Курсова робота «Аціонерні товариства», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 02.03.2009 11:26 · від Юлия Гр. · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Історія виникнення акціонерних товариств Розділ 2. Поняття та юридичний статус акціонерних товариств 1. Акціонерне товариство та акціонери 2. Засновники, учасники та порядок створення акціонерних товариств 3. Майно та майнові права в акціонерному товаристві 4. Цінні папери акціонерного товариства Розділ 3. Перспективи розвитку акціонерних товариств Висновки Література

Висновок

Написавши курсову роботу, можна зробити висновок, що акціонерне товариство є невід'ємною складовою частиною будь-якої економічної системи. Розвиток акціонерної форми господарювання має сприяти зміні структури власності та структури економіки, мобілізації фінансових ресурсів та їх перерозподілу в народному господарстві, міжгалузевій інтеграції, подоланню вузькогалузевого характеру підприємств, демонополізації економіки.

Аналізуючи досвід новостворених акціонерних товариств в Україні, можна зробити висновок, що приватизація не торкнулась глибинних основ колективної власності, а зміна власника не означає появи ефективного господаря. Для цього слід, щоб запрацював сам механізм функціонування акціонерних відносин усередині приватизованих підприємств. Це постійна щорічна виплата акціонеру дивідендів у грошовому чи натуральному вираженні, що сприяє відродженню почуття господаря.

Сьогодні становище вітчизняних акціонерних товариств є складним і вимагає негайного вирішення. Аналіз діяльності акціонерних товариств показав, що при розробці і прийнятті законодавчих актів про акціонерні товариства необхідно враховувати особливості створення та існування організаційно-економічного механізму двох різних типів відкритих акціонерних товариств (приватизованих і корпоратизованих), а також акціонерних товариств закритого типу.

Становлення акціонерної форми господарювання відбувалося в роки, що характеризуються нестабільністю грошової системи в країні, різкими перепадами інфляції. Тому увесь час виникає значна різниця між вартістю статутного фонду і переоціненої вартості майна підприємства. Отримана різниця повинна бути розподілена між акціонерами і потенційними інвесторами, тому що вона є власністю акціонерного товариства. Це можна здійснити таким чином:

- за допомогою додаткової емісії акцій і її розподілу серед акціонерів;

- через продаж додатково випущених акцій за ринковими цінами іншим інвесторам для одержання додаткових джерел фінансових ресурсів;

- за допомогою зміни номінальної вартості акцій пропорційно подорожчанню майна.

Основу методики визначення найбільш привабливого акціонерного товариства, з погляду вкладення в нього коштів, повинні складати: попередній аналіз звітних і прогнозованих даних, оцінка фінансового стану, вивчення прямування ресурсів, прогнозування перспектив розвитку.

Для проведення даного процесу потрібно удосконалювати систему показників, яка відображає фінансовий стан акціонерного товариства, шляхом обґрунтування нормалізованих і стандартизованих критичних значень фінансових коефіцієнтів ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності, які застосовуються для реалізації стратегії поліпшення фінансового стану підприємства та запропоновано критерій ефективності заходів управління фінансовими ресурсами акціонерного товариства, що забезпечують формування фінансових показників бізнес-плану.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали