Курсова робота «Оптимізація загального екологічного стану та ландшафтно-територіальної структури басейну малої річки», 2008 рік

З предмету Екологія · додано 25.02.2009 13:46 · від Олександр · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Розділ І. Фізико-географічна характеристика басейну малої річки 1.1. Природно-кліматичні умови 1.2. Гідрологічні та гідрографічні характеристики малої річки 1.3. Інженерно - геологічні та ґрунтово - меліоративні умови 2. Розділ ІІ. Умови формування поверхневого стоку в басейні малої річки 2.1. Оцінка ландшафтно - територіальної структури басейну річки 2.2. Оцінка потенційної ерозійної небезпеки в басейні річки 3. Розділ ІІІ. Оцінка еколого – меліоративного стану басейну малої річки 3.1. Деградаційні процеси меліорованих ґрунтів в басейні малої річки 3.2. Визначення еколого – меліоративного стану басейну малої річки 3.3. Розробка заходів для зниження інтенсивності деградаційних процесів в басейні річки 4. Розділ ІV. Оцінка загального екологічного стану басейну малої річки за комплексним показником антропогенного навантаження 5. Розділ V. Управління екологічним станом басейну малої річки за КПА 5.1. Визначення основних напрямків оптимізації екологічного стану басейну малої річки. 5.2. Розробка меліоративних заходів для оптимізації ландшафтно - територіальної структури басейну малої річки 5.3. Контурно-меліоративна організація території водозбору 5.3.1. Виділення технологічних груп земель та агротехнічні протиерозійні заходи в басейні малої 5.3.2. Агротехнічні протиерозійні заходи при контурно – меліоративній організації території 5.4. Проектування системи протиерозійних лісових насаджень на території басейну річки 5.4.1. Проектування лісосмуг при контурно - меліоративній організації території басейну річки 5.4.2. Водоохоронні та протиерозійні лісові насадження в басейні малої річки 5.5. Проектування донних загат по дну яру 6. Розділ VІ. Проектування біоінженерної споруди Висновок Література

Висновок

Метою курсової роботи було визначення загального екологічного стану басейну річки Теребля, яка знаходиться в Закарпатській області, та розробка заходів з метою оптимізації ландшафтно-територіальної структури басейну.

Початковим етапом було проведення оцінки ландшафтно-територіальної структури басейну річки за коефіцієнтом екологічної стійкості, який визначається як відношення площ стійких елементів ландшафту до нестійких. Згідно даного коефіцієнту екологічний стан оцінюється як умовно стабільний. Відсоток антропогенно-перетворених ландшафтів становить 37%, це ніби й не багато, але в басейні річки необхідно збільшувати площі лісів та заповідних територій.

Оцінка ерозійної небезпеки в басейні річки проводилась за головними (індекс збереження ґрунтів, перевищення норми ерозії) та допоміжними показниками (розораність, КЕСЛ, еродованість ріллі). Відсоток розораності території незначний, але інші показники не відповідають нормі. Аналіз рівня ерозійної небезпеки за головними показниками показав, що в басейні річки показник норми ерозії перевищений в 3,8 рази, що відповідає передкризовому стану. Індекс збереження ґрунтів, який відображає кількість років необхідних для ймовірного змиву верхнього генетичного горизонту, становить 51 рік і більше, що відповідає дуже сильному рівні екологічної небезпеки. Загалом рівень потенційної екологічної небезпеки підвищується в зв’язку з проведенням несанкціонованих вирубок лісу в даній області, які приводять до зсувів, утворення селевих потоків та підвищення еродованості ґрунтів.

Оцінка еколого-меліоративного стану в басейні річки проводилась методом аналізу показників де градаційних процесів та на підставі інтегрального показника еколого-меліоративного стану басейну річки. Основні показники деградаційних процесів під впливом осушення: дегуміфікація мінерального ґрунту, спрацювання торфовищ, декальцинація і підкислення, вторинне заболочення, переосушення земель, забруднення радіонуклідами. Значення таких показників як: вторинне заболочення, переосушення земель та забруднення ґрунтів радіонуклідами лежать в межах норми і відповідають нормативному де градаційному рівню. Показник дегуміфікації мінерального ґрунту близький до норми і характеризується задовільним рівнем деградації. Єдиним показником, що є незадовільним та далекий від норми це – декальцинація та підкислення, тому басейн ріски потребує проведення заходів з хімічної меліорації. ІПЕМС визначався за допомогою блоку показників до якого входить: структура ландшафту, екологічний стан осушувальних земель та радіаційного забруднення. Значення даного показника становить 29,7, що характеризує еколого-меліоративний стан басейну річки Теребля як задовільний. Були розроблені основні заходи оптимізації стосовно деградаційних процесів, основні з них це – хімічні меліорації та організаційні заходи.

Оцінка загального екологічного стану басейну річки Теребля проводилась за комплексним показником антропогенного навантаження. КПАН визначався за трьома блоками показників: використання водних ресурсів, використання земельних ресурсів та техногенне навантаження. Після проведення розрахунків було встановлено, що даний показник становить 30,65, це значення характеризує екологічний стан басейну річки як нормальний.

При проведенні розрахунків такі показники, як урбанізація та клас якості води знаходяться в незадовільному стані, тому для покращення екологічного стану басейну річки Теребля необхідно покращувати вказані вище показники.

Після визначення всіх негативних процесів які відбуваються в басейні річки, були запропоновані основні напрями оптимізації екологічного стану басейну річки. Після проведення оптимізаційних заходів був проведений обрахунок комплексного показника антропогенного навантаження з врахуванням нових індексів. Нове значення характеризувало екологічний стан басейну річки як нормальний.

В межах басейну були виділені технологічні групи земель з ухилами до 30 та 30 – 70. Були запропоновані два види лісонасаджень – насадження навколо водних об’єктів та прияружні.

Заключним етапом була проектування БІС з штучним біоценозом.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?