Курсова робота «Розробка концепції інноваційної стратегії», 2005 рік

З предмету Іноваційний менеджмент · додано 03.03.2009 10:05 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретична частина 1.1. Теоретичні аспекти формування інноваційної стратегії підприємства 1.2. Аналіз SWAT – як джерело отримання конкурентних переваг 1.3. Ефективність реалізації існуючої стратегії 1.4. Аналіз літературних джерел, що вивчають дане питання Розділ іі. Практична частина 2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика компанії 2.2. Оцінка конкурентного статусу на галузевому ринках 2.3. Програма комплексного забезпечення реалізації інноваційної стратегії Висновок Список використаної літератури

Висновок

Інноваційна стратегія уявляє собою генеральну програму діяльності підприємства, в основі якої лежить визначення основних довгострогових цілей і задач, направлень діяльності, оприділення необхідних ресурсів для досягнення поставлених цілей ті їх використання. Відмінним рисами стратегічного планування є розробка альтернативних варіантів підприємства і оцінка економічних наслідків реалізації кожного з них.

Необхідність забезпечення умов для досягнення цілей функцій діяльності підприємства викликає необхідність змінення пріоритетів при розробці та обґрунтуванні економічної стратегії розвитку підприємства, що в свою чергу обумовлює зміну технології обґрунтування прогнозованих показників його фінансово-господарської діяльності від прибутку до об’єму діяльності підприємства (товарообігу) і його асортиментної структури. Це відповідає вимогам маркетингового підходу до проблеми регулювання роздрібного товарообігу і дозволяє розробити конкретну стратегію, яка базується на оцінці реальної ситуації на ринку, ресурсних можливостей торгового підприємства. Першочергову увагу при цьому повинно бути приділено збалансуванню товарних ресурсів, товарообігу і попиту населення, з одного боку, роздрібного товарообігу і прибутку – з другої.

Для складання розвитку підприємства, в дипломній роботі було проаналізовано фінансовий стан підприємства, визначено перспективи його розвитку на було наведено конкретні напрямки по удосконаленню фінансових результатів.

Проведене в дипломній роботі дослідження дозволяє зробити такі висновки:

- фінансовий стан підприємства є вкрай поганий. Так підприємство не має власних ресурсів для забезпечення самостійного існування на ринку. Коефіцієнт фінансової залежності протягом 2003-2005 року перевищував одиницю, це говорить про те, що підприємство повністю існує за рахунок залучених коштів.

- Власний капітал підприємства, визначений на дату балансу є постійно з мінусом, оскільки ТзОВ отримує значні збитки від своєї діяльності. Непокритий збиток підприємства на кінець 2004 року склав 243,5 тис.грн.

- Після проведених досліджень фінансового стану підприємства, було визначено виробничий, маркетинговий, фінансовий, кадровий потенціал підприємства та потенціал культури організації.

- За допомогою даних розрахунків було проведено SWAT-аналіз підприємства, де було виявлено його можливості, загрози, сильні та слабкі сторони.

- Згідно із визначеними можливостями розвитку підприємства було запропоновано конкретну стратегію розвитку підприємства.

- Мною було запропоновано розділити стратегію на 2 шляхи. Перший з них – короткостроковий, із мінімальними затратами коштів та ресурсів, що не потребує додаткового залучення капіталу. До нього входять: організація маркетингового відділу підприємства, покращення збуту продукції через рекламу та пошук постійних клієнтів на продукцію на послуги, що надає підприємство. При реалізації в житті даного проекту – підприємство значно покращило б свій фінансовий стан, оскільки воно б вирішило одну з найважливіших проблем свого існування – відсутність постійного попиту. За таких умов, підприємство отримало зростаючу тенденцію чистого прибутку підприємства, який вже на кінець 2006 року складав 350 тис.грн.

- Другий шлях вимагає проходження перших трьох та залучення додаткових ресурсів. Він складається з вибору для початку одного із трьох стратегічних напрямків, один з яких є: розширення географії збуту власної продукції ат послуг та вивчення і освоєння нових ринків, другий з можливих напрямків є – розробка нової продукції. Підприємство може крім гуртової торгівлі засобами освітлення та надання послуг по їх встановленню, виробляти оригінальні світильники, а також світлові рекламні щити. Даний метод є найбільш прибутковим, проте і найбільш ризиковим. Його впровадження потребує закупівлю дорогої сучасної техніки, висококваліфікованих спеціалістів, дизайнерів та що основне – розробки детального маркетингового дослідження.

- Третім шляхом «дорогої» стратегії є створення комплексу надання послуг по будівельно-освітлювальних роботах. Тобто ТзОВ «Сан-Трейд» може надавати не тільки послуги по світловому забезпеченню, а й будівельні чи дизайнерські. Це дасть змогу розширити коло споживачів та укріпити свої позиції на ринку.

Обов’язковою умовою вибору однієї із «дорогих» стратегій є проходження шляху освоєння, досягнення визнання та впізнавання та ринку освітлювальних засобів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення