Курсова робота «Управлінський облік - аналіз беззбитковості, сутність та необхідність здійснення», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 27.02.2009 18:51 · від АЛЕСЯ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Теоретичні основи аналізу беззбитковості, його сутність та необхідність здійснення 5 1.1. Аналіз беззбитковості: сутність та необхідність здійснення 5 1.2. Аналіз беззбитковості в періодичних виданнях 10 Розділ іі. Організація управлінського обліку на зат «тканини» 15 2.1. Організаційно-економічна характеристика ЗАТ «Тканини», системи його управління 15 2.2. Особливості технологічного процесу та їх вплив на організацію управлінського обліку 18 2.3. Організація та порядок ведення управлінського обліку на підприємстві 22 Висновки 40 Список використаної літератури 43 Додатки 45

Висновок

Отже, одним із найефективніших і водночас найпростіших методів фінансового аналізу, який використовується для оперативного і стратегічного планування прибутку, є операційний аналіз «витрати - обсяг – прибуток», або аналіз беззбитковості, як його найчастіше називають зарубіжні та вітчизняні вчені. Розглянута методика аналізу дає змогу на практиці приймати ефективні управлінські рішення щодо розв'язання найрізноманітніших фінансово-господарських ситуацій. Невід'ємною складовою частиною методики аналізу впливу витрат на процес максимізації маси прибутку є визначення запасу фінансової міцності підприємства, також складовим елементом такого поняття є поріг рентабельності. Знаючи поріг рентабельності, можна визначити запас фінансової міцності підприємства, який становитиме різницю між досягнутою фактичною виручкою від реалізації й порогом рентабельності. На основі розрахунку точки беззбитковості можна дійти висновків щодо доцільності виробництва тих чи інших видів продукції, мінімальних цін або обсягів реалізації, які забезпечують беззбиткову діяльність. Аналізуючи точку беззбитковості, можна визначити, наскільки успішно підприємство працює (у разі його прибутковості) і наскільки глибокою є криза (у разі збитковості). На підставі відповідних висновків розробляються рекомендації щодо шляхів зменшення збитковості та збільшення прибутковості операційної діяльності підприємства.

В сучасній періодичній літератури багато уваги приділено питанню аналізу беззбитковості, проведено ряд дослідження з його застосування на підприємствах та внесено рекомендації щодо ефективнішого використання даного методу фінансового аналізу. Взагалі включивши до системи управлінського обліку механізми обчислення таких показників, як точка беззбитковості, запас міцності та операційний важіль, можна отримати інструмент чіткого обґрунтування важливих управлінських рішень.

ЗАТ «Тканини» за своєю організаційно-правовою формою є товариством з обмеженою відповідальністю. Підприємство розташоване у м. Житомир. ЗАТ «Тканини» займається випуском тканин, а також готової продукції з даних тканин, при підприємстві діє ательє. Досліджуване підприємство ЗАТ «Тканини» належить до підприємств технологічного типу, так як воно працює на основі технологічних процесів виробництва тканих матеріалів. Виробничий процес виготовлення продукції реалізують цехи та служби підприємства. Їх взаємозв’язки реалізуються через виробничу структуру ЗАТ «Тканини». Основні рівні виробничої структури ЗАТ «Тканини» є: цех – дільниця – бригада – робоче місце. Виробнича структура ЗАТ «Тканини» організована таким чином, що управління та технічний контроль відбуваються з максимальною раціоналізацією. Отож на ЗАТ «Тканини» існують такі центри відповідальності за витратами – бригади, дільниці, цехи. Для того щоб контролювати витрати виробництва бригадири подають звіти начальникам дільниць, начальники дільниць подають звіти начальникам цехів.

Процес ведення управлінського обліку на ЗАТ «Тканини» було розглянуто на прикладі виробництва двох видів продукції – халатів та комплектів постільної білизни.

Об’єктом обліку виробничих витрат на ЗАТ «Тканини» є готова продукція – тканини: шовк, бязь, трикотаж і т.д. всього сім видів; готові вироби – халати, кухонні набори, подарункові кухонні набори, комплекти постільної білизни і т.д. Методами обліку виробничих витрат є метод обліку витрат по виробництвах та нормативний метод. Даний вибір методів зумовлений технологічними особливостями виробництва, наявний багатосерійний та масовий характер виробництва. На підприємстві є два виробництва: тканин – виробничий цех (2301) та готових виробів – ательє (2302). На дані види продукції нескладно встановити норми витрачання матеріалів – це зумовило вибір елементів нормативного методу при обліку виробничих витрат. Наприклад, для виготовлення одного халату, враховуючи відходи, потрібно 3 кв. метри тканини – шовку, 6 ґудзиків; однієї котушки ниток вистачає для виготовлення п’яти халатів. Всі ці та інші положення мають своє відображення в Наказі про облікову політику підприємства.

Отже, провівши аналіз беззбитковості за трьома методами було знайдено точку беззбитковості, яка для халатів становить – 27 одиниць – в натуральних одиницях та 5175,09 в грошових; для комплектів постільної білизни – 40 одиниць – в натуральних одиницях та 11333, 2 в грошових. Обсяг продажів, що перевищує точку беззбитковості, забезпечує прибуток. Якщо обсяг продажів нижче від точки беззбитковості, підприємство зазнає збитків. Знайдені точки беззбитковості вказують на обсяг виробництва, при якому дохід від реалізації покриє сумарні (валові) витрати підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення