Курсова робота «Прибуток підприємства», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 26.02.2009 10:57 · від coremen · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Прибуток як економічна категорія в ринкових умовах 4 1.1. Економічна сутність прибутку 4 1.2. Основні функції та види прибутку 7 Розділ 2. Формування та використання прибутку підприємства 12 2.1. Прибуток від реалізації продукції та методи його розрахунку 12 2.2. Порядок розподілу прибутку підприємства 19 2.3. Розрахунок загального і чистого прибутку, їх використання 22 Розділ 3. Фактори, що впливають на величину прибутку та шляхи вдосконалення його формування та розподілу 25 Висновки 33 Список використаних джерел

Висновок

Прибуток – це економічна категорія. Визначення його суті у багатьох літературних джерелах зводиться до того, що прибуток – це частина вартості додаткового продукту, додатковий продукт, виражений у грошах, частина чистого доходу, одна з його форм тощо. Прибуток як економічна категорія – це грошовий вираз вартості реалізованого чистого доходу, основна форма грошових накопичень господарських суб'єктів. Він характеризує дохідність підприємства і проведення відповідних заходів, окупність вкладених витрат і використаного майна в результаті проведення заходів.

Сума отриманого прибутку – показник, який характеризує результативність роботи підприємства, фінансовий результат його підприємницької діяльності. Прибуток – одне з основних джерел фінансових ресурсів підприємств, формування централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів. За рахунок прибутку відбувається формування в значному обсязі бюджетних ресурсів держави, здійснюється фінансування розширення підприємств, матеріальне стимулювання робітників, вирішення соціально-культурних заходів тощо. У зв'язку з цим в отриманні прибутку мають бути зацікавлені не тільки трудові колективи підприємств, але й держава загалом.

Багатоканальне використання прибутку підсилюється з переходом економіки держави на основи ринкового господарства. В цих умовах господарські суб'єкти, отримавши фінансову самостійність і незалежність, мають право вирішувати, на які цілі і в яких розмірах використовувати прибуток, який залишається після сплати до бюджету встановлених податків і платежів.

Прибуток як кінцевий фінансовий результат діяльності господарюючих суб'єктів формується внаслідок взаємодії багатьох компонентів як з позитивним, так і з негативним значенням. Загальний прибуток підприємства є кінцевим результатом діяльності підприємства. В його складі враховується прибуток від всіх видів діяльності підприємства: від реалізації товарної продукції, робіт послуг; від операційної діяльності; від звичайної діяльності; від надзвичайної діяльності. Крім того, розраховується чистий прибуток (тобто такий, який залишається в розпорядженні підприємства). Основною частиною загального прибутку є прибуток від реалізації товарної продукції. Він становить понад 95% загального прибутку. На підприємстві потрібно приділяти належну увагу плануванню й отриманню прибутку від реалізації продукції.

Отже, зростання прибутку можна проводити за такими напрямами:

1. Здійснення організаційно-технічних заходів.

2. Зменшення кількості робітників. Цей захід може забезпечити економію за багатьма напрямками через те, що він передбачає:

– збільшення продуктивності праці, а отже, збільшення обсягу виробництва з меншою кількістю робітників;

– зміну трудомісткості продукції;

– більш повне використання фонду робочого часу;

3. Економія коштів на оплату праці за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу (зниження трудомісткості);

4. Зменшення прямих матеріальних витрат;

5. Зниження умовно-постійних витрат;

6. Підвищення якості продукції;

7. Вдосконалення процесу формування і розподілу прибутку.

Прибуток не тільки синтезує всі сторони діяльності підприємства, а й наочно відображає ефективність його діяльності: зміну доходів, величину витрат, рівень використання ресурсів у процесі виробничої діяльності.

Отже, основними шляхами збільшення величини прибутку підприємства в умовах ринкової кон'юнктури є зростання доходу за рахунок:

– збільшення обороту продукції;

– зниження собівартості продукції;

– зменшення інших витрат.

Ефективність роботи підприємства значною мірою залежить від якості управлінських рішень, що стосуються використання одержаного прибутку. Приймаючи ці рішення, власники (менеджери) повинні всебічно зважити напрямки першочергових вкладень, фінансових ресурсів, виходячи з фінансового стану підприємства, рівня його матеріально-технічної бази, соціального розвитку колективу, можливостей прибуткового розміщення коштів на ринку цінних паперів, у грошово-кредитній сфері тощо.

Отже, необхідно виділити основні напрямки вдосконалення механізму формування і використання (розподілу) фінансових результатів діяльності підприємства:

– оптимізацію облікової політики підприємства;

– комплекс заходів, що забезпечують законне і правильне визначення розміру виручки від реалізації продукції, суми податку на додану вартість, сум податків які відносять на фінансові результати, а також розмірів витрат виробництва, що впливає на точність і вірогідність визначення фінансових результатів.

– оптимізацію системи оподаткування прибутку; розробку такої системи ставок і пільг податку на прибуток, що буде стимулювати використання чистого прибутку підприємства, насамперед, на розвиток і удосконалювання власної виробничої бази;

– викорінювання непродуктивних витрат і втрат; розробку і реалізацію заходів, спрямованих на подолання кризи неплатежів з метою поступового зниження сум пені і штрафів, що сплачуються в бюджет і позабюджетні фонди;

– оптимізацію розподілу чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, на фонди споживання і фонди нагромадження;

– комплекс заходів, що забезпечують доцільне й ефективне використання засобів фондів споживання і нагромадження.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення