Курсова робота «Показники та шляхи покращення використання основних активів підприємства», 2006 рік

З предмету Мікроекономіка · додано 02.03.2009 23:39 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Сутність основних засобів підприємства 5 2. Розробка системи економічних показників використання основних засобів 9 3. Інформаційна база і основні методи економічного аналізу 15 4. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства 20 5. Аналіз основних засобів підприємства та показників ефективності їх використання 23 6. Шляхи покращення використання основних активів підприємства 28 Висновок 33 Список використаної літератури 36 Додатки 38

Висновок

У період переходу до ринкових відносин в умовах конкурентної боротьби між товаровиробниками, обліку і контролю основних засобів та аналізу ефективності їх використання повинна приділятися особлива увага, оскільки від їх раціонального використання залежать усі техніко-економічні показники: випуск продукції, її собівартість, продуктивність праці, прибуток, рентабельність, фінансовий стан.

Дане дослідження проводилося на основі діяльності ТзОВ «Гідроспецсервіс», що належить до будівничої сфери господарювання. Основними засобами даного підприємства є будівлі, споруди, обладнання, машини та техніка, оргтехніка, меблі тощо.

Аналізуючи показники основних коштів, слід зазначити, що основний капітал підприємства створений не тільки за допомогою власних джерел фінансування. Так протягом 2003-2004 року частка основного капіталу у власному склала відповідно: 1,08, 1,28, 1,29. Проте вже на початок 2006 року можна стверджувати, що основні засоби підприємства складають 89% власного капіталу.

Аналізуючи коефіцієнт мобільності можна зробити висновок, що частка власного оборотного капіталу в загальній його сумі не є стабільною. Ми бачимо, що в 2003-2005 році цей показник був нижчим рекомендованого коефіцієнта(0,5). Проте, як ми згадували вище, це пояснюється особливістю діяльності підприємства.

Вартість основного капіталу та незавершеного будівництва на кінець 2003 року протягом року збільшилася на 109,2 тис.грн, на кінець 2004 - на 30,2, на кінець 2005 року. За три роки вартість основного капіталу збільшилася на 265,5 тис.грн. Коефіцієнт приросту основного капіталу складає 65,15. Найбільший темп приросту протягом трьох років складає незавершене будівництво, протягом даного періоду, вартість незавершеного будівництва збільшилася на 230,3 тис.грн. Вартість основних засобів також має тенденцію до збільшення. За даний період вона збільшилася на 35,2 тис.грн. Проте слід відмітити, що протягом 2005 року вартість основних засобів зменшилася на 7,3 тис.грн за рахунок зносу.

На підприємстві процес оновлення засобів відбувається нормально, про це свідчить коефіцієнт приросту основних засобів. За 3 роки він склав 23,13%.

питома вага назевершеного будівництва в загальній сумі основних засобів складає на початок 2003 року 61,6%, 2004- 67,43%, 2005 –63,8%, 2006 – 71,8%, тобто за період 2003-2005 років збільшилася на 10,1%. Основні засоби підприємства складають на початок 2003 року 36,7%, на початок 2004-31,5%, 2005 – 35,3%, 2006 – 27,7%, тобто за даний період їх питома вага зменшилася на 9,1%.

Підприємство не досить активно використовує у своїй роботі результати інтелектуальної діяльності: на кінець 2005 року сума нематеріальних активів зменшилася на 3 тис.грн. За 3 роки коефіцієнт приросту нематеріальних активів склав -44,8%, в т.ч. права на винаходи та інші об’єкти промислової та інтелектуальної власності коефіцієнт приросту склав – 60,2%, права на користування природними ресурсами - -15,4%, товарні знаки - -77%.

провівши аналіз ефективності використання основних засобів можна зробити висновок, що фондомісткість підприємства складає на протязі даного періоду близько 3%. Проте фондовіддача та фондоозброєність основних засобів підприємства є досить високою. Це говорить про ефективне використання основних засобів на підприємстві.

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства є також низьким, протягом всього періоду складає близько 13%. Зношуваність основного капіталу є рівномірною, близько 80% майна є виробничо придатним.

Коефіцієнт приросту основних засобів є низьким, а за 2005 року – від’ємним. Саме тому ТзОВ «Гідроспецсервіс» необхідно провести планування по закупівлі виробничого обладнання.

Оскільки ефективність використання ОЗ є досить високою, то і рентабельність є високою, на початок 2005 року вона складає 221,7%.

В роботі було розраховано суму планових інвестицій, за допомогою яких підприємство зможе отримати значно більші прибутки. Так для придбання машин та обладнання на суму 396 тис.грн в 2006 році, необхідно:

1. Взяти довгостроковий кредит банку на 3 роки на суму 120 000 грн. для купівлі машин. Заставою для отримання кредиту оформити самі придбані машини.

2. Підприємство протягом 2005 року отримало 214 тис.грн чистого прибутку, тобто за рахунок власних джерел фінансування підприємство зможе фінансування більшу частину обладнання.

3. Взявши короткостроковий кредит на необхідну суму, підприємство зможе провести планову закупку основного капіталу на початок 2007 року.

За рахунок нововведеного обладнання підприємство може очікувати значного збільшення виторгу та зменшення витрат, зокрема витрат на оренду обладнання.

Таким чином, ТОВ «Гідроспецсервіс» зможе вже до 2009 року повністю оновити основний капітал і за рахунок цього отримувати надприбутки, що зробить підприємство незалежним від кредиторів, а його фінансовий стан стійким.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення