Курсова робота «Облік кредиторської заборгованості», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 01.03.2009 14:11 · від skamil · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Визначення основних понять та класифікація кредиторської заборгованості 2. Практичні аспекти обліку кредиторської заборгованості на підприємстві 2.1. Аналіз фінансового стану ват „київський еврз" 2.2. Аналіз показників кредиторської заборгованості на ват „київський еврз" 2.3. Організаційно-практичні основи обліку кредиторської заборгованості на підприємстві 3. Шляхи покращення фінансового стану підприємства Висновки Список використаних джерел Додаток

Висновок

Облік та аналіз кредиторської заборгованості відіграє суттєву роль в організації діяльності підприємства.

Внаслідок здійснення господарських операцій, пов’язаних з наданням чи отриманням кредитів, позиковим капіталом, а також наданням чи відстроченням платежу товарів, послуг виникає дебіторська чи кредиторська заборгованість.

Здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку неминуче пов’язане із встановленням взаємозв’язків між суб’єктами господарювання на договірних засадах. В умовах ринкової економіки значно зростає роль договорів, розширюються права підприємств щодо визначення умов договору і формування господарських зв’язків.

В умовах ринкових відносин аналіз кредиторської заборгованості розглядається як один з основних елементів, який визначає ефективність роботи підприємства. Це, в свою чергу, спонукає керівників по пошуку нових грошових покотів.

Від кредиторської заборгованості залежить фінансовий стан підприємства, тобто процвітання даного підприємства.

З усього зазначеного можна зробити висновок: − кредиторська заборгованість – тимчасово залучені суб’єктом у власне користування грошові кошті, які підлягають поверненню юридичній або фізичній особі.

На основі проведеного дослідження як теоретичних засад аналізу заборгованості, так і практичного аспекту даного питання можна зробити наступні висновки та надати пропозиції.

По-перше в роботі розкрита сутність кредиторської заборгованості, розглянуті техніко-економічні показники підприємства, аналіз фінансового стану та аналіз кредиторської заборгованості. У відповідності з обраною темою в роботі розглянуті носії облікової інформації (первинні документи, облікові реєстри) та облікові процедури на кожному етапі облікового процесу − первинному, поточному і підсумковому обліку.

По-друге теоретичні принципи, що складають основу визнання, оцінки і розкриття кредиторської заборгованості, ще недостатньо опрацьовані, і вона тривалий час розглядалась як “зворотній бік” активів. Вважаємо, що зобов’язання визнається кредиторською заборгованістю, якщо воно відповідає наступним вимогам: визначенню кредиторської заборгованості; вимірюється; є релевантним і є достовірним.

По-третє, затримка платежів за отримані товари, роботи і послуги призводить до збільшення тривалості операційного циклу підприємств-постачальників.

Для вирішення проблем, які склалися в розвитку системи грошових розрахунків, необхідно:

− оптимізувати форми і способи організації грошових розрахунків. Це передбачає використання в певних економічних умовах таких форм і способів розрахунків, які дають найбільший ефект;

− спонукати підприємство до підвищення контролю за виконанням міжгосподарських договорів. Особливо це стосується виконання ним умов здійснення платежів за отримані товари, роботи і послуги. Інтенсифікація і прискорення розрахунків між підприємствами, подолання кризи платежів є одними з головних завдань на сьогоднішній день.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення