Курсова робота «Поняття страхування», 2005 рік

З предмету Страхування · додано 01.03.2009 16:10 · від екатерина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1 Основні положення та передумови винекнення страхування 1.1Історія виникнення страхування 1.2. Функції та принципи страхування 1.3. Класифікація страхування Розділ 2 Страховий ринок зарубіжних країн 2.1. Страховий ринок Великої Британії 2.2. Страховий ринок Польщі 2.3. Страховий ринок Німеччини 2.4. Досвіт функціонування страхових ринків інших зарубіжних країн Розділ 3 Розвиток страхового ринку україни 3.1. Напрямки розвитку страхового ринку України та його сучасний стан 3.2. Державна політика щодо розвитку страхового ринку України 3.3. Страховий ринок у майбутньому Висновки

Висновок

Досвід функціонування національного страхового ринку показав, що зростання кількості страхових компаній не означає якісних змін у страховій сфері. І перш за все в конкуренції з надання страхових послуг. Визначальними в умовах ринкової економіки для більшості страховиків стали проблеми їх адаптації до ринкового середовища та забезпечення своєї фінансової стійкості, як самих компаній, так і їх страхових операцій. Низька ефективність страхової діяльності пояснювалась також і іншими об’єктивними причинами і перш за все загальною економічною і фінансовою кризою та пов’язаними з нею проблемами збитковості галузей народного господарства, невиплатами заробітної плати і зубожінням населення, втратою довіри населення до економічних і ринкових перетворень, в тому числі і розвитку страхування.

Економічні інтереси страховиків та страхувальників найбільш повно реалізуються на страховому ринку, який являє собою складну, багатофакторну, динамічну, відповідним чином структуровану систему економічних відносин між суб’єктами ринку.

Основні напрями розвитку і функціонування страхового ринку нерозривно пов’язані зі створенням конкурентного середовища і вдосконаленням організаційної структури ринку. Національний страховий ринок представлений різними за статусом і організаційними формами страховими компаніями і товариствами, що є позитивним в діяльності на національному страховому ринку. Практично страховий ринок структурований по окремих видах страхових послуг.

В умовах ринкової економіки добровільне страхування є пріоритетним.

Розвиток практичного маркетингу і організація ризик-менеджменту в страховій діяльності залишається одним з першочергових завдань страхових компаній, яке організаційно повинно вирішуватися в кожній страховій компанії. Це один з методів комерційної діяльності страхових компаній і вивчення ринку страхових послуг при будь-яких економічних і ринкових ситуаціях та важливий захід збутової діяльності, спрямований на ефективне просування страхових послуг від страховика до споживачів.

Для підвищення прозорості діяльності учасників страхового ринку необхідно заснувати друкований засіб масової інформації Держфінпослуг, що матиме на меті висвітлення діяльності на ринках фінансових послуг України, зокрема на страховому ринку; впровадити вимоги щодо оприлюднення інформації стосовно діяльності страховиків та страхових посередників у електронних і друкованих засобах інформації,

Важливим напрямом страхової діяльності залишається впровадження зарубіжного досвіду організації страхування і ефективного функціонування страхового ринку, оскільки страхові компанії в розвинутих країнах знають мають значний досвід ринкових перетворень, постійно оцінюють ризик і прогнозують страхові події, розробляють рекомендації по підвищенню ефективності роботи страховиків і страхувальників та по виконанню страхових зобов’язань по заключенних договорах. Це, зокрема, досвід США, Англії, Франції, Ізраїлю, Канади, Японії та інших країн.

Основними вимогами до страхової діяльності залишається інформаційне забезпечення страхового ринку, удосконалення методології страхування та його економіки й організації, а також підготовка і перепідготовка кадрів.

Для підвищення рівня страхової культури населення потрібно: розробити державну програму інформування населення через засоби масової інформації про діяльність ринків фінансових послуг, їх стан та перспективи розвитку, переваги отримання фінансових і, зокрема, страхових послуг; запровадити в закладах системи освіти програми з основ ринків фінансових послуг.

В більш широкому плані в Україні по суті стоїть питання розвитку страхового захисту, як окремого напряму державного регулювання розвитку народного господарства, для чого необхідний подальший розвиток нормативно-правового забеспечення страхової справи.

Отже, страхування має величезні можливості сприяти економічному та соціальному розвитку країни, вирішувани проблеми кожного асоційованого чи індивідуального власника.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?