Курсова робота «Організація транспортного господарства», 2007 рік

З предмету Автомобілі · додано 02.03.2009 14:47 · від lenoschtka · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності на автотранспорті 1.1. Загальні положення 1.2. Види підприємств 1.2.1. Індивідуальне підприємство 1.2.2. Сімейне підприємство 1.2.3. Приватне підприємство 1.2.4. Колективне підприємство 1.2.5. Державне підприємство 1.2.6. Державне комунальне підприємство 1.2.7. Спільне підприємство 1.3. Господарчі товариства 2. Організаційна структура управління технічною службою АТП і шляхи її подальшого вдосконалення 2.1. Завдання технічної служби 2.2. Організаційна структура управління технічною службою 2.3. Удосконалення організаційної структури управління технічною службою 3. Організація технічної підготовки автомобілів до експлуатації 3.1. Система технічного обслуговування та ремонту автомобілів 3.2. Нормативи трудомісткості технічного обслуговування та ремонту автомобілів 3.3. Методи технічного обслуговування автомобілів Висновок Перелік посилань

Висновок

В останні роки на транспорті, як і в інших галузях економіки нашої країни, виникли досить складні проблеми, пов'язані з переходом галузевої структури, що радикально змінюється, до ринку, з розвитком методів керування й організації функціонування підприємств, а також з гострою необхідністю підвищити економічну ефективність виробничо-фінансової діяльності. Безсумнівно, рішення цих проблем повинне виконуватися на професійній основі.

У ринкових умовах, коли ключові рішення засновані на оцінках вигоди самостійно господарюючих учасників ринку, державне регулювання галузевої економіки має велике значення, оскільки дозволяє координувати й направляти розвиток транспорту й економіки України.

Державне регулювання ринку транспортних послуг також важливо для дослідження досвіду окремих АТП і його поширення, що в умовах ринку обмежується конкуренцією. Пріоритет АТП у використанні досвіду дає конкурентна перевага як джерело додаткового прибутку. Боротьба підприємств за конкурентну перевагу, його створення й утримання, з одного боку, ініціює прогрес галузі, з іншого боку, гальмує його.

Характер послуг, надаваних автотранспортними підприємствами іншим організаціям і населенню, визначає місію АТП. У загальному вираженні місія автотранспортних підприємств – це забезпечення ефективної (з позицій економічного росту країни, мобільності населення, безпеки життєдіяльності, а також з позиції використання ресурсів) перевезення пасажирів і вантажів усередині України й за кордоном. Інакше кажучи, це забезпечення єдності національних товарних ринків, взаємозв'язку регіонів, рухливості громадян країни. Разом з тим формулювання місії може й повинна бути конкретизована й розкрита для кожного АТП відповідно до особливостей і цілей його виробничої діяльності.

Основний економічний принцип діяльності АТП полягає в прагненні до економічної ефективності, тобто перевищенню результатів його доходу над витратами на виробництво транспортних послуг. Цьому принципу підкоряються всі раціональні управлінські рішення, у чому ми не одноразово переконувалися. Деякі економісти вважають найбільш повну реалізацію цього принципу метою підприємницької діяльності. Однак ціль підприємницької діяльності повинна формулюватися більш конкретно, хоча й відповідно до зазначеного принципу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали