Курсова робота «Оцінка кредитоспроможності позичальника комерційного банку (на прикладі АТ Індекс-Банк)», 2009 рік

З предмету Банківська справа · додано 03.03.2009 08:13 · від ALex · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні аспекти оцінки кредитоспроможності позичальника 7 1.1. Кредитоспроможність позичальника і методи її оцінки 7 1.2. Світовий досвід 14 1.3. Платоспроможність позичальника 18 Розділ 2. Характеристика оцінки кредитоспроможності позичальника 21 2.1. Загальна інформація про діяльність банку 21 2.2. Методика оцінки фінансового стану позичальника – юридичної особи 27 2.3. Оцінка кредитоспроможності позичальника за методикою АТ «Індекс-Банк» 29 Розділ 3. Способи захисту від кредитного ризику 36 Висновки 42 Список використаної літератури 44 Додатки 46

Висновок

Підводячи підсумки курсової роботи можна зробити наступні виводи:

- під ризиком розуміється загроза втрати частині своїх ресурсів, недоотримання доходів або твір додаткових витрат в результаті проведення фінансових операцій (розмір можливих втрат визначає рівень ризикованої цих операцій). Основним завданням регулювання рисок є підтримка прийнятних співвідношень прибутковості з показниками безпеки і ліквідності в процесі управління активами і пасивами банку, тобто мінімізація банківських втрат. В процесі управління кредитним ризиком комерційного банку можна виділити декілька загальних характерних етапів: розробка цілей і завдань кредитної політики банку, створення адміністративної структури управління кредитним ризиком і системи ухвалення адміністративних рішень, вивчення фінансового стану позичальника, вивчення кредитної історії позичальника, його ділових зв'язків, розробка і підписання кредитної угоди, аналіз ризиків неповернення кредитів, кредитний моніторинг позичальника і всього портфеля позик, заходи щодо повернення прострочених і сумнівних позик і по реалізації застав.

- вивчення кредитоспроможності клієнта є одним з найбільш важливих методів зниження кредитної риски і успішної реалізації кредитної політики, оскільки дозволяє уникнути необґрунтованої риски ще на етапі розгляду заявки на надання кредиту. Під кредитоспроможністю банківських клієнтів слід розуміти такий фінансово-господарський стан підприємства, яке дає упевненість в ефективному використанні позикових засобів, здатність і готовність позичальника повернути кредит відповідно до умов договору.

- кредитна політика АТ "ІНДЕКС-БАНК" направлена на стабільну течію і стабільний дохід від вже наявних видів діяльності, введенню все нового вигляду кредитування і надання послуг. В цілому, кредитна політика АТ "ІНДЕКС-БАНК" ефективна і дає позитивні результати.

- результати аналізу фінансового стану комерційного банку, дозволили встановити, що аналізований банк є стабільним і рентабельним. Хоча є і цілий ряд недоліків у фінансовій діяльності. При аналізі обов'язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків встановлено, що більшість показників відповідають нормативному рівню, зокрема нормативи ліквідності. Для поліпшення ліквідності комерційному банку найдоцільніше збільшити засоби в касі і на кореспондентських рахівницях, хоча це і приведе до скорочення кредитних ресурсів банку.

- проаналізувавши всі сфери діяльності банку АТ "ІНДЕКС-БАНК", можна сказати, що методика оцінки кредитоспроможності клієнта є ефективною. Про це говорять не тільки добрі фінансові результати банку, але і його довгий «життєвий» цикл. Негативним же можна назвати виключно стабільний стан банку. Хотілося б, щоб банк направляв все більше засобів на свій розвиток, на розширення видів послуг. Як пропозиція по удосконаленню методики оцінки кредитоспроможності, можна запропонувати глибший аналіз підприємства-клієнта. Ввести в аналіз клієнта планові показники, перспективи розвитку. Глибше вивчати менеджмент самого позичальника.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали