Курсова робота «Державне регулювання економіки», 2008 рік

З предмету Мікроекономіка · додано 02.03.2009 23:42 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти державного регулювання економіки 6 1.1. Поняття про сутність державного регулювання економіки 6 1.2. Функції, методи та інструменти державного регулювання економіки 13 1.3. Система органів державного регулювання економіки та їх класифікація 21 Розділ 2. Аналіз державного регулювання економіки україни 27 2.1. Сутність механізму державного регулювання економіки України 27 2.2. Аналіз регулювання державного сектору економіки України 34 2.3. Аналіз регулювання приватного сектора економіки України 38 Розділ 3. Шляхи покращення державного регулювання економіки україни 41 Висновки 50 Список використаної літератури 52 Додатки 54

Висновок

Можна з впевненістю сказати, економічна роль держави на різних стадіях розвитку суспільства відігравала особливу роль.

Об'єктивна можливість державного регулювання економіки виникає з досягненням певного рівня економічного розвитку, концентрації виробництва та капіталу. Необхідність же державного регулювання полягає у наростанні проблем, як соціальних, так і економічних, вирішення яких і покладається на державне регулювання економіки.

На сьогодні, у період переходу до ринку, особливо важливо державне регулювання. Після десятиліть тотального диктату держави в економіці, висловлюються думки про повну відмову від державного втручання в економіку. Істина, як завжди, десь посередині. Саме тому для України важливий світовий досвід державного регулювання економіки, що і потрібно вивчати. Очевидно, що в арсеналі держави є широкий набір засобів і методів регулювання економіки, від регулювання економічного законодавства, встановлення тим самим правил поводження економічних агентів, до впливу на грошовий ринок за допомогою політики дисконтної ставки. Однозначно визначити, де знаходиться грань між цивілізованим регулюванням економіки і грубого втручання в ринкові механізми на сьогоднішній день дуже важко.

Недарма на цей рахунок існує множина думок, деякі з них і були розглянуті вище. З впевненістю можна лише зробити висновок про те, що державне регулювання економіки необхідно і потрібно визначити лише ступінь державного втручання і його методи. Звісно, неприйнятні міри "фізичного впливу" на ринкові механізми, що можуть підірвати всю економічну систему. Державне регулювання економіки в умовах переходу до ринкового господарства в України представляє собою систему типових заходів законодавчого, виконавчого та контролюючого характеру, що здійснюється правоздатними установами і суспільними організаціями з метою стабілізації та пристосування існуючої соціально-економічної системи відповідно до умов, що постійно змінюються, передусім до потреб та інтересів розвитку головної продуктивної сили – людини. Державне регулювання виконує кілька завдань, зокрема, стимулювання економічного росту, регулювання зайнятості, заохочення прогресивних зрушень в галузевій та регіональній структурах, підтримка експорту. В залежності від гостроти соціально-економічних проблем наша країна і визначає конкретні напрямки, форми та масштаби державного регулювання економіки. Основні напрямки державного регулювання в Україні на сучасному етапі відрізняються від напрямів державного регулювання у розвинутих країнах, що пояснюється кризовим станом нашої економіки, відсутністю законодавчої бази, яка б забезпечила ефективність державного регулювання економічних процесів, а також залишковим впливом командно-адміністративних методів у регулюванні економіки. Все це вимагає постійних змін у застосуванні важелів державного регулювання вітчизняної економіки. Хотілося б зазначити, що Україна не повинна переходити до тотального регулювання економічних відносин. Як відомо економіка повинна розвиватися гармонійно за ринковими законами, оскільки вони розставляють усіх суб’єктів економічних відносин на свої місця. Розвиток економіки повинен здійснюватись за принципом конкуренція повинна існувати скрізь де можливо, державне регулювання там де воно необхідне.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?