Курсова робота «Удосконалення механізму контролю на туристичному підприємстві», 2007 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 03.03.2009 09:55 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Поняття контролю на підприємстві 5 1.1. Сутність, види і процес контролювання 5 1.2. Системи контролювання 11 Розділ ІІ. Особливості організації туристичної діяльності фірми „САМ” 14 2.1. Організаційно-економічна характеристика туристичної фірми „Сам” 14 2.2. Оцінка ефективності менеджменту в туристичній фірмі „Сам” 17 Розділ ІІІ. Удосконалення механізму контролю на туристичній фірмі „САМ” 24 3.1. Удосконалення форм і методів контролю та системи контролювання виробничих процесів в турфірмі „САМ” 24 3.2. Вплив законодавчого та правового забезпечення на підвищення ефективності контролю туристичної діяльності в Україні 28 Висновок 34 Список використаної літератури 37 Додаток А 39

Висновок

Сьогодні організація „САМ” займає лідируюче положення на туристичному ринку серед своїх конкурентів. Це можна пояснити тим, що в ній працюють високі професіонали у галузі туристичного бізнесу, які мають спеціальну освіту. Робота в організації налагоджена таким чином, що кожен її працівник несе персональну відповідальність за свою ділянку роботи. Контроль за виконанням роботи здійснює генеральний менеджер, діяльність якого пов'язана з дослідженням потенційних ринків, підтриманням і закріпленням контактів з крупними клієнтами і власними посередниками. Керівництво організації приділяє значну увагу маркетинговим дослідженням, оскільки вважає, що необхідною умовою успішної роботи компанії є знання ринку.

Контроль за роботою фірми також здійснюється за допомогою бухгалтерського відділу, куди надходить інформація про наявність і рух коштів і здійсненні різних господарських операцій.

Слід також відмітити, що туристична фірма „САМ” по можливості залучає інвестиції із власних внутрішніх джерел, але при необхідності бере кредити у банків.

Аналіз фінансових показників на турфірмі „САМ” свідчить про добрий фінансовий стан підприємства.

Туристичній фірмі „САМ” для підвищення ефективності контролю необхідно звернути особливу увагу на контроль виробничих процесів та впровадження інформаційно-управлінської системи контролю. Не менш важливим при цьому є ефективне функціонування інформаційно-управлінської системи контролю — формалізованої системи підготовки інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Вона повинна містити інформацію про попередній, сучасний та майбутній стани підконтрольних процесів чи об'єктів, її функціонування має ґрунтуватися на використанні сучасної комп'ютерної техніки, технологій.

Робота щодо забезпечення ефективності системи контролю виробничих процесів на підприємстві „САМ ”охоплює такі етапи:

визначення рівня якості відповідно до вимог споживачів;

створення умов для досягнення відповідного рівня якості: розроблення технології, підготовка обладнання, придбання матеріалів, підбір і навчання працівників, організація технічного контролю;

налагодження виробничого процесу з метою якісного виготовлення виробів;

- ліквідація виявлених недоліків у якості продукції і виробничого процесу;

- стабілізація досягнутого рівня якості продукції. Система контролю виробничих процесів охоплює сукупність функцій і методів управління, управлінський апарат, а також відповідне нормативне та матеріальне забезпечення. Контроль виробничих процесів, як правило, здійснює самостійний структурний підрозділ підприємства, очолюваний заступником директора з якості. Управління системою контролю виробничих процесів починається на етапі науково-дослідницьких, проектно-конструкторських і технологічних розробок, а завершується на етапі маркетингового пошуку.

В туристичній фірмі „САМ” переважна більшість процесів управління підприємством здійснюється у замкнутому контурі: з коштів, отриманих від реалізації товарів і послуг виплачується заробітна плата (підтримується і відтворюється виробничий фактор "праця"), замінюється зношене обладнання (за рахунок коштів, які відраховуються до амортизаційного фонду), забезпечується придбання ресурсів для чергового циклу виробництва (відтворюється виробничий фактор "капітал"), проектуються і впроваджуються у виробництво нові товари і послуги й нові технології за рахунок інвестування у науково-технічний розвиток частки отримуваного прибутку (підсилюється виробничий фактор "капітал") тощо.

Впровадження нових технологій у систему управління, а саме у відділ взаємодії із засобами масової інформації та рекламної діяльності дасть змогу привернути увагу до себе більшу кількість клієнтів, а прокладання нових сучасних мереж зв’язку дасть змогу проводити відео-конференції та бізнес семінари між головним офісом та регіональними філіалами.

Впровадження на фірмі „САМ” методу автоматичного контролю і економічного аналізу дозволить не тільки звільнити персонал управління від ручного виконання технічних операцій, але і підняти управління на більш високий ступінь, прискорити вироблення і прийняття оптимальних рішень тощо.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення