Дипломна робота «Підвищення якості виробничих процесів та продукції (паркетне виробництво)», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 23.02.2009 21:25 · від Собко Лена · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти з питань оцінки якості продукції та шляхи її підвищення 1.1. Основи стандартизації виробничої діяльності 1.2. Загальні відомості про організацію забезпечення якості продукції 1.3. Сертифікація продукції і систем якості Розділ 2. Економіко-математичне моделювання якості виробництва на підприємстві – «промислова група «planet раr» 2.1. Характеристика бази дослідження - виробничого підприємства «Planet Раr» 2.2. Аналіз ринку паркетної продукції в Україні 2.3. Аналіз виробництва та реалізації продукції виробничого підприємства «Planet Раr» 2.4. Методичні основи управління якістю продукції Розділ 3. Шляхи підвищення якості виробництва 3.1. Прогноз попиту для підвищення якості виробництва за допомогою аналізу тимчасових рядів 3.2. Проблемні питання щодо оцінки якості продукції та шляхи їх вирішення Висновки Список використаної літератури

Висновок

Якість продукції чи послуг є одним з найважливіших факторів успішної діяльності будь-якої організації. На сьогодні у всьому світі стали суттєво жорсткішими вимоги що висуваються споживачем до якості продукції. Підвищення вимогливості супроводжується необхідністю постійного підвищення якості, без чого неможливе досягнення і підтримання ефективної економічної діяльності.

Більшість промислових організацій виробляють продукцію з розрахунком на задоволення потреб чи вимог споживача. Ці вимоги звичайно включаються в технічні умови. Але самі по собі технічні умови не є гарантією того, що вимоги споживача будуть дійсно задоволеними, оскільки, в технічні умови чи організаційну систему, що охоплює проектування і реалізацію продукції чи послуг, можуть бути допущені невідповідності. Це призвело до необхідності розвитку стандартів і керівних документів на системи якості, що доповнюють вимоги до продукції чи послуг, передбачених технічними умовами.

У сучасних умовах жорсткої конкурентної боротьби за ринки збуту продукції підприємства (компанії, фірми) розвинутих країн все ширше застосовують ефективний інструмент забезпечення успіху - системи якості. Ефективність цього інструмента тепер особливо зростає у зв'язку з прийняттям у багатьох країнах законодавства яке встановлює жорсткі вимоги щодо безпечності продукції для здоров я та життя людини, захисту прав та інтересів споживачів охорони навколишнього природного середовища тощо.

Прагнення до створення рівноправних передумов для конкурентної боротьби на світових ринках зокрема на європейському, для країн з перехідною економікою та країн що розвиваються теж призвели до інтенсифікації зусиль підприємств та урядів цих країн щодо створення та впровадження систем якості які відповідають визнаним міжнародним вимогам що містяться у Міжнародних та Європейських стандартах з якості та сертифікації.

У період становлення економіки України як незалежної держави, створення таких систем якості на підприємствах та системи сертифікації у національному масштабі які б відповідали міжнародне визнаним нормам та правилам, є важливим аспектом вирішення загальної проблеми економічного та соціального розвитку.

Для модернізації останнього і постійного відновлення „в ногу" з потребами ринку необхідне ефективне управління якістю.

Управління якістю на підприємстві - це керівна діяльність по забезпеченню проектування, виготовлення та реалізації товарів, які мають достатньо високу степінь корисності і задовольняють потреби споживачів.

Необхідно пам'ятати, що управління якістю - це не ізольований вид діяльності відділу технічного контролю або управління якістю. Щоб бути ефективним, цей процес має охоплювати операції всіх відділів, включаючи ті, які займаються маркетингом, проектно-конструкторськими розробками, технологією, виробництвом, пакуванням, диспетчеризацією і транспортуванням. Фактично управління якістю має охоплювати діапазон від постачальників вихідного матеріалу до замовників. Важливо зрозуміти вимоги споживачів і мати точний зворотний зв'язок, який дає інформацію про їхнє сприйняття виробів, які вони отримують.

Оцінити рівень якості цієї продукції можна по кількісним і якісним ознакам. Якщо вони відповідають стандартам, то продукцію слід сертифікувати.

В дипломній роботі проведено практичне дослідження основане на аналізі Парето. Виявлені причини незадовільної роботи підприємства, виявлені проблемні компоненти виробництва паркету, а також детально вивчені збутові проблеми організації, і які змінні впливають на об'єми продажів, а отже і на прибутковість підприємства. Це допоможе організації виявити вищеописані причини, визначити який компонент є найслабкішим, і розробити методи по його поліпшенню. Таким чином, проведена оцінка якості об'ємів продажів проведеній продукції.

У ході аналізу було виявлено ряд недоліків яких в майбутньому треба уникнути починаючи вже сьогодні. По-перше треба приділити увагу розміщенню інформації про підприємство і послуги які надає підприємство. Очевидно, що керівництво фірми збільшить затрати щодо реклами. Реклама є часткою прогресу нашого суспільства, і саме тому вона постійно змінюється. Створюється новий вигляд засобів масової інформації. Безперервно народжуються нові товари і послуги, а також засоби впливу на споживача.

Сам товар (або послуга), його назва, упаковка, ціна і спосіб збуту - всі ці аспекти відображуються в рекламі, яке можна назвати життєвою силою організації. Без реклами товари або послуги ніколи не дійдуть до споживача.

Реклама є часткою життя сучасного розвиненого миру, а також тих країн, які розвиваються і стають індустріальними. Щодня сотні людей зі всього світу залучаються до мережі Інтернет, і кожен з них є потенційним споживачем товарів і послуг. По-друге, необхідно звернути увагу на сучасні технології, інновації та на якість продукції. Керівництвом на даному етапі розглядається оновлення паркетної лінії тобто купівля GRIGGIОлінії по виробництву паркету. Це дозволить на високому рівні забезпечувати автоматичну подачу на подовжньо-фрезерний верстат паркетну фризу.

Також, керівництву фірми слід детально приділяти увагу персоналу організації, можливо провести додаткові курси підвищення кваліфікації, можливо провести політику мотивації персоналу чи збільшити заробітну платню, а також привернути до роботи якісного дизайнера.

В дипломній роботі була розроблена анкета, в якій значаться 9 питань, необхідних маркетингової групі для здійснення оцінки. Дані анкети були поширені між 20 респондентами, і результати їх відповідей зведені в спільну таблицю для обробки результатів. Для того щоб оцінити результат, респонденти були розбиті на чотири групи сегментів. Перший сегмент це організації, які набувають паркету партією до 100 кв.м. на місяць, другий сегмент - це приватні особи, які набувають паркету партіями більше 100 кв.м. на місяць, третій сегмент - це приватні особи які, набувають паркету партією менше 100 кв.м. на місяць і четвертий сегмент - це організації, які набувають паркету більше 100 кв.м. на місяць.

В результаті проведеного дослідження можна сказати, що в першу чергу необхідно коригувати перший сегмент споживачів, тобто організації які набувають продукції партіями до 100 м.кв. паркету. Далі необхідно сказати яка саме послуга в першому сегменті є найслабкішою - самий високий коефіцієнт 1,27 належить питанню «Наявність інформації про фірму і послугу» тобто тут діє правило: чим більше питома вага компоненту, тим більше необхідність його корегування. Отже, в даному сегменті необхідно зробити упор на рекламу, і донести до споживача інформацію про пропоновані послуги і місце розташування фірми. У другому сегменті також бракує інформації про фірму і послугу, але ще і сучасні технології не задовольняють споживачеві, також необхідно звернути увагу на різноманітність пропозицій. У третьому сегменті треба приділяти увагу персональної якості робітників, культури обслуговуючого персоналу. Аналізуючи четвертий сегмент, з’ясували, що у цьому сегменті самий максимум задоволення споживачів, але треба звернути увагу на послуги дизайнера, та на якість продукції.

При всьому різноманітті методів, механізмів та технологій, при всій визначеності загальних принципів та цілей, головним принципом успіху їх втілення, успішного функціонування та безперервного розвитку й вдосконалення є принцип "одноосібності", який передбачає:

- зацікавленість в результатах вищого керівництва - в ідеалі, "перша людина" на підприємстві виступає безпосереднім ініціатором та куратором розробки, реалізації, функціонування та розвитку системи управління процесами покращення якості,

- наявність особи з належними повноваженнями, яка повністю відповідає за розробку, втілення, функціонування та розвиток системи управління процесами покращення якості (умовно - "системник з якості").

Виконання цих двох умов є запорукою успішності функціонування навіть обмеженої та простої системи, без цього навіть найдосконаліше спроектована система не стане насправді "системою" і втішатиме хіба що своїх розробників.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення