Дипломна робота «Якість продукції в системі чинників забезпечення конкурентоспроможності підприємства», 2007 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 25.02.2009 22:14 · від Vika · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні засади управління якістю в конкурентному середовищі 1.1. Значення якості продукції в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства 1.2. Сутність, напрями та системи управління якістю продукції 1.3. Вітчизняний та міжнародний досвід управління якістю в умовах конкуренції Розділ 2. Аналіз ситеми управління якістю продукції на підприємстві зат „юрія” 2.1. Аналіз конкурентного стану ЗАТ „Юрія” 2.2. Аналіз системи управління якістю продукції підприємства 2.3. Аналіз впливу системи управління якістю на показники конкурентоспроможності підприємства Розділ 3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності зат „юрія” за рахунок удосконалення управління якістю продукції 3.1. Підвищення конкурентоспроможності ЗАТ „Юрія” за рахунок впровадження системи якості 3.2. Роль державної підтримки в забезпеченні конкурентних позицій підприємства 3.3. Удосконалення метрологічного забезпечення якості продукції для підвищення конкурентоспроможності ЗАТ „Юрія” Висновки і пропозиції Список використаних джерел

Висновок

В результаті дослідження якості продукції в системі чинників забезпечення конкурентоспроможності підприємства нами були розроблені певні висновки та розроблені практичні рекомендації:

1. На основі теоретико-методологічних досліджень було визначено, що якість це багатогранне поняття, яке багато вчених трактують по різному. Управління якістю продукції вимагає реалізації комплексного, системного підходу. Головною ланкою в системі управління якістю продукції є підприємство, на якому організовується: постійний контроль за рівнем якості; впровадження передової технології; робота з уніфікації і стандартизації виробів, збір і аналіз інформації споживачів про рівень якості продукції. Яка виготовляється; освоєння нових видів виробів більш високої якості.

Суть управління якістю розкривається, як сукупність властивостей продукції, які зумовлюють рівень здатності задовольняти певні потреби споживачів відповідно до їх призначення. Якість є важливим інструментом в боротьбі за ринки збуту. За допомогою якості забезпечується конкурентноздатність товару. Безумовно підвищення якості пов'язане з витратами. Але вони покриваються завдяки отриманому прибутку.

2. Встановлено, що управління якістю продукції вимагає реалізації комплексного, системного підходу. Система управління якістю функціонує одночасно з усіма іншими видами діяльності, які впливають на якість продукції. Підприємство, на якому організовується: постійний контроль за рівнем якості; впровадження передової технології; робота з уніфікації і стандартизації виробів; збір і аналіз інформації споживачів про рівень якості продукції, яка виготовляється; освоєння нових видів виробів більш високої якості

3. Сучасне управління якістю виходить з того, що діяльність по управлінню якістю не може бути ефективною після того, як продукція виготовлена, ця діяльність повинна здійснюватись по ходу виробництва продукції. Важлива також діяльність по забезпеченню якості, яка передує процесу виробництва.

4. Системи управління якістю мають важливе значення для багатьох підприємств. Саме системи якості відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9000 виявилися тим результативним і ефективним інструментом, який дозволяє підприємствам, що їх впровадили досягти високого ступеня довіри і стійкої прихильності споживачів до їхньої діяльності. Перевагою при виробництві продукції на основі стандартів ISO 9000 є, по-перше, - це задоволення регулюючим вимогам. Товари, пов’язані з безпекою та здоров’ям, що продаються в Європі, вже регулюються відповідно до вимог стандарту. По-друге, - це задоволення вимог споживача. Найбільший вплив на предмет використання стандарту ISO 9000 виходить із сторони виробничого ринку. Стандарт швидко стає міжнародним мінімумом по контролі якості.

5. Сучасні умови господарювання змушують кожне підприємство запровадити дійовий комплексний механізм управління якістю продукції та суворо дотримуватись його вимог. Визначальними елементами цього специфічного менеджменту, що справляють найбільш істотний вплив на процес постійного забезпечення виробництва і постачання на ринок конкурентоспроможної продукції є стандартизація та сертифікація виробів, що є гарантією високої стабільності якості продукції. Сертифікат на систему якості дозволяє зберігати конкурентні переваги на ринку. Поява сертифікату на системи якості обумовлена еволюцією підходів до менеджменту якості.

6. На ЗАТ „Юрія” підвищення якості сировини та кінцевої молочної продукції після введення нового ДСТУ дасть можливість створювати ніші для продуктів переробки молока в певних європейських країнах.

7. На стабільне функціонування підприємства впливає рівень цін на молочну продукцію. Формування ціни на молокопродукцію значною мірою залежить від співвідношення попиту і пропозиції по періодах року. Однією з проблем функціонування ЗАТ „Юрія” є те, що його продукція випускається не на основі системи ISO, а також не в значній мірі проявляється державна підтримка у сфері управління якістю.

8. Проаналізувавши ситему якості підприємства, було виявлено, що одним з недоліків функціонування ЗАТ „Юрія” є недостатнє метрологічне забезпечення підприємства певним обладнанням, вимірювальними приладами, на підприємстві недостатньо впроваджене автоматизоване виробництво, не на достатньому рівні проводиться експертиза конструкторської, технологічної і нормативної документації. Всі ці причини призводять до порушення технологічних режимів, браку продукції, непродуктивних витрат сировини, матеріалів.

На сучасному етапі розвитку економіки метрологічне забезпечення ЗАТ „ЮРІЯ” повинно, щоб було спрямоване в основному на удосконалення процесів розроблення, виробництва й експлуатації засобів вимірювальної техніки, перетворилось на активний інструмент, який забезпечує створення ефективних технологічних процесів, сучасного обладнання, впровадження гнучких й автоматизованих виробництв, достовірну оцінку та контроль якості продукції. Тому на сьогодні для ЗАТ „Юрія” метрологічне забезпечення може бути визначене як комплекс організаційно-технічних заходів, що забезпечують отримання та використання результатів вимірювань необхідної точності.

9. З метою нарощування обсягів виробництва молочних продуктів ЗАТ „Юрія” доцільно впроваджувати енергоощадні технології, працювати над розширенням асортименту, поліпшенням якості, упаковки та розфасовки продукції, розширювати мережу торгівлі, приділяти належну увагу рекламі продукції, необхідно істотно прискорити впровадження СУЯ на підприємствах. Для цього слід ширше пропагандувати позитивний досвід у цій галузі, посилити державну підтримку.

10. ЗАТ „Юрія” потрібно, для підвищення конкурентоздатності продукції, створити сприятливі умови для впровадження на підприємстві ефективної системи якості, яка відповідала б міжнародним вимогам. На державному рівні необхідно здійснювати активну підтримку професійних і громадських формувань, потрібно щоб було відповідне метрологічне забезпечення на підприємстві, що буде спрямоване на удосконалення процесу розроблення, виробництва й експлуатації засобів вимірювання техніки, впровадження гнучких і автоматизованих виробництв.

11. Реалізація Національної політики у галузі якості має здійснюватися з урахування стану розвитку вітчизняного ринку, а також динаміки інтеграції Української економіки в світову, а національного ринку – у світовий. Висока якість вітчизняної продукції сприятиме формуванню позитивного міжнародного іміджу нашої держави, що є передумовою інтеграції України в європейські структури і світову економічну систему. Висока якість продукції і послуг сприяє встановленню рівноправних та взаємовигідних стосунків з іншими країнами.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення