Курсова робота «Конституційний Суд України», 2005 рік

З предмету Право · додано 03.03.2009 09:54 · від Vitalik · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Конституційні засади та принципи судової влади України Розділ 2. Конституційний Суд України 2.1. Конституційний Суд України і його місце в системі державних органів 2.2. Офіційне тлумачення Конституційним Судом Конституції та законів України Висновки Література

Висновок

Конституція — основний, головний закон держави, який регламентує найважливіші з її точки зору відносини в суспільстві, а саме: засади суспільного ладу і політики, основи правового статусу людини і громадянина, державного устрою, організації та діяльності органів держави. Виходячи з цього Конституція посідає провідне місце в системі законодавства кожної держави, у тому числі й Україні. Всі закони та інші нормативні акти мають грунтуватися на положеннях Конституції й не суперечити їм. Про це прямо говориться в ч. 2 ст. 8 Конституції України: “Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй”.

Таке значення Конституції для регулювання суспільних відносин вимагає забезпечення її особливим правовим захистом. У сучасних демократичних державах завдання захищати і забезпечувати Конституцію покладається на вищі державні органи. Відповідальність і складність цього завдання вимагає функціонування органів спеціальної конституційної юрисдикції, які існують в абсолютної більшості держав сучасного світу. Нова Конституція України (ст. 147) встановлює, що єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є Конституційний Суд України. До його повноважень входять:

1. Вирішення питань про відповідність (конституційність): законів та інших правових актів Верховної Ради України; актів Президента України; правових актів Верховної Ради Автономної Республіка Крим.

2. Офіційне тлумачення Конституції України та законів України, тобто роз’яснення їхнього змісту, у відповідності з яким усі інші суб’єкти зобов’язані розуміти відповідні положення Конституції чи законів.

Закони та інши правові акти за рішенням Конституційного Суду України можуть визнаватися неконституційними цілком або в окремій частині. Крім цього, правові акти, в тому числі й закони, визнаються неконституційними й тоді, коли їхній зміст відповідає Конституції України, але стосовно їх було порушенно встановлену Конституцією процедуру їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності. Ця норма суттєво підвищує значення юридичної процедури, процесуальних приписів права, що сповна відповідає принципам правової держави.

Якщо закони, інші правові акти або їхні окремі положення визнаються неконституційними, тоді вони втрачають чинність від дня ухвалення Конституційним Судом України відповідного рішення. Одночасно держава повинна видшкодувати матеріальну шкоду, заподіяну фізичним (громадянам України, іноземцям чи особам без громадянства) або юридичним (державним чи недержавним органам і організаціям, комерційним структурам тощо) особам актами й діями, що визнанні неконституційними.

Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України. Для забезпечення незалежності Конституційного Суду України від будь-якого державного органу у формуванні цого складу беруть участь Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України. Кожен із названих суб’єктів призначає по шість суддів Конституційного Суду України. Кожен суддя Конституційного Суду України призначається на дев’ять років без права бути призначенним на повторний срок.

Така заборона запобігає виникненню ситуації, коли суддя, щоб забезпечити своє переобрання на новий строк, піддається впливові органу, що його призначив.

Кандидат у судді Конституційного Суду України повинен видповідати ряду умов:

 бути громадянином України;

 досягти сорокарічного віку;

 мати вищу юридичну освіту;

 мати стаж роботи за юридичною спеціальностю не менш як

десять років;

 проживати в Україні протягом останніх двадцяти років;

 володіти державною (українською) мовою.

Цікаво зазачити, що до кандидата в судді Конституційного Суду України Конституція України встановлює більші за кількістю й жорсткістю вимоги, ніж до кандидата в Президенти України. Ця обставина ще раз підкреслює роль і значення Конституційного Суду в житті нашої держави та суспільства.

На суддів Конституційного Суду України повною мірою поширюються гарантії незалежності, а також підстави для звільнення з посади та вимоги щодо несумісності, закріплені Конституцією України стосовно професійних суддів.

Роботу Конституційного Суду України скеровує його Голова, якого на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду його судді обирають зі свого складу щляхом таємного голосування строком на три роки. Повторне обирання тієї самої особи на посаду не допускається.

Органи конституційного контролю існують практично в усіх демократичних державах сучасності. Порядок їх утворення й компетенція в цілому аналогічні тому, як ці питання вирішуються в Україні. Але в різних країнах є певні відмінності в цій справі. Наприклад, у деяких країнах весь склад Конституційних Судів обирається парламентами (ФРН, Угорщина). В інших цей орган формується за згодою між різними гілками влади в особах Президента й парламенту. Так, у Чехії Президент призначає суддів Конституційного Суду, для кандидатури яких потрібна згода Сенату. Цікава особливість у порядку формування Конституційної Ради у Франції, де по три його члени призначають Президент, Голова Національних зборів і Голова Сенату. Крім цього, до складу Конституціонної Ради входять колишні Президенти республіки.

На закінчення слід зауважити, що конкретний порядок організації й діяльності Конституційного Суду України, процедура розгляду ним справ визначаються законом України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 р.

Аналіз установлених Конституцією і Законом України “Про Конституційний Суд України” повноважень Конституційного Суду України дає підстави для висновку про те, що він є органом конституційного контролю, тобто він уповноважений скасовувати закони та інші акти, які, за його висновком, не відповідають Конституції.

Виникнувши у зв’язку з прийняттям Конституції України, Конституційний Суд України має стати її надійним охоронцем, захисником загальновизнаних принципів, прав і свобод людини і громадянна.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали