Курсова робота «Податкові перевірки», 2008 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 26.02.2009 10:51 · від coremen · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні засади проведення податкових перевірок 4 1.1. Податкові перевірки суб'єктів підприємницької діяльності як форма здійснення податкового контролю 4 1.2. Види податкових перевірок 5 Розділ 2. Організація і методика проведення податкових перевірок 12 2.1. Планування податкових перевірок 12 2.2. Організація проведення різних видів перевірок 18 2.3. Методика оформлення результатів податкових перевірок 30 Розділ 3. Проблеми та напрями вдосконалення організації та проведенні податкових Перевірок 37 Висновки 41 Список використаних джерел Додатки

Висновок

Сьогоднішній стан розвитку економіки України та її нормативно-правове забезпечення безперечно потребують подальшого зваженого державного регулювання на базі науково обґрунтованих рекомендацій. Очевидним є і те, що подальший розвиток та вдосконалення податкового законодавства як складової частини економічного блоку бути проходити все складніше і потребуватиме досить глибоких наукових, теоретичних і практичних розробок та досліджень. Це значною мірою стосується і галузі податкового контролю.

Державний податковий контроль є суттєвим елементом державного регулювання економіки і обов'язковою умовою ефективного функціонування фінансової системи та економіки країни в цілому. Для його ефективного здійснення необхідне постійне удосконалення відносин податкових та інших контролюючих органів з платниками податків, а також переймання зарубіжного досвіду в цій галузі.

Питання функціонування податкового аудиту як основної складової частини податкового контролю, нажаль, широко в Україні не обговорюється. У той же час нормативно-правове врегулювання його діяльності проходить досить активно, порівняно з іншими напрямами фінансового контролю. Цей процес відбувається стихійно, практично без участі наукових кіл, та виливається у певний продукт компромісу між державними органами контролю, з одного боку, та підприємницьких структур і їх організацій – з іншого боку. Інколи (а точніше переважно) цей процес нагадує перетягування канату, що не на користь ані державі, ані платникам податків.

Як в науці, так і на практиці існує широке коло думок, що до місця податкового аудиту у системі фінансового контролю, але воно однозначно є одним із найвагоміших.

Проведення перевірок – одна із ключових форм податкового контролю. Ретельне вивчення цього процесу дає можливість якнайкраще оцінити на практиці міру дотримання суб'єктами підприємницької діяльності податкового законодавства, правильність нарахування ними податків і зборів, а також повноту та своєчасність сплати їх до бюджету.

Забезпечення високого рівня організації і відповідної якості податкових перевірок є одним із тих факторів від якого як прямо, так і опосередковано, залежить результативність податкового контролю. Але це потребує докладання значних зусиль з боку усіх учасників, задіяних у системі податкового контролю.

Актуальною проблемою сьогодення є необхідність зниження помилок при проведенні перевірок та прийняття рішень по ним. В кожному окремому випадку, це повинно досягатися шляхом забезпечення комплексності, системного підходу, та раціональності при формуванні Програм перевірок. Забезпечення об'єктивності потребує від працівників податкових служб цілеспрямованого, зваженого підходу до виконання положень, інструкцій, нормативів організацій та методики перевірки і дотримання вимог професійної етики.

Для удосконалення проведення податкового контролю необхідно: детальна реєстрація і облік платників податків; створення Єдиної бази даних платників податків; масово-роз'яснювальна робота і консультації платників; проведення податкових перевірок (камеральних і виїзних), в тому числі спільні перевірки, що здійснюються кількома державними контролюючими органами; аналіз фінансової звітності платників податків і інформації, отриманої з інших джерел; одержання ґрунтовних, правдивих та детальних пояснень від платників податків та інших осіб; огляд приміщень і територій, які використовуються для одержання прибутку; обмін інформацією з іншими державними органами, її аналіз, а також координація дій з такими органами у сфері контролю; використання замість методів примусу, методів переконання; і що найголовніше – удосконалення законодавства, яке регламентує майже всю організацію контрольної роботи.

Як видно з наведеного переліку, весь набір контрольних дій орієнтовано на забезпечення повного збирання податків і зборів, оскільки виконання кожним платником своїх податкових зобов'язань – необхідна і достатня умова виконання державного бюджету (у випадку реальної обґрунтованості останнього).

Майже усі перераховані вище контрольні дії активно застосовуються на практиці, однак ефективність їх використання ще не досягла оптимального рівня. В цілому, система податкового контролю є такою, що динамічно розвивається та адаптується до реалій економічного життя.

Для оцінки організації контрольної роботи податкового органу на практиці звичайно використовуються такі показники, як кількість документальних перевірок організацій (чи фізичних осіб), сума до нарахованих податків і штрафних санкцій (усього і до обсягів податків, що надійшли в цілому по інспекції), відсоток стягнених платежів до загальної суми нарахувань, тощо. Порівняння податкових служб за цими показниками дозволяє акцентувати увагу на недоліках у контрольній та перевірочній роботі і розробляти заходи щодо їх усунення.

Якість податкового контролю повинна визначатися також такими характеристиками, як вірогідність результатів перевірок, повнота охоплення, обсяг і періодичність контрольних дій та ін.

Очевидно, що забезпечити абсолютну повноту охоплення при здійсненні виїзних перевірок не в змозі жодна податкова служба у світі, яким би численним не був її штат. Та це і не доцільно з причини надзвичайно великої собівартості заходів такого масштабу. Отже, постає задача організації роботи з добору платників податків для перевірок. При цьому доцільно застосовувати сучасні методи із використанням новітньої обчислювальної техніки, що може істотно підвищити результативність такої роботи.

Таким чином, виходячи з наведеного, можна зробити висновок, що податкові перевірки є важливою складовою податкового контролю, який як складова державного контролю відчутно впливає на стан економіки, може стимулювати або стримувати її розвиток, від чого прямо пропорційно залежить поповнення бюджетів усіх рівнів, а отже значною мірою і добробут населення та економічна безпека держави.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали