Курсова робота «Бенчмаркінг як засіб покращення інноваційного процесу», 2007 рік

З предмету Іноваційний менеджмент · додано 03.03.2009 10:09 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретична частина 5 1.1. Сутність та види бенчмаркінгу та аналіз літературних джерел з даного питання 5 1.2. Структура етапів проекту бенчмаркінгу 10 1.3. Роль інноваційної стратегії в управлінні підприємством 18 1.4. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень 21 1.5. Розробка інноваційної стратегії маркетингу на основі підходу бенчмаркінгу 24 Розділ 2. Практична частина 26 2.1. Компанія Gillette - як приклад успішного інноваційного процесу 26 2.2. Бенчмаркінг – як засіб покращення інноваційного процесу ТзОВ «Сан-Трейд» 29 Висновок 41 Список використаної літератури 43

Висновок

Стратегічне управління будь-яким підприємством у ринковому середовищі, як вже було зазначено раніше, зосереджується на трьох головних питаннях:

1) які позиції наше підприємство посідає сьогодні;

2) якого становища ми повинні досягнути завтра;

3) яким способом це найкраще зробити.

«Бенчмаркінг» (англ. benchmarking) являє собою специфічний метод порівняльного аналізу для підприємств, які працюють в умовах конкурентної боротьби. Найбільшого поширення набув у США і країнах ЄЕС. Фактично бенчмаркінг - це альтернативний метод стратегічного планування і аналізу не від досягнутого, а відповідно до досягнень конкурентів, тобто орієнтиром у розробці стратегічних планів є не власні досягнення, а найкраща практика конкурентів. Іноді у світовій практиці бенчмаркінг використовується не стільки для формулювання стратегії, скільки для вирішення менш комплексних завдань: зниження виробничих витрат, збільшення ефективності процесу реалізації продукції, раціоналізація організаційної структури тощо.

Говорячи про бенчмаркінг як про засіб покращення інноваційного процесу, то його роль тут точно визначена – необхідність дослідити конкурентний ринок так, щоб впроваджені інновації сприяли отриманню максимального прибутку. Саме такі ситуації було розглянуто на практиці світових компаній, таких як Gillett, яка займається впровадженням інновацій що дозволяє отирмувати значні прибутки.

Аналізуючи діяльність досліджуваного підприємства – ТзОВ «Сан-Трейд», то можна сказати, що свій незадовільний фінансовий стан підприємство може поправити виключно за допомогою бенчмаркінгу та інноваційним впровадженням. Так в роботі було запропоновано 2 шляхи інноваційної стратегії – перший – організаційний, що не потребує значних коштів, проте потребує бенчмаркінгових розробок та другий – до є більш дорогим, проте його втілення в життя дозволить вийти підприємству і з кризового стану.

Проведені дослідження в даній роботі носять практичний характер та можуть бути використані підприємством для подальшої його діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали