Курсова робота «Формування амортизаційної політики підприємства», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 01.03.2009 23:00 · від Даша · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ І. Теоретичні засади формування амортизаційної політики підприємства 1.1. Сутність амортизаційної політики та її складові елементи 1.2. Характеристика амортизації. Її сучасні концепції та функції 1.3. Методи нарахування амортизаційних відрахувань РОЗДІЛ ІІ. Розрахункова частина 2.1. Загальний аналіз підприємства та характеристика його основних техніко-економічних показників 2.2. Аналіз амортизаційної політики підприємства 2.3. Вдосконалення амортизаційної політики підприємства Висновки Використана література Додатки

Висновок

Ефективне використання основних виробничих фондів та виробничих потужностей має важливе значення для підприємства, оскільки їх повніше використання сприяє зменшенню потреб у введенні в експлуатацію нових виробничих потужностей, веде до збільшення обсягів випуску продукції.
Основними напрямками поліпшення використання основних фондів підприємства є:
1. Зменшення кількості недіючого устаткування, виведення з експлуатації зайвого та швидке залучення і виробництво не установленого устаткування;
2. Скорочення і ліквідація внутрішньо змінних простоїв шляхом підвищення рівня організації виробництва, підвищення коефіцієнта змінності роботи обладнання;
3. Підвищення якості ремонтного обслуговування основних фондів;
4. Удосконалення виробничої структури основних фондів;
5. Модернізація діючого устаткування машин і механізмів;
6. Швидке освоєння проектних потужностей, введення в дію нових технологічних ліній агрегатів, устаткування;
7. Економічне стимулювання раціонального використання основних фондів.
Протягом останніх років на більшості підприємств різних галузей народного господарства України спостерігається низький рівень ефективності і відтворювальних процесів. Коефіцієнти оновлення й вибуття машин і устаткування тобто найбільш активної частини основних фондів на промислових підприємствах, коливаються в межах відповідно 5-6 та 2-3% загального їхнього обсягу, а коефіцієнт економічного спрацювання досягає 50-55% загальної вартості. Саме цим передовсім пояснюється невідкладне завдання прискорення й підвищення ефективності і відтворення основних фондів, зростання технічного рівня застосування засобів праці.
Отже, державна амортизаційна політика є важливим інструментом активізації інвестиційної діяльності підприємств за умов ринкової економіки. Вироблення обґрунтованої амортизаційної політики дозволяє стимулювати зростання інвестицій, оновлення продукції і виробничого апарату.
Як бачимо амортизацією цікавляться багато фахівців економічної області, у кожного з них є свої погляди на визначення сутності та функцій амортизації, а також амортизаційної політики, зносу та т.д. Але всі сходяться в одному, амортизація це важливе питання в економічній, фінансовій та податковій політиці. А також, підсумовуючи сказане, можна зазначити, що амортизація є найважливішим моментом кругообігу основних засобів

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення