємства на основі розміщення облігацій», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 03.03.2009 12:33 · від Anton · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Економічний зміст та теоретичні аспекти фінансування підприємств на основі розміщення облігацій. 5 2. Аналіз формування позичкового капіталу підприємства у формі облігаційних позик на прикладі ЗАТ «Укршампіньйон» 14 3. Тенденції та перспективи використання й обігу облігацій підприємств в Україні 21 Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

У курсовій роботі розглянуті відмінності поняття «облігації підприємств» від поняття «корпоративні облігації» та теоретичні основи фінансування підприємств на основі розміщення облігацій, проаналізовано звітність ЗАТ «Укршампіньйон», яке є емітентом облігацій, для з’ясування неохідності залучення коштів саме з цього джерела та його ефективність, визначено передумови й етапи формування даного ринку, стан і тенденції, які сформувались на ринку облігацій підприємств, а також проблем та перспективи його розвитку.

Проведене дослідження, виходячи з опрацьованого теоретичного та практичного матеріалу, дозволяє зробити наступні теоретичні висновки:

На сьогодгішній час випуск облігацій підприємств стає все популярнішим джерелом залучення зовнішніх ресурсів для підприємств і яскравим підтвердженням цього виступає зростання з кожним роком обсягу випуску облігацій підприємств, що робить даний сегмент ринку цінних паперів найдинамічнішим.

Поняття "облігації підприємств" і "корпоративні облігації" можна розглядати як близькі за змістом, але не тотожні. Для українського фінансового ринку поняття "облігації підприємств" є більш адекватним, оскільки воно закріплене законодавчо і емітентами виступають не тільки акціонерні товариства, тобто термін "облігації підприємств" є ширшим за змістом оскільки стосується й облігацій підприємств інших форм власності.

Економічна суть облігацій підприємств полягає в тому, що за рахунок сформованого ринку, де продаються дані цінні папери задовольняються з однієї сторони потреби підприємств в фінансуванні довгострокових проектів, а з іншої бажання інвесторів вкласти вільні кошти з метою отримання доходу.

Облігації мають три вартості: номінальну, емісійну та ринкову.

З 2008 року юридична особа має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами.

Емітент, у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, може розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облігації.

ЗАТ «Укршампіньйон» входить до групи компаній «Верес» – одного з провідних виробників плодоовчевої консервованої та соусної продукції в Україні. ЗАТ «Укршампіньйон» включає в себе комплекс по вирощуванню культивованих грибів (шампіньйнов) і завод по виробництву з них консервованої продукції.

Управлінці даного підприємства з огляду на перспективи розвитку фірми та великого обсягу незадоволеного попиту на продукцію, прийняли рішення про випуск облігацій для здійснення таких завдань:

• розвиток потужності і обєктів виробницьва;

• роботи з покращення якості виробленої продукції;

• маркетинкгові дослідження і розвиток сітки продаж продукції

Про надійність і забезпеченість випущених облігацій свідчать такі показники, як відношення активів до зобов'язань та відношення власного капіталу до зобов'язань і як видно з таблиці, що в динаміці даний показник зростає, тобто власники облігацій, які в разі банкрутства підприємства мають першочергове право до задоволення їх вимог, чим акціонери, без проблем отримають свої кошти. Також важливим є те, що в даного підприємства є поручитель, який відповідає за зобов’язаннями емітента на паритетній основі.

Загальні витрати підприємства на емісію облігацій склали 11,23 млн. грн.

Виходячи лише з інформації, яка подана в звітності робити висновок щодо доцільності випуску облігацій важко, але враховуючи, що до цього в підприємства було зроблено три емісії і ті дані, які проаналізовано, то на мою думку, це стало ефективним джерелом залучення коштів. Крім цього відсоток невисокий (менший ніж по кредиту) і, також, це дає можливість заявити про себе на фондовому ринку і сформувати свій рейтинг. Також якщо подивитись на загальні витрати і валовий прибуток, то за два роки валовий прибуток більш чим у 1,5 рази перевищує витрати.

Процес становлення українського ринку облігацій має свої властивості, притаманні саме нашому фондовому ринку. Це риси як позитивного, так і негативного характеру.

Починаючи з 2001 року ринок корпоративних облігацій починає динамічно зростати і в 2006 році досягає рівня 22,07 млрд. грн., що на 9,32 млрд. грн. більше ніж у 2005 році, тобто приріст склав 73,1%. Протягом січня-вересня 2007 року Комісією зареєстровано 571 випуск облігацій підприємств на суму 26,38 млрд. грн., що свідчить про шаленну динаміку даного ринку.

На ринок масово виходять будівельні компанії і банківські установи. На мою думку, для перших це зумовлене великим обсягом довгострокового фінансування, а для других – можливістю залучення пасивів для здійснення активних операцій.

Також ринок мало заповнений, тобто потребує збільшення кількості емітентів. Це можливе за рахунок вирішення наступних проблем, що мають місце на ринку корпоративних цінних паперів.

Однією з найголовніших проблем, яка породжує виникнення інших проблем, на ринку цінних паперів є недостатній обсяг інформації про емітента, що зменшує бажання інвесторів вкладати кошти в його цінні папери. Для вирішення цієї проблеми ДКЦПФР розроблено безліч заходів, щодо розкриття інформації емітентом, але найголовнішим, на мою думку, є рейтингування емітентів, тобто створення рейтингових агентств.Також я вважаю, що потрібне збільшення кількості рейтингових агентств, оскільки при збільшені незалежних оцінок зростає об’єктивність оцінки.

Також на думку фондових аналітиків і трейдерів, основна проблема українського ринку облігацій підприємств — відсутність ліквідності, тобто на українських біржах не можна швидко й легко продати-купити папір. Крім цього торгівці віддають перевагу роботі на неорганізованому ринку.

Однією теж досить значною проблемою для ринку облігацій підприємств є необмежена діяльність банків, тобто банки виступають емітентами, андеррайтерами і інвесторами. Це зумовлює те, що банкам та афілійованим із ними особами належить від 50 до 80% корпоративного сектору, а як наслідок вони починають диктувати умови, які їм вигідні.

Отже, з подоланням існуючих перешкод облігації підприємств набуватимуть все більшої і більшої вагомості, як зовнішнє джерело залучення коштів для підприємств.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення