Курсова робота «Класифікація витрат в управлінському та фінансовому обліку», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 27.02.2009 18:55 · від АЛЕСЯ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Теоретичні основи класифікації витрат у фінансовому та управлінському обліку 5 1.1. Класифікація витрат у фінансовому та управлінському обліку 5 1.2. Висвітлення теми класифікації витрат в періодичних виданнях 10 Розділ іі. Організація управлінського обліку на зат «меблевик» 21 2.1. Організаційно-економічна характеристика ЗАТ «Меблевик» і системи його управління 21 2.2. Особливості технологічного процесу виготовлення меблів та їх вплив на організацію управлінського обліку 23 2.3. Організація та порядок ведення управлінського обліку на досліджуваному підприємстві 25 Висновки 38 Список використаної літератури 41

Висновок

Отже, в ході роботи було оглянуто та проаналізовано ряд літературних та періодичних видань в ході яких було виявлено слідуюче. Для фінансового бухгалтерського обліку виробничі витрати класифікуються за економічними елементами і видами діяльності, вони відображаються у Звіті про фінансові результати. Управлінський облік витрат виробництва має за мету забезпечення інформацією менеджерів підприємства для прийняття ними обґрунтованих рішень щодо ефективного використання праці, виробничих запасів та основних засобів. Тому інформація про витрати виробництва в управлінському обліку має бути якнайдетальніша і оперативна. Цінною вона для менеджерів центрів відповідальності може бути лише за умови, що вона конкретизована і надається їм, як правило, до завершення виробничого процесу або й до його початку – як прогнозна. За свідченням зарубіжних дослідників, менеджери віддають перевагу своєчасній інформації, що може бути не настільки точною, перед уточненою, але поданою тоді, коли вплинути на процес формування витрат уже неможливо. Витрати виробництва в управлінському обліку також узагальнюються, але з метою забезпечення аналітичності інформації, що дає змогу оцінювати ефективність витрат на виробництво конкретного виду продукції (робіт, послуг) і за кожним центром відповідальності окремо. Ефективною управлінська діяльність може бути лише у випадках, коли менеджери отримують вичерпну інформацію про взаємозв’язок витрат за кожним їхнім елементом (а не за сукупністю «матеріальні витрати» чи інші групи, як у фінансовому обліку) з виробництвом конкретних видів (найменувань) продукції (робіт, послуг). Оскільки управлінська діяльність менеджерів будь-якого підприємства в умовах ринку спрямована на отримання максимально можливої суми прибутку, що визначається як різниця між цінами продажу (доходами) і собівартістю реалізації продукції (робіт, послуг), то реальний вплив на прибутковість підприємства менеджери можуть здійснювати лише через формування витрат виробництва, оскільки ціновий фактор від них, як правило, не залежить, бо формується в результаті попиту та пропозиції.

В управлінському обліку творчо застосовують різні методики класифікації витрат, калькуляції собівартості продукції залежно від визначеної мети перед менеджерами конкретних центрів відповідальності.

Фінансовий облік витрат виробництва жорстко регламентований Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», а класифікація обмежується лише групами елементів, передбаченими у звіті про фінансові результати, ф. № 2.

Варто наголосити, що багатогранність ознак, за котрими групують витрати в управлінському обліку, ще раз підтверджує його творчий характер. Відповідно до з конкретних особливостей виробництва на тому чи іншому підприємстві та з урахуванням потреб, зумовлених необхідністю прийняття управлінських рішень менеджерами щодо регулювання діяльності центрів відповідальності, пошуку резервів зниження виробничих витрат, застосовується та чи інша класифікація, причому не ізольовано, а в поєднанні. Перехресна класифікація витрат дає змогу виявляти допущені прорахунки в їх формуванні, прогнозувати на перспективу, забезпечувати ефективний контроль їхньої доцільності.

ЗАТ "Меблевик " було створено 19 липня 1995 року у формі закритого акціонерного товариства. Основні види діяльності – виробництво та оптова торгівля меблями. ЗАТ «Меблевик» - один із найбільших виробників столів та стільців дитячих. Ними облаштовані приміщення дитячих садків та дошкільних навчальних закладів багатьох областей України.

Організаційно-технічною основою управління на підприємстві є дотримання вимог існуючих Державних стандартів та технічних умов.

Керування якістю продукції здійснюється завдяки суворому дотриманню вимог технологічної дисципліни, які обумовлені використанням сучасного обладнання вітчизняного та імпортного виробництва. В системі управління виробничим процесом важливе значення має управління якістю продукції.

Центрами відповідальності на ЗАТ «Меблевик» є – центри витрат – розкрійна дільниця, дільниця збірки, дільниця художнього оформлення, транспортний відділ та служба якості. На них збираються відповідні витрати, які у вигляді звітів подаються виробничому директору, котрий відповідає перед керівництвом за витрати на виробництво меблів.

На основі даних про діяльність ЗАТ «Меблевик» за липень 2008 року, тобто журналу реєстрації господарських операцій було досліджено процес ведення управлінського обліку та за темою роботи, та виявлено класифікацію витрат в системі управлінського обліку на даному підприємстві. В роботі була проведена класифікація на змінні та постійні, прямі і непрямі, визначено функції витрат для обох досліджуваних видів продукції, а саме – столів та стільців дитячих. Також складено калькуляцію собівартості, зроблено звіти про фінансові результати в системі калькулювання повних витрат та в системі «директ-костинг» та проведено аналіз беззбитковості. В ході аналізу беззбитковості було виявлено, що виготовлення даних двох видів продукції не є прибутковим. Управлінню підприємства були надані рекомендації щодо усунення негативних факторів, які мають вплив на прибутковість цих двох видів продукції.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення