Курсова робота «Управління активами і пасивами банку та хеджування ризиків», 2005 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 26.02.2009 10:01 · від luselly · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Вихідні дані 2. Теоретичний розділ. Управління активами і пасивами банку та хеджування ризиків 2.1. Основні принципи та особливості управління 2.2. Завдання й моделі управління банком 2.3. Економічна сутність процесу хеджування 2.4. Стратегії управління активами і пасивами банку 2.4.1. Стратегії управління активами банку 2.4.2. Стратегія управління пасивами банку 2.4.3. Стратегія збалансованого управління активами і пасивами банку 2.4.4. Стратегії управління структурою активів та зобов’язань 3. Розрахунково-аналітичний розділ “Аналіз фінансового стану комерційного банку за методикою CAMEL” 3.1. Загальна характеристика рейтингової системи CAMEL 3.2. Загальна фінансово-економічна характеристика банку 3.3. Аналіз адекватності капіталу 3.4. Аналіз якості активів 3.5. Аналіз прибутковості банку 3.6. Аналіз ліквідності 4. Визначення зведеного рейтингу банку 5. Рекомендації щодо підвищення рейтингової оцінки банку Висновки Література

Висновок

Банківська система — це складний комплекс, утворений множиною самостійних економічних підсистем — банків, які функціонують і розвиваються відповідно до загальноекономічного та соціально-політичного становища держави. Вона характеризується багатьма показниками, які дають фахівцям змогу всебічно проаналізувати її роботу і надійність. При цьому застосовується методики оцінки фінансового стану банків, створені за рекомендаціями Національного банку України, Світового банку, спеціалізованих компаній тощо.

Проте клієнти не в змозі ефективно використовувати більшість із цих методик оскільки зібрати велику кількість вхідної інформації, врахувати багато різних показників та обробити значні за обсягами інформаційні масиви доволі складно. Рейтинги, присвоєні провідним банкам України міжнародними агентствами (Standard&Poor’s, Moody’s, Dun&Bradstreet тощо), сьогодні стали необхідною складовою оцінки діяльності цих установ та однією з умов їх виходу на ринки зовнішніх запозичень.

Ефективну модель визначення рейтингу вітчизняних комерційних банків можна побудувати на основі методології оцінки ризиків та з огляду на пріоритети клієнта — споживача банківських послуг. Адже діяльність сучасного банку, як і будь-якого іншого фінансового посередника, неодмінно супроводжують різноманітні зовнішні та внутрішні ризики. Саме з ними пов’язана певна нестабільність банківського прибутку. Мало того, саме банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Водночас ризик слід розглядати як невід’ємний елемент процесу функціонування банку на ринку.

Як відомо, економічні показники, що характеризують діяльність комерційних банків України у розрізі активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат, періодично публікуються НБУ в засобах масової інформації, а також у мережі Інтернет. Однак для оцінки стану банку як об’єкта управління і прийняття рішень та оцінки ризиків його діяльності цими показниками можна скористатися лише частково. Щоб визначити рівень надійності установи і адекватніше оцінити її ризики, доцільно скористатися методологію економічного аналізу роботи комерційних банків, рекомендованою Національним банком в Інструкції "Про порядок регулювання діяльності банків в Україні".

Дана розрахунково-графічна робота «Аналіз ефективності діяльності комерційного банку» передбачає проведення всебічного аналізу ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи САМЕL.

Фінансовий рейтинг комерційного банку за системою САМЕL – “задовільний” (2). Фінансовий стан надійний за всіма аспектами і стійкий до змін, що відбуваються, виявлені проблеми незначні і можуть бути розв'язані у повсякденній діяльності, стан банку кращий за інші банки, немає потреби у втручанні органів нагляду.

Капітал банку становить 35 664 384 грн. (5661013 євро), статутний капітал банку становить 2 596 774 євро. На сьогоднішній день банк є платоспроможним. Платоспроможність банку становить – 30,38%, що набагато перевищує нормативне значення. Достатність капіталу – 25,74%. За адекватність капіталу банк отримав оцінку 2.

При аналізі якості активів комерційного банку був розрахований показник співвідношення класифікованих активів до капіталу, який характеризує кредитний портфель банку. Він становить 17,77%. Для банку було б менш ризиковано надавати більше задовільних кредитів (стандартних активів), а менше ризикових. За якість активів банк отримав оцінку 3.

Чистий прибуток комерційного банку становить 5 872 784 грн. Для отримання однієї гривні доходу банку доводиться витрачати 0,43 грн. Прибутковість активів складає 4,18%. За прибутковість активів банк отримав оцінку 1.

Миттєва ліквідності дорівнює 31,61%, загальна ліквідність становить 135,17%, норматив співвідношення високоліквідних активів до робочих активів складає 28,43%, тобто всі нормативи ліквідності виконуються і вищі, ніж середні по банкам своєї груми. За ліквідність банк отримує оцінку 1.

За управління банк отримує оцінку 2 тому, що більшість компонентів є принаймні задовільними, і в минулому банк не дотримувався економічних нормативів та вимог законодавства та нормативних актів.

Основною проблемою нашого комерційного банку є якість активів. Банку було запропоновано ряд заходів, щодо поліпшення цього показника.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення