Курсова робота «Трудовий договір за законодавством України», 2007 рік

З предмету Право · додано 28.02.2009 17:09 · від Vitalik · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ I. Поняття та види трудового договору6 1.1. Зміст та поняття трудового договору6 1.2. Види трудового договору10 1.3. Контракт як особлива форма трудового договору13 РОЗДІЛ II. Порядок укладення трудового договору20 2.1. Загальний порядок укладення20 2.2. Порядок укладення трудового договору з окремими категоріями працівників РОЗДІЛ III. Припинення трудового договору34 3.1. Підстави припинення трудового договору34 3.2. Порядок припинення трудового договору та оформлення звільнення46 Висновки49 Список використаних джерел та літератури 53

Висновок

В цій курсовій роботі розглянуто зміст та поняття трудового договору. Розкриті одні з головних питань складання трудового договору, а також порядок прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору, розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи власника, а також звільнення працівника з роботи тощо.

Отже, розглянувши питання трудового договору та його особливостей за законодавством України, що були предметом розгляду даної курсової роботи можна зробити такі висновки. У законодавстві про працю розрізняють загальну правову модель трудового договору і її модифікації в залежності від терміну, особливостей характеру роботи, що виконується, кількості трудових функцій, що виконуються, порядку виникнення трудових правовідносин та ін. Трудові договори поділяються на групи за трьома ознаками: формою, строками та змістом. За першою ознакою трудові договори поділяють на усні й письмові. За другою ознакою трудові договори поділяють на такі: 1) на невизначений строк; 2) на визначений строк, установлений чинним законодавством; 3) на час виконання певної роботи. Третя ознака уможливлює класифікацію трудових договорів за змістом: договори за конкурсом, з виборними працівниками, за суміщенням, сумісництвом, трудові договори з держслужбовцями, молодим фахівцями, суддями, прокурорами, надомниками, іноземцями та особами без громадянства, тощо.

Окремим і особливим видом трудового договору є контракт. Під контрактом сучасна теорія права розуміє угоду, що викликає виникнення, зміну або припинення правових відносин. Частина З ст. 21 КЗпП визначає контракт як особливу форму трудового договору.

Проголошення України незалежною демократичною державою вимагає не тільки структурних змін в економіці, а також обумовлює появу нових, нетрадиційних підходів та рішеннь, у економіко-правових відносинах, серед яких питання регулювання трудових відносин посідають одне з центральних місць. Застосування на практиці різних видів трудових договорів які відображують специфіку і особливості конкретних трудових відносин є, саме тим механізмом, за допомогою якого в деякій мірі можна ліквідувати юридичні, економічні та адміністративні обмеження, які перешкоджають вільному продажу робочої сили на вигідних для більшості працівників умовах. Проблемам застосування трудових договорів та їх видів у практичній діяльності в трудовому праві України приділялось і приділяється достатньо уваги. В той же час питання деяких видів трудових договорів, зокрема трудового контракту залишається без належного теоретичного обґрунтування, оскільки завдяки відносно недавній появі поняття трудового контракту в законодавстві, вони поки що не знайшли широкого і об'ємного висвітлення, що заважає впровадженню цієї перспективної правової форми організації праці в практику. Для того, щоб домогтися радикальних змін в економіці України, необхідно нарощування ринку товарів і продовольства, створення нових радикальних стимулів до праці. Розумне використання різних видів трудових договорів — важливий інструмент реалізації таких стимулів. Нові моделі регулювання трудових відносин в умовах переходу до ринку надають кожному кваліфікованому працівникові право на справедливу і відносно високу винагороду, що забезпечує існування, гідне людини.

Слід зазначити, що у сучасний період становлення ринкових відносин в Україні нові умови зумовили нові тенденції в трудовому договорі.Форма і зміст трудового договору багато в чому відходять від жорстких адміністративних конструкцій, і він стає "гнучкішим" і не стабільнішим. Поява ринку праці, зростання числа безробітних — претендентів на вільні робочі місця, зупинка, банкрутство багатьох підприємств істотно змінили соціальне становище роботодавця і працівника. Роботодавець став значно сильнішим і багато в чому "командує парадом". Це виявляється в тому, що роботодавець часто нехтує нормами трудового права і диктує найманому працівнику свої "правила гри" — своє трудове право. Це стосується: встановлення кола обов'язків, які взагалі не збігаються із затвердженими у централізованому порядку кваліфікаційними характеристиками щодо конкретної посади; застосування додаткових методів підбору і оцінки кадрів, вимоги надання даних про працівника, що носять дискримінаційний характер; укладення з працівниками термінових трудових договорів (контрактів) у випадках, не передбачених законодавством; встановлення неповного робочого часу, надання відпусток без збереження заробітної плати, на які працівники вимушено погоджуються; заниження розцінки в оплаті праці; порушення термінів виплати зарплати; приховування реальної зарплати, в зв'язку з чим знижуються розміри відрахувань до страхових фондів соціального забезпечення. Такі дії роботодавця суперечать встановленим юридичним нормам. Трудовий договір "вислизає" в "тіньову економіку". Значна частина трудових відносин здійснюється взагалі без їх юридичного оформлення, що характеризується неконтрольованим розширенням прав роботодавців і обмеженням трудових прав працівників. В умовах економічної кризи працівники вимушені приймати кабальні умови роботодавця, забуваючи при цьому, що вони залишаються в таких випадках позбавленими всіх соціальних гарантій, передбачених законодавством — права на щорічну відпустку, на соціальні й навчальні відпустки, на виплату соціальної допомоги у випадку тимчасової непрацездатності, на відшкодування шкоди, заподіяної працівнику при виконанні трудових обов'язків, на охорону праці й безпеку в трудових відносинах, на трудовий стаж.

Неформалізований трудовий договір став одним з основних засобів існування "тіньової" економіки, яка в останні роки набула глобальних розмірів і стала стихійним лихом для України. Економічне примушення, юридична безграмотність населення, низький соціальний авторитет судової влади, формальний характер діяльності профспілок як основних представників і захисників інтересів працівників — створюють умови для процвітання "тіньової" економіки. А її головний "виконавець" — найманий працівник — залишається беззахисним в умовах ринкової стихії. Одними юридичними засобами цю проблему не вирішити. Юридичні гарантії діють лише в загальній системі економічних, політичних і соціальних гарантій. Лише нормально функціонуюча економіка, реальна діяльність підприємств, наявність реальних робочих місць здатні кардинально змінити ситуацію.

Розглядаючи поняття і значення трудового договору та його видів, базуючись на принципових положеннях концепції посилення ролі трудового договору в механізмі захисту трудових прав працівників на сучасному етапі розвитку України, можна прийти до висновку, що у суспільстві, яке функціонує на основі ринкової економіки, характер трудових відносин залежить від економічної свободи ринкових суб'єктів і їхньої повної відповідальності за результати своєї діяльності. У цьому зв'язку потреби, інтереси, можливості працівника, а також мета трудових відносин повинні бути широко включені у зміст трудових правовідносин, оскільки потреби й інтереси учасників трудових відносин виступають спонукальними мотивами діяльності людей на сучасному етапі розвитку України.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали