Дипломна робота «Облік і аналіз МШП на матеріалах ВАТ Волиньгаз», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 02.03.2009 16:12 · від sanya · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів 10 1.1. Економічний зміст та класифікація запасів та МШП 10 1.2. Нормативне забезпечення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів 22 1.3. Міжнародний досвід обліку наявності та руху запасів 27 Розділ 2. Аналіз малоцінних та швидкозношуваних предметів на матеріалах ват „волиньгаз” 38 2.1. Організаційно - економічна характеристика діяльності ВАТ „Волиньгаз” 38 2.2. Методика проведення аналізу МШП 43 2.3. Аналіз наявності та структури МШП на підприємстві 45 2.4. Аналіз динаміки МШП 49 2.5. Факторний аналіз малоцінних і швидкозношуваних предметів 54 Розділ 3. Облік мшп на ват „волиньгаз” 58 3.1. Організація облікового процесу на підприємстві 58 3.2. Документування операцій з МШП 65 3.3. Відображення операцій з обліку МШП в системі рахунків 75 3.4. Порядок проведення інвентаризації виробничих запасів та відображення її результатів в обліку 84 3.5. Шляхи удосконалення обліку МШП 88 Висновки 92 Список використаних джерел 94 Додатки 97

Висновок

Положенням (стандартом) 9 передбачено, що МШП — це запаси, які використовують протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він не більший за рік. На такі МШП не нараховується знос, а вартість переданих в експлуатацію МШП виключається зі складу активів (списується з балансу у витрати), з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів у місцях експлуатації і матеріально відповідальними особами протягом терміну їх фактичного використання. Тобто до малоцінних і швидкозношуваних належать предмети, які мають відносно короткий строк використання і вартість не більше 500 грн.

Провівши дослідження та розрахунки використовуючи звітні дані Відкритого акціонерного товариства «Волиньгаз» зробити наступні висновки.

Зробивши аналіз техніко-економічних показників ВАТ „Волиньгаз” побачили, що у 2007 році порівнянно з попередніми: 2005, 2006 роками запаси в тому числі і МШП зросли в 1,5 раза, що в свою чергу призвело до збільшення виробничої потужності підприємства та зростання чистого прибутку.

З’ясували, що в умовах ринкової економіки виробничий процес неможливий без такої важливої складової, як малоцінні та швидкозношувані предмети. Первинна вартість швидкозношуваних предетів у бухгалтерському обліку не змінюється, крім випадків, передбачених Положенням (стандартом) 9 „Запаси”.

Отже, МШП підприємства є однією з найбільш потрібних матеріалів присутніх на підприємствах і жодне підприємство — як у сфері матеріального виробництва, так і у виробничій сфері — не може обійтися без запасів.

Малоцінні та швидкозношуванні предмети надходять на підприємство від інших юридичних та фізичних осіб, а також створюються власними силами.

При веденні складського обліку МШП підприємствах використовуються типові форми первинного обліку МШП затверджені наказом Мінстату України від 21.06.96 р. №193 "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів". Аналітичний облік МШП ведеться в інвентарних картках типової форми.

Формування первісної вартості відбувається залежно від форми надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємство (грошові розрахунки, бартер, безоплатне одержання).

Облік МШП ведеться за допомогою другого класу рахунків. Підставою для списання використаних у виробництва матеріалів служить відомість розподілу витрат МШП, яка складається за видатковими документами (лімітно-забірними картками, вимогами, актами тощо).

Переоцінка виробничих запасів ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" в бухгалтерському обліку і звітності запаси відображаються за найменшою з двох оцінок: первинною вартістю або чистою вартістю реалізації. Результати уцінки відображаються у тому місяці, в якому було складено опис-акт уцінки.

Інвентаризація МШП здійснюється інвентаризаційною комісією, призначеною наказом керівника підприємства, по місцях зберігання матеріальних цінностей у присутності матеріально відповідальних осіб.

Аналітичний облік малоцінних і швидкозношуваних предметів ведеться за видами предметів (однорідними групами), установленими виходячи з потреб підприємства.

Система обліку, яка склалася роками на вітчизняних підприємствах, не задовольняє вимоги ринку, оскільки умови функціонування значно розширюють коло операцій, що проводяться з запасами.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення